Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Olga Czeranowska

dr

Olga Czeranowska

Instytut Nauk Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolożka. Jej zainteresowania badawcze obejmują socjologię pracy, badania nad migracjami i mobilnością, gender studies oraz metodologię badań ilościowych. W swojej pracy doktorskiej, obronionej w 2018 roku na Uniwersytecie Warszawskim, badała prestiż zawodowy w perspektywie indywidualnej.

Od kwietnia 2020 pracuje w projekcie „CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu” realizowanym w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum LAB.

Jest laureatką programu MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości, w którym otrzymała grant na realizację projektu badawczego „(IT)MOBILITY: Niemobilność mobilnych, mobilność niemobilnych – migranci w czasach pandemii i nowe technologie teleinformatyczne”.

Od 2012 działa w Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Jest współautorką artykułu “Janus-faced mobilities: motivations for migration among European youth in times of crisis”, opublikowanego w Journal of Youth Studies.

Na Uniwersytecie SWPS uczy następujących przedmiotów: Kariera i uczenie się przez całe życie oraz Statystyka w zarządzaniu. Pełni funkcję koordynatorki kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Socjologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni