logo uswps nazwa 3

Studia

Nasze życie zależy od relacji z innymi. Kiedy rozumiesz ich emocje, myśli i zachowania, wiesz, jak tworzyć dobre związki, zespoły i społeczeństwo.

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński, psycholog społeczny

Wydział Psychologii w Warszawie

Praktyczna psychologia społeczna
specjalność na studiach psychologicznych

 • jednolite studia magisterskie, forma stacjonarna i niestacjonarna
 • oferta dla magistrów i licencjatów, forma niestacjonarna
 • Rekrutacja trwa

Opis specjalności

W ramach specjalności studenci nauczą się wykorzystywać w praktyce wiedzę z psychologii społecznej w obszarach: rozwoju osób i grup; diagnozy i interwencji kryzysowej (np. w związku, rodzinie czy chorobie); konfliktów, ich dynamiki i strategii rozwiązywania; sprawowania i podlegania władzy przez jednostki; wzmacniania liderów i twórczych przywódców organizacji. Dowiedzą się, jak wspierać ludzi w obliczu tragicznych wydarzeń, takich jak klęski żywiołowe – jak udzielać pomocy psychologicznej i wprowadzać zmiany podnoszące jakość życia poszczególnych osób i grup.

Istotnym aspektem specjalności jest analiza współczesnych problemów społecznych, np. wrogości międzygrupowej, hejtu, dehumanizacji, uprzedzeń, myślenia spiskowego i migracji. Studenci zgłębią mechanizmy ich powstawania i poznają techniki kształtowania relacji społecznych w pożądanym kierunku.

Kogo zapraszamy

Studia adresowane są do osób, które chcą poznać mechanizmy społeczne współczesnych zjawisk i zdobyć praktyczne umiejętności oddziaływania na społeczną rzeczywistość: rozwiązywania konfliktów, wzmacniania liderów, rozumienia mechanizmów sprawowania i podlegania władzy, wspomagania rozwoju jednostki i grupy, prowadzenia ludzi i organizacji w sytuacji konfliktu, interwencji kryzysowej w kontekście jednostki, rodziny, grupy, organizacji.

Wybór specjalności

Pod koniec 5 semestru studenci wskazują specjalność, którą chcieliby realizować na 4 i 5 roku studiów. Obowiązują limity miejsc – o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z pierwszych 5 semestrów. Uruchomienie specjalności zależy też od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci będą mogli podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w firmach doradczych i audytorskich, w instytucjach politycznych, policji i sądownictwie, jednostkach UE, ośrodkach zajmujących się interwencją kryzysową, pomocą rodzinie, opieką społeczną, imigrantami; w działach planowania, zarządzania kadrą, organizacją pracy; w marketingu i sprzedaży.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w roli trenera w obszarach:

 • edukacji, rozwoju kompetencji, wprowadzania zmian w organizacjach i biznesie;
 • mediatora lub negocjatora w instytucjach specjalizujących się w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych;
 • analityka w ośrodkach badania opinii publicznej i analiz społecznych.

Spotkajmy się

ABC Kandydata
(7 kwietnia)
sprawdź szczegóły »

Czego uczymy

Zobacz przykładowe moduły:

 • Psychologia miłości, przyjaźni i bliskich związków
 • Konflikty – uwarunkowania, dynamika, rozwiązywanie
 • Psychologia polityczna
 • Psychologia kryzysu
 • Wspomaganie rozwoju. Projektowanie i prowadzenie szkoleń
 • Władza w relacjach społecznych
 • Przywództwo
 • Zastosowania psychologii społecznej

Atuty specjalności

Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce

Na większości zajęć studenci pracują nad wykryciem, zdiagnozowaniem, a następnie zaprojektowaniem modyfikacji określonego zjawiska psychospołecznego dziejącego się w naszym otoczeniu. Przyswajają wiedzę teoretyczną poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów.

Warsztaty i kontakt z praktykami

Studenci mają kontakt w wykładowcami z doświadczeniem praktycznym opartym na naukowo udowodnionych podstawach merytorycznych. Dzięki temu poznają realia pracy w biznesie, różnego typu organizacjach i zespołach projektowych, a także specyfikę pracy z ludźmi doświadczającymi kryzysów, zmian życiowych, nagłych zdarzeń i katastrof lub pracy z grupą w obszarze rozwoju.

Interdyscyplinarny kierunek studiów

Specjalność łączy wiedzę o człowieku – jego zachowaniu, emocjach i procesach myślowych – z socjologią, wiedzą z zakresu technologii, biznesu, pomocy psychologicznej, rozwoju i psychologii zmiany. Powiązanie psychologii z innymi naukami w ramach tej specjalności przygotowuje do pracy w wielu obszarach.

Oferta dla magistrów i licencjatów

Krótsze studia jednolite magisterskie

Osoby z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia zapraszamy na niestacjonarne studia jednolite magisterskie realizowane w indywidualnym trybie. Studenci korzystający z tej oferty nie muszą zaliczać przedmiotów ogólnoakademickich, które zrealizowali podczas wcześniejszych studiów. Uznanie wybranych kursów oraz intensywny plan zajęć umożliwiają im zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego w 3,5 roku.

Więcej informacji »

Studia II stopnia

Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów studiów psychologicznych I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę w celu uzyskania pełnych uprawnień zawodowych. To również ciekawa propozycja dla osób, które chcą wzbogacić wykształcenie z innego kierunku o wiedzę psychologiczną. Będą one zobowiązane do zaliczenia dodatkowych kursów i otrzymają wsparcie doradcy dydaktycznego, który udzieli im indywidualnych wskazówek, jak efektywnie uzupełnić podstawową wiedzę psychologiczną.

Wiecej informacji »

Zobacz pozostałe specjalności

Neurokognitywistyka

Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię z perspektywy, która pozwala wyjaśnić i opisać ludzkie zachowanie poprzez analizę aktywności mózgu i badanie związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi i emocjonalnymi człowieka.

Czytaj więcej

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu pokazuje, jak zastosować wiedzę psychologiczną w kontekstach biznesowych. Studenci dowiadują się, jak planować rozwój pracowników i organizacji. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii rynków finansowych, oszczędzania i inwestowania, psychologii marketingu, kreowania wizerunku i budowania marki.

Czytaj więcej

Psychologia edukacyjna

Studenci analizują wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na dobrostan ucznia i jego osiągnięcia szkolne. Opracowują zindywidualizowane plany uczenia, oceniania i wspierania ucznia, poznają programy wspierania rozwoju indywidualnego oraz przeciwdziałania negatywnym procesom, takim jak agresja czy uzależnienia.

Czytaj więcej

Psychologia kliniczna i zdrowia

Specjalność zajmuje się zdrowiem psychicznym w ujęciu klinicznym. Obejmuje zagadnienia diagnozy psychologicznej i terapii zaburzeń oraz wzmacniania zasobów zdrowia. Studenci dowiadują się, jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię.

Czytaj więcej

Psychologia kształtowania i zmiany zachowania

Specjalność wyjaśnia, w jaki sposób możemy modyfikować zachowania ludzi, aby poprawić jakość ich życia. Studenci zgłębiają kwestie oddziaływania środowiska na zachowanie jednostki, dowiadują się, na czym polega terapia behawioralna i poznają metody diagnozy podstawowych zaburzeń zachowania.

Czytaj więcej

Psychologia międzykulturowa

Psychologia międzykulturowa bada zależności między kulturą a psychiką człowieka. Pomaga zrozumieć różnorodność kulturową oraz jej wpływ na nasze zachowanie, decyzje, jakie podejmujemy, oraz sposób, w jaki interpretujemy otaczający nas świat.

Czytaj więcej

Kadra

Psychologia w Warszawie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów, specjalnościach i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania znajdziesz tutaj:

 

Zasady rekrutacji

 1. 5-letnie jednolite studia magisterskie
  W tym roku akademickim wprowadziliśmy nowe zasady rekrutacji, która została podzielona na 3 nabory. Na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich obowiązuje lista rankingowa, która powstaje na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. Poznaj nowe zasady naboru na studia i sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować.
 2. 3,5-letnie studia dla magistrów i licencjatów
  Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, które chcą zdobyć tytuł magistra psychologii w czasie znacznie krótszym niż 5 lat. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić i jakie dokumenty należy przygotować, aby skorzystać z tej oferty.

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".