Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Adam Szpaderski Doradcą ds. Strategii Edukacyjnej muzeum Stutthof

float_intro: images-old/2015/prof._Szpaderski_nominacja3.jpg

Pragniemy poinformować, że prof. Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, został powołany na stanowisko Doradcy ds. Strategii Edukacyjnej przez Muzeum Stutthof w Sztutowie – Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).

Doradca ds. Strategii Edukacyjnej

Zadania Doradcy ds. Strategii Edukacyjnej w Muzeum Stutthof w Sztutowie dotyczą m.in. konsultowania, wydawania opinii i przygotowywania analiz na temat programów, ofert publikacji oraz wydarzeń pedagogicznych realizowanych przez Muzeum samodzielnie lub w kooperacji z innymi instytucjami. Ponadto do zadań Doradcy należy rekomendowanie oraz zgłaszanie własnych inicjatyw oraz strategii i inicjatyw dotyczących zarządzania projektami edukacyjnymi Muzeum.

Konzentrationslager Stutthof to jedno z głównych miejsc pamięci w skali Europy i całego świata. Powierzenie mi funkcji Doradcy ds. Strategii Edukacyjnej przez Muzeum Stutthof w Sztutowie stanowi dowód uznania dla mojej wiedzy eksperckiej, ale co ważniejsze stwarza możliwości zastosowania wyników badań Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS na rzecz rozwoju strategii edukacyjnej Miejsca Pamięci Stutthof.

dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

Dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS

Profesor Adam Szpaderski wykorzystuje wiedzę z zakresu zarządzania i nauk pokrewnych do tworzenia ekonomiki muzeów i miejsc pamięci. Dyscyplina ta zajmuje się strategią muzeów i miejsc pamięci, efektywnym zarządzaniem edukacją o Holokauście i powiązanych zbrodniach, jak również finansowymi i makroekonomicznymi aspektami działania muzeów i miejsc pamięci. Proces ten obejmuje badania oraz promocję standardów zarządzania strategicznego i zarządzania edukacją, analizę porównawczą modeli działania muzeów i miejsc pamięci na świecie, a także współpracę z polskimi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi, dyrektorami, fundraiserami, darczyńcami i kustoszami.

Profesor Szpaderski jest m.in. członkiem towarzystw naukowych zajmujących się ekonomią i zarządzaniem, laureatem wielu nagród, autorem przedmiotowych publikacji, Przewodniczącym Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Głównym Konsultantem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ds. Strategii i Zarządzania Edukacją, oraz jurorem w prestiżowym konkursie muzealniczym Sybilla.

Więcej tutaj » 

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Głównym celem działalności Muzeum Stutthof w Sztutowie jest upamiętnianie i dokumentowanie historii Stutthof, byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, jego podobozów, ze szczególnym uwzględnieniem analizy problematyki i skutków zbrodni ludobójstwa, a także upowszechnianie wiedzy na temat zbrodni w Piaśnicy.

Konzentrationslager Stutthof to pierwszy i najdłużej działający obóz koncentracyjny założony i prowadzony przez III Rzeszę na terenach inkorporowanych po wybuchu II wojny światowej, wcześniej leżący na obszarze Wolnego Miasta Gdańska. Funkcjonował w latach 1939–1945 we wsi Stutthof (obecnie Sztutowo, województwo pomorskie). Szacunkowa liczba ofiar obozu to około 65 000 osób.

Muzeum Stutthof w Sztutowie posiada również Oddział w Wejherowie – Muzeum Piaśnickie w Wejherowie.

Więcej tutaj »

Materiały powiązane

Prof. Adam Szpaderski Głównym Konsultantem Muzeum Auschwitz-Birkenau »

Prof. Adam Szpaderski powołany do rady Muzeum Gross-Rosen »

Prof. Adam Szpaderski powołany do jury konkursu sybilla 2019 »