Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prestiż zawodowy w perspektywie indywidualnej

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/prestiz-zawodowy-w-perspektywie-indywidualnej1.jpg

Publikacja „Prestiż zawodowy w perepsktywie indywidualnej” dr Olgi Czeranowskiej z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie opisuje badanie przeprowadzone w ramach pracy doktorskiej autorki. Jego celem było uzupełnienie dotychczasowej refleksji nad prestiżem o nową perspektywę badawczą. 

Przeżywanie prestiżu z uwzględnieniem perspektywy płci kulturowej

Prestiż zawodowy to pojęcie niejednoznaczne i trudne do zdefiniowania – być może dlatego wciąż pozostaje jednym z klasycznych tematów socjologii już od początków XX w. Należy zauważyć, że znaczna część badań dotyczących prestiżu uwzględnia jedynie perspektywę makrostrukturalną – czyli to, jak poszczególne grupy zawodowe postrzegane są przez ogół społeczeństwa i którym z nich przypisywany jest najwyższy prestiż. Natomiast projekt badawczy dr Olgi Czeranowskiej połączył ilościowe i jakościowe techniki zbierania danych, dzięki czemu umożliwił przeanalizowane, w jaki sposób prestiż zawodowy jest odczuwany i przeżywany przez pojedyncze osoby należące do cenionych grup zawodowych. Na podstawie zebranych danych autorka zaproponowała definicję prestiżu zawodowego opartą na trzech binarnych opozycjach: prestiż zewnętrzny/wewnętrzny,  prestiż zawodu/osoby, prestiż funkcjonalny/niefunkcjonalny. Naukowczyni uwzględniła również w swoich badaniach perspektywę płci kulturowej jako bardzo ważnego aspektu wpływającego na całokształt funkcjonowania jednostek na rynku pracy.

Nowe medyczne prawo karneKsiążka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorce

258 Olga Czeranowska

dr Olga Czeranowska – socjolożka, absolwentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła pracę doktorską dotyczącą prestiżu zawodowego w perspektywie indywidualnej. Jej zainteresowania badawcze obejmują socjologię pracy, badania nad migracjami i mobilnością, gender studies oraz metodologię badań ilościowych. Od 2020 r. pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. 

.