logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Wojciech Karczewski
Warszawa
Nauki socjologiczne Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,
czarne

dr

Wojciech Karczewski

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Ekspert ds. organizacji i zarządzania, doradca, menedżer. Naukowo zajmuje się badaniem zachowania ludzi w organizacji, przywództwem w organizacji, zarządzaniem zespołami projektowymi oraz rozwijaniem metodologii badań ilościowych. Interesują go takie zagadnienia, jak: określanie predyspozycji pracowników oraz wpływ niedopasowania zakresu obowiązków do predyspozycji na przebieg kariery zawodowej, koszty psychologiczne wykonywanej pracy, motywacja pracowników i rutynizacja pracy.

Wieloletni pracownik firm EY i Orange. Jako konsultant i menedżer realizował projekty dla międzynarodowych korporacji, m.in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Indiach, Grecji i w Polsce w branżach: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej i medycznej. Posiada certyfikaty z zarządzania projektami (Project Management Professional, Prince 2, Agile), zarządzania programami (Managing Successful Programmes), architektury korporacyjnej (TOGAF 9), zarządzania testami w organizacji (International Software Testing Qualifications Board).

Na Uniwersytecie SWPS pełni funkcję koordynatora polskiej i angielskiej ścieżki kierunku Zarządzanie i przywództwo na studiach I stopnia. Prowadzi następujące zajęcia: Zarządzanie projektami, Zarządzanie organizacją, Raport menedżerski oraz Organizational Behaviour, Project Management Methodology, Managerial Report, Human Behaviour in Organizations, Leadership Competences.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Badanie predyspozycji pracowników
  • Wpływ niedopasowania wykonywanego zawodu do predyspozycji
  • Koszty psychologiczne wykonywanej pracy
  • Zarządzanie zespołami projektowymi
  • Rutynizacja pracy
  • Przywództwo w organizacji
  • Motywacja pracowników
  • Metodologia badań ilościowych

Informacje prasowe