logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Magdalena Łużniak-Piecha
Warszawa
Nauki socjologiczne Nauki o zarządzaniu i jakości
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,

dr

Magdalena Łużniak-Piecha

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
prodziekan ds. studenckich
adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się badaniem czynników zwiększających efektywność funkcjonowania kultur organizacyjnych i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Bada wpływ osobowości menedżerów na kulturę organizacyjną. Zajmuje się również zaburzeniami komunikacji, zarządzaniem różnicami i zmianami w organizacjach. Prowadzi badania nad patologiami osobowości w zarządzaniu, bada organizacyjne kultury psychopatyczne, narcystyczne i histrioniczne.

W obszarze jej działalności jest także wprowadzanie i tworzenie technik gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Rozwija i wdraża systemy wspierające wzrost wrażliwości międzykulturowej, zdolność do rozumienia poglądów i systemów wartości innych ludzi, komunikacji ponad granicami. Prowadzi treningi rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty z coachingu, consulting z zakresu negocjacji i zarządzania zespołami międzynarodowymi.

Współpracuje z Uniwersytetem PUNO w Londynie i Tecnologico Monterrey w Meksyku.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Patologie w organizacji
  • Techniki gamifikacji
  • Zarządzanie zespołami międzynarodowymi
  • Coaching