logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

dr

Adam Kowalik

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

kierownik Katedry Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Doradca, trener, menedżer, analityk. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie konkurencyjnym i rynkowym, symulacjach strategicznych (strategy wargame), zarządzaniu wiedzą. Pracował dla kadry zarządzającej kilkudziesięciu największych polskich firm z różnych branż. Realizował także zlecenia dla jednostek administracji publicznej.

Swoją wiedzą dzieli się w trakcie praktycznych szkoleń, warsztatów. Prowadzi zajęcia na studiach MBA. Stosuje metody tzw. „active learning” oraz prowokuje uczestników zajęć do krytycznego myślenia. Tworzy programy rozwojowe dla menedżerów (executive education).

Założyciel polskiego oddziału stowarzyszenia Strategic & Competitive Intelligence Professionals i jego przewodniczący do 2015 r. Za wolontaryjny wkład w rozwój profesji wywiadu biznesowego w Polsce otrzymał wyróżnienie Catalyst Award. Jest mentorem w programach TopMinds oraz Youth Business Poland. Współpracuje z NCBR, PARP, MIR jako niezależny ekspert.

Prowadzi firmę OUTSMART, która dostarcza klientom niezależne analizy i wartościową wiedzę rynkową do kluczowych decyzji. Wcześniej pracował m.in. w EY oraz Plus GSM.

Stopień magistra i następnie doktora uzyskał w SGH. Jest stypendystą CEMS oraz Fulbright’a. Posiada licencję detektywa.

 

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Wywiad konkurencyjny
  • Rozwój biznesu
  • Wywiad rynkowy