logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Wojciech Kulesza
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,
BIO Wojciech Kulesza

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Wojciech Kulesza

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie

profesor uczelni w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczny. W pracy naukowej zajmuje się zjawiskiem mimikry, czyli naśladownictwa zachowań, gestów i mowy ludzi. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się także na zagadnieniach psychologii miłości.

Jest autorem wielu publikacji dotyczących efektu kameleona, m.in. książki pt. „Efekt kameleona. Psychologia naśladownictwa” (2016), w której skupił się na analizie naśladownictwa i zysków oraz strat, jakie niesie to zjawisko. Publikuje w naukowych czasopismach zachodnich i krajowych. Wiele uwagi przywiązuje również do publikacji popularnonaukowych (których napisał kilkadziesiąt m.in. dla Tygodnika Polityka i Gazety Wyborczej). Stara się również aplikować wiedzę z zakresu psychologii społecznej w praktyce.

Stypendysta tygodnika „Polityka”. Był przewodniczącym i członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarę Kudrycką. W latach 2012-2013 stypendysta w USA - Florida Atlantic University. Członek rady programowej Festiwalu Nauki.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej i psychologii miłości.

Materiały Wideo

Efekt kameleona. Psychologia naśladownictwa

.

Efekt kameleona. Po co naśladujemy?

.

Materiały Audio

Efekt Kameleona znany jest od dawna

Pobierz plik MP3 (821 KB)

Dlaczego naśladujemy?

Pobierz plik MP3 (397 KB)