Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Człowiek zanurzony w swojej kulturze jest jak ryba w wodzie: pływa, ale nie jest świadomy jej istnienia. Dopiero gdy znajdzie się w innej kulturze, zaczyna dostrzegać i rozumieć własną.

prof. dr hab. Paweł Boski, prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce, autor podręcznika akademickiego „Kulturowe ramy zachowań społecznych”

Opis specjalności
Czego uczymy

Psychologia międzykulturowa bada zależności między kulturą a psychiką człowieka. Pomaga zrozumieć różnorodność kulturową oraz jej wpływ na nasze zachowanie, decyzje, jakie podejmujemy, oraz sposób, w jaki interpretujemy otaczający nas świat. Normy kulturowe, wierzenia, stereotypy, uprzedzenia to problemy, z jakimi muszą zmierzyć się nie tylko przesiedleńcy polityczni, lecz także osoby, które wyjeżdżają z własnego kraju na studia lub podróżują za pracą.

W czasie intensywnych migracji profesjonalna wiedza na temat kulturowych uwarunkowań psychiki poparta badaniami naukowymi staje się kluczowym narzędziem do rozumienia relacji międzyludzkich.

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do kandydatów zainteresowanych odmiennymi kulturami, których charakteryzuje fascynacja różnorodnością ludzi i wrażliwość na kontekst ich świata kulturowego. Zapraszamy także osoby, które spędziły dłuższy czas za granicą, przebywały w środowiskach wielokulturowych, pochodzą z rodzin wieloetnicznych, uwielbiają podróże, znają języki – wszystkich, którzy w przyszłości chcieliby pracować z jednostkami i grupami z różnych kręgów kulturowych.

Wybór specjalności

Pod koniec 5 semestru studenci wskazują specjalność, którą chcieliby realizować na 4 i 5 roku studiów. Obowiązują limity miejsc – o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z pierwszych 5 semestrów. Uruchomienie specjalności zależy też od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.
Zobacz pozostałe specjalności »

Atuty specjalności
Co nas wyróżnia

jedne z najlepszych studiow w Polsce

Jedyne takie studia w Polsce

Psychologia międzykulturowa jest jedną z najstarszych specjalności psychologicznych oferowanych na Uniwersytecie SWPS. Pierwszy raz pojawiła się w ofercie uczelni ponad 20 lat temu. Współtwórcą specjalności i kierownikiem zespołu badaczy, którzy opracowują program studiów, jest prof. Paweł Boski, prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce.

Projekty dla firm

Praktyczna wiedza poparta badaniami

Psychologia międzykulturowa jest nauką stosowaną: wyniki jej badań mają bezpośrednie przełożenie na praktykę zawodową a samo kształcenie akademickie zawiera komponenty przygotowania profesjonalnego.

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Nasi absolwenci prowadzą szkolenia i treningi, a także mediacje w konfliktach o podłożu kulturowym w korporacjach i zespołach wielokulturowych. Podejmują prace nad adaptacją uchodźców oraz imigrantów ekonomicznych. Są dobrze przygotowani do zarządzania kulturowego w szkołach międzynarodowych oraz uczelniach skupiających studentów międzynarodowych. Z konsultacji psychologów międzykulturowych korzystają instytucje państwowe, organizacje biznesowe, sektor NGO oraz instytucje edukacyjne.

Przejdź do Biura Karier

 
Baran, Maria
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Maria Baran
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Maria Baran 
Anna M. Chodynicka
Specjalizacja
 
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Anna M. Chodynicka
mgr Anna M. Chodynicka 
Darpatova-Hruziewicz, Donka
Specjalizacja
 
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Donka Darpatova-Hruziewicz
mgr Donka Darpatova-Hruziewicz 
Hekiert, Daniela
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Daniela Hekiert
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Daniela Hekiertpsycholog międzykulturowy
Łukasz Kmiotek
Specjalizacja
psycholog międzykulturowy, interesuje się procesami akulturacji
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Łukasz Kmiotek
dr Łukasz Kmiotekpsycholog międzykulturowy, interesuje się procesami akulturacji
Mazurowska, Karolina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Karolina Mazurowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog międzykulturowy, tłumacz języka chińskiego
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Karolina Mazurowskapsycholożka międzykulturowa, tłumaczka języka chińskiego, specjalistka ds. interkulturowej psychologii biznesu
Penczek-Zapała, Marta
Specjalizacja
 
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Penczek
dr Marta Penczek 
Więckowska, Joanna
Specjalizacja
psycholog międzykulturowy
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Joanna Więckowska
dr Joanna Więckowskapsycholog międzykulturowy

Pozostałe specjalności
do wyboru na jednolitych studiach magisterskich

 1. Praktyczna psychologia społeczna

  Studenci uczą się, jak w praktyce wykorzystywać wiedzę z psychologii społecznej w obszarze rozwoju osób i grup; diagnozy i interwencji kryzysowej; konfliktów, ich dynamiki i strategii rozwiązywania; sprawowania i podlegania władzy; wzmacniania liderów i twórczych przywódców organizacji.
  Czytaj więcej

 2. Psychologia biznesu

  Psychologia biznesu pokazuje, jak zastosować wiedzę psychologiczną w kontekstach biznesowych. Studenci dowiadują się, jak planować rozwój pracowników i organizacji. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii rynków finansowych, oszczędzania i inwestowania, psychologii marketingu, kreowania wizerunku i budowania marki.
  Czytaj więcej

 3. Psychologia edukacyjna

  Studenci analizują wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na dobrostan ucznia i jego osiągnięcia szkolne. Opracowują zindywidualizowane plany uczenia, oceniania i wspierania ucznia, poznają programy wspierania rozwoju indywidualnego oraz przeciwdziałania negatywnym procesom, takim jak agresja czy uzależnienia.
  Czytaj więcej

 4. Neurokognitywistyka

  Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię z perspektywy, która pozwala wyjaśnić i opisać ludzkie zachowanie poprzez analizę aktywności mózgu i badanie związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi i emocjonalnymi człowieka.
  Czytaj więcej

 5. Psychologia kliniczna i zdrowia

  Specjalność zajmuje się zdrowiem psychicznym w ujęciu klinicznym. Obejmuje zagadnienia diagnozy psychologicznej i terapii zaburzeń oraz wzmacniania zasobów zdrowia. Studenci dowiadują się, jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię.
  Czytaj więcej

 6. Psychologia kształtowania i zmiany zachowania

  Specjalność wyjaśnia, w jaki sposób możemy modyfikować zachowania ludzi, aby poprawić jakość ich życia. Studenci zgłębiają kwestie oddziaływania środowiska na zachowanie jednostki, dowiadują się, na czym polega terapia behawioralna i poznają metody diagnozy podstawowych zaburzeń zachowania.
  Czytaj więcej

Materiały
audio-wideo

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to najpopularniejszy w Polsce projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę psychologiczną. Celem projektujest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w obszarach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz nowoczesnych technologiach. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.psyche.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotify, LectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Obejrzyj spotkania zrealizowane w ramach
Drzwi Otwartych Online