Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Adam Szpaderski powołany do jury konkursu Sybilla 2019

float_intro: images-old/AKTUALNOSCI/sybilla_2019.jpg

Miło nam poinformować, że prof. Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, został powołany do jury jubileuszowej 40. edycji prestiżowego konkursu Sybilla 2019 na najciekawsze wydarzenia muzealne w Polsce. To już druga nominacja dla naszych naukowców – od 2018 r. w jury konkursu zasiada prof. Piotr Tadeusz Kwiatkowski

Konkurs Sybilla

Celem konkursu jest wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i za granicą oraz wyrażenie uznania dla autorów tych przedsięwzięć. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs dla branży muzealniczej w Polsce, o czym świadczy 40-letnia tradycja i setki nagrodzonych wystaw, publikacji i badań naukowych realizowanych przez całe spektrum polskich muzeów.

Komisja powołana przez Ministra

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia muzealne w następujących kategoriach: Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, Edukacja, Projekty naukowo-badawcze, Nowe i zmodernizowane wystawy stałe, Wystawy czasowe, Zarządzanie.

W sklad jury konkursu wchodzi 11 ekspertów z zakresu wyżej wymienionych kategorii. Udział w pracach komisji ma charakter honorowy. Członkowie jury są powoływani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na okres 2 lat, po uzyskaniu wczesniejszej rekomendacji dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

To dla mnie ogromny zaszczyt i dowód uznania dla mojej pracy, a także promocja naszego Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci i Uniwersytetu SWPS.

dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

 

adam szpaderski 258

dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci (Center for Research on the Economics of Memorial Sites) i sekretarz Komitetu Programowego tej jednostki badawczej. W pracy naukowej zajmuje się obecnie ekonomiką miejsc pamięci. Tworzy naukową doktrynę ekonomiki miejsc pamięci, która dzięki współpracy z instytucjami państwowymi, dyrektorami, fundraiserami, donatorami i kustoszami, będzie zestawem najlepszych praktyk i mierników efektywności w obrębie ekonomicznych, finansowych oraz zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci. W tym zakresie skupia się m.in. na badaniu i upowszechnianiu standardów zarządzania oraz upamiętniania wypracowanych w Polsce zgodnie z postanowieniami Memorandum z Wannsee. Zobacz pełny biogram »

adam szpaderski 258

dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu SWPS – członek Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci (Center for Research on the Economics of Memorial Sites). Specjalizuje się w badaniach nad polską pamięcią zbiorową oraz nad publicznością muzeów. Kierował projektami: Historia i teraźniejszość (CBOS, 1987), Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości (członek zespołu i kierownik badań empirycznych, KBN/ Instytut Badań Politycznych PAN, 2002–2005), II wojna światowa w pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa Polskiego (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2009), Niepodległa ’18 (badania na temat funkcjonowaniu w pamięci zbiorowej odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., Narodowe Centrum Kultury, 2016), Publiczność muzeów (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów od 2017). Redaktor Collective Memory and Social Transition in Poland, wydania „International Journal of Sociology”, vol. 35, no. 4, Winter 2006–2007, opublikował liczne artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych oraz książki: Społeczne ramy tradycji (1992), Przeszłość jako przedmiot przekazu (współautor, 2006), Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji (2008), Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego (współautor, 2010) oraz Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej (2018), 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej (2018, współautor). Zobacz pełny biogram »