Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Adam Szpaderski głównym konsultantem muzeum Auschwitz-Birkenau

float_intro: images-old/2015/prof._Szpaderski_nominacja3.jpg

Pragniemy poinformować, że prof. Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, został powołany na stanowisko Głównego Konsultanta ds. Strategii i Zarządzania Edukacją przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Główny Konsultant ds. Strategii i Zarządzania Edukacją

Zadania Głównego Konsultanta ds. Strategii i Zarządzania Edukacją w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu obejmują m.in. doradzanie dyrektorowi Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w dziedzinie tworzenia, implementacji i rozwoju strategii, zarządzania edukacją i wydawanie opinii w tym zakresie. Ponadto główny konsultant jest odpowiedzialny za przygotowywanie przedmiotowych analiz i publikacji, przedstawianie zestawień rekomendacji, a także inicjowanie i zgłaszanie projektów w dziedzinie strategii i zarządzania edukacją w zakresie działalności Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Powierzenie mi funkcji Głównego Konsultanta ds. Strategii i Zarządzania edukacją przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ma dla mnie znaczenie historyczne, albowiem stwarza możliwość przyczynienia się badań prowadzonych w ramach Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS do rozwoju i umocnienia misji edukacyjnej Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, najbardziej rozpoznawalnego symbolu Holokaustu i ludobójstwa na świecie.

dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

Dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS

Profesor Adam Szpaderski wykorzystuje wiedzę z zakresu zarządzania i nauk pokrewnych do tworzenia ekonomiki muzeów i miejsc pamięci. Dyscyplina ta zajmuje się strategią muzeów i miejsc pamięci, efektywnym zarządzaniem edukacją o Holokauście i powiązanych zbrodniach, jak również finansowymi i makroekonomicznymi aspektami działania muzeów i miejsc pamięci. Proces ten obejmuje badania oraz promocję standardów zarządzania strategicznego i zarządzania edukacją, analizę porównawczą modeli działania muzeów i miejsc pamięci na świecie, a także współpracę z polskimi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi, dyrektorami, fundraiserami, darczyńcami i kustoszami.

Profesor Szpaderski jest m.in. członkiem towarzystw naukowych zajmujących się ekonomią i zarządzaniem, laureatem wielu nagród, autorem przedmiotowych publikacji, a także Przewodniczącym Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz jurorem w prestiżowym konkursie muzealniczym Sybilla.

Więcej tutaj » 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Auschwitz-Birkenau to najbardziej rozpoznawalne miejsce ludobójstwa na świecie i symbol Holokaustu, który po dziś dzień stanowi czytelne ostrzeżenie przed strasznymi zbrodniami i łamaniem praw człowieka. Głównym celem działalności Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest upamiętnianie i dokumentowanie zagłady i męczeństwa ofiar największego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz, gdzie śmierć poniosło co najmniej 1,1 mln osób.

Auschwitz-Birkenau to jedyne tego typu miejsce pamięci wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Więcej tutaj »

Materiały powiązane

Prof. Adam Szpaderski powołany do rady Muzeum Gross-Rosen »

Prof. Adam Szpaderski powołany do jury konkursu sybilla 2019 »