Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Awanse naukowe – 36 doktorów i 9 doktorów habilitowanych

float_intro: images-old/2015/Wydzialy/Doktoranci-2017-01.jpg

Kolejni naukowcy wypromowani na Uniwersytecie SWPS odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się 11 kwietnia w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Tegoroczna gala zgromadziła 36 doktorów i 9 doktorów habilitowanych, którym nadano stopnie naukowe w okresie od 22 marca 2016 do 2 marca 2017 r. Postępowania awansowe prowadzone były przez Wydział Psychologii, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Prawa, II Wydział Psychologii (Filia we Wrocławiu) oraz Wydział Zamiejscowy w Sopocie.

W uroczystości wzięli udział promotorzy, członkowie rodzin i bliscy nowo mianowanych doktorów habilitowanych i doktorów. Ceremonię, w tradycyjnej akademickiej oprawie, poprowadzili Rektor dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS oraz prorektor ds. nauki – prof. dr hab. Grzegorz Sędek.

Nie ma dobrej edukacji bez bardzo dobrej działalności naukowej

Uniwersytet SWPS jest silnym ośrodkiem kształcenia kadry naukowej. Dotychczas nadano tu 214 stopni naukowych doktora oraz 53 stopnie naukowe doktora habilitowanego. Zakończono także 7 postępowań o nadanie tytułu profesora.

Nasza uczelnia należy do grona najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce. W 2016 roku – z dotacji NCN, MNiSW, NCBiR oraz FNP – naukowcy z Uniwersytetu SWPS realizowali 240 projektów badawczych na kwotę ponad 38 mln zł. W zestawieniu rankingowym funduszy pozyskanych z NCN Uniwersytet SWPS zajął 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych i 5. miejsce wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących o środki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. 
Zobacz bazę projektów badawczych pracowników Uniwersytetu SWPS »

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS w uczelni powstają nowe centra naukowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie nowatorskich badań. Więcej informacji »

Pracownicy Uniwersytetu SWPS mogą także liczyć na profesjonalne wsparcie Biura ds. Badań Naukowych, które koordynuje proces przygotowania aplikacji konkursowych, doradza, jak prawidłowo zarządzać projektami przyjętymi do realizacji, a także pomaga w poszukiwaniu partnerów i tworzeniu konsorcjów naukowych.

 

Uniwersytet SWPS jest silnym ośrodkiem kształcenia kadry naukowej. Dotychczas nadano tu 214 stopni naukowych doktora oraz 53 stopnie naukowe doktora habilitowanego. Zakończono także 7 postępowań o nadanie tytułu profesora.

 

9 nowych doktorów habilitowanych

 

Nauki społeczne
(dyscyplina psychologia)

 • dr hab. Anna Brytek-Matera
  na podstawie osiągnięcia naukowego:
  „Psychologiczne aspekty zaburzonych wzorców odżywiania się: obraz ciała, strategie radzenia sobie ze stresem i współwystępowanie zachowań ortorektycznych”
 • dr hab. Katarzyna Byrka
  na podstawie osiągniecia naukowego „Łańcuchowe zmiany zachowań w kontekście ochrony środowiska i promocji zdrowia”
 • dr hab. Agnieszka Monika Golec
  na podstawie osiągniecia naukowego „Kolektywny narcyzm i jego konsekwencje dla relacji międzygrupowych”
 • dr hab. Wojciech Marek Kulesza
  na podstawie osiągniecia naukowego „Efekt kameleona. Psychologia naśladownictwa”
 • dr hab. Justyna Mirosława Ziółkowska
  na podstawie osiągniecia naukowego „Samobójstwo. Analiza narracji osób po próbach samobójczych”

Nauki humanistyczne
(dyscyplina kulturoznawstwo)

 • dr hab. Anna Kawalec
  na podstawie osiągniecia naukowego „Osoba i Nexus. Alfreda Gella antropologiczna teoria sztuki”
 • dr hab. Wojciech Klimczyk
  na podstawie osiągniecia naukowego „Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455-1795)”
 • dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz
  na podstawie osiągniecia naukowego „Słowa niemodne? Kultura - symbol – tradycja”
 • dr hab. Ewa Kobylińska-Dehe
  na podstawie osiągniecia naukowego „Psychoanaliza, kultura, nowoczesność”

36 nowych doktorów

Nauki społeczne (dyscyplina psychologia)

 • dr Olga Aleksandra Białobrzeska
 • dr Edyta Charzyńska
 • dr Mariola Dobrołowicz – Konkol
 • dr Agnieszka Maria Siedler
 • dr Ewelina Alicja Smoktunowicz
 • dr Julia Zając
 • dr Dagmara Gawron (II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu)
 • dr Karolina Zarychta-Zajączkowska (II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu)
 • dr Konrad Bocian (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)

Nauki humanistyczne (dyscyplina kulturoznawstwo)

 • dr Julia Ewa Banaszewska
 • dr Anna Chomczyk
 • dr Izabela Monika Derda
 • dr Sandra Frydrysiak
 • dr Greta Gober
 • dr Piotr Jezierski
 • dr Weronika Maja Lewandowska
 • dr Emma Oki
 • dr Paweł Stanisław Pyrka
 • dr Małgorzata Rychert
 • dr Martyna Joanna Steckiewicz
 • dr Joanna Ewa Zaniewicz

Nauki społeczne (dyscyplina socjologia)

 • dr Zuzanna Małgorzata Oleś-Binczyk
 • dr Jędrzej Witkowski

Nauki prawne (dyscyplina prawo)

 • dr Daria Bieńkowska
 • dr Michał Boczek
 • dr Katarzyna Golusińska
 • dr Wojciech Kasprzyk
 • dr Paulina Kwiatkowska-Serafin
 • dr Agnieszka Marczyńska
 • dr Barbara Pawlak
 • dr Marek Porzeżyński
 • dr Róża Szawłowska
 • dr Małgorzata Świeca
 • dr Rafał Trzeciakowski
 • dr Daria Wierzbińska
 • dr Tomasz Wierzchowski

 

myFlickr

flickr icon 0 Zobacz więcej zdjęć na Flickr »