logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Włodzimierz Świątek

dr

Włodzimierz Świątek

wykładowca w Katedrze Zarządzania
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog biznesu, trener szkoleń, facylitator i coach. Posiada 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych i coachingowych dla menedżerów oraz liderów średniego i wyższego szczebla. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów i sesji coachingowych pomagających rozwijać kreatywność i innowacyjność. Prowadzi również projekty szkoleniowe i coachingowe m.in. z zakresu budowania zespołów i zarządzania nimi, rozwijania i doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, zarządzania zmianą w organizacji, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych oraz profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.

Ukończył międzynarodowe szkolenie dla trenerów i facylitatorów „The Role of The Facilitator” (Ambleside, Anglia) oraz uzyskał tytuł Practitioner Coach Diploma w Noble Manhattan Coaching (Anglia). Posiada akredytację International Institute of Coaching and Mentoring i status Mentor Coacha w renomowanej szkole coachingu Noble Manhattan Coaching. Był wykładowcą na Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warsaw Executive MBA (Minnesota University i SGH). Jest także wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu przywództwa i zarządzania, budowania zespołu, wypalenia zawodowego i autoprezentacji. Obecnie pracuje nad książką „Przywództwo w działaniu”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi warsztaty „Narzędzia komunikacji” dla studentów kierunku Zarządzanie i Przywództwo.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zarządzanie i przywództwo
  • Budowanie i rozwój zespołu
  • Zarządzanie zespołem
  • Stres i wypalenie zawodowe
  • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności
  • Coaching i mentoring
  • Skuteczna komunikacja w biznesie
  • Wystąpienia publiczne / Autoprezentacja
  • Facylitacja procesów grupowych
  • Zarządzanie zmianą

Informacje prasowe