logo uswps nazwa 3

Studia
Warszawa

School of IdeasProjektowanie innowacji i usług

dr Karol Jachymekkulturoznawca, filmoznawca
współtwórca i koordynator
School of Ideas

School of Ideas Projektowanie usług

School of Ideas to studia wykorzystujące praktyczną wiedzę, metody i narzędzia z różnych dyscyplin – kulturoznawstwa, socjologii, antropologii i psychologii. Wszystko po to, by wprowadzić Cię w świat pracy kreatywnej związanej z projektowaniem usług i procesów społecznych i biznesowych, tworzonych z myślą o człowieku i jego potrzebach.

Na studiach:

 • nauczysz się analizować problemy społeczne i biznesowe oraz prowadzić badania użytkowników,
 • poznasz proces projektowy wykorzystujący techniki kreatywne i metodologię design thinking,
 • dowiesz się, jak prototypować, testować i wdrażać zaproponowane rozwiązania,
 • będziesz pracować nad rzeczywistymi problemami, dzięki czemu poznasz know-how różnych branż.

Dlaczego warto wybrać School of Ideas Projektowanie usług na Uniwersytecie SWPS

Uniwersytet SWPS od wielu lat prowadzi edukację w zakresie szeroko rozumianego projektowania skoncentrowanego na człowieku i jego potrzebach. Wierzymy, że dobrze zaprojektowana innowacja – zarówno produkt, jak i usługa, proces lub interwencja – jest w stanie poprawiać jakość naszego życia. Dlatego w ofercie naszej uczelni są m.in. takie studia wyższe, jak: School of Form z wzornictwa, UX Research & Design, Psychologia sztucznej inteligencji czy studia podyplomowe związane z Service Designem. Na studiach School of Ideas kształcimy specjalistów zaopatrzonych w wiedzę humanistyczną i społeczną gotowych do diagnozowania rzeczywistości i animowania zmian w dominującym obszarze gospodarki – czyli usługach.

Zdobędziesz praktyczną wiedzę z różnych dziedzin Nowatorski program studiów

psychologia

01Nowa humanistyka

Czerpiemy z dorobku kulturoznawstwa, socjologii, psychologii i antropologii. Kompetencje miękkie są bowiem niezwykle istotne w obserwacji zmian społeczno-kulturowych i projektowaniu innowacji. Podczas zajęć zdobędziesz wiedzę o współczesnej kulturze i humanistyce cyfrowej. Nauczysz się analizować makro- i mikrotrendy współczesności. Poznasz wyzwania przed jakimi stoją organizacje biznesowe. Dowiesz się, w jaki sposób funkcjonuje miasto i jak tworzyć miejskie innowacje społeczne.

badania

02Badania

Badania to nierozerwalna część procesu projektowego. To one pozwalają poznać ludzkie nawyki i potrzeby oraz wpływają na ważne decyzje biznesowe. Na studiach nauczysz się realizować badania ilościowe, jakościowe oraz hybrydowe. Poznasz najnowsze trendy w badaniach i dowiesz się, jak dobrać właściwą metodologię do postawionego problemu społecznego bądź biznesowego. Będziesz analizować i wyciągać wnioski.

informatyka

03Projektowanie usług

W School of Ideas poznasz metody i narzędzia związane z projektowaniem usług, czyli Service Designem. Przejdziesz przez cały proces projektowy – od zdiagnozowania problemu, przez generowanie pomysłów, prototypowanie, aż po testowanie i wdrożenie. Dzięki temu dowiesz się, jak tworzyć innowacyjne usługi, ale i jak ulepszać te istniejące, by były one bardziej użyteczne dla człowieka oraz efektywne społecznie bądź biznesowo.

Zdobędziesz uniwersalne kompetencje
przydatne w wielu branżach Atrakcyjne perspektywy zawodowe

Coraz bardziej zaawansowane usługi stanowią nieodłączną część naszej rzeczywistości i obejmują wszystkie domeny naszego życia poczynając od zwykłych zakupów internetowych bądź tradycyjnych w sklepie spożywczym, przez podróż komunikacją miejską, wyjście do kina, restauracji, aż po opiekę medyczną czy operacje finansowe. Nieustannie powstają nowe produkty, a tym samym i usługi. W Polsce dostarczanie wysokiej jakości usług to nadal wyzwanie. Stąd, zapotrzebowanie na innowatorki i innowatorów, którzy potrafią dostrzec zmiany i nowe wyzwania w otoczeniu, zbadać możliwości ich wykorzystania w organizacji (biznesowej, społecznej czy publicznej) i zaprojektować ciekawe rozwiązania, stale rośnie.

Po ukończeniu School of Ideas możesz podjąć pracę w organizacjach biznesowych, społecznych (np. animujących innowacje społeczne) czy publicznych (np. urban lab), m.in. w działach zajmujących się strategią, analizą, badaniami i rozwojem, w tym także w badaniach społecznych, marketingowych, PR-owych, HR-owych, czy CSR-owych.

researcher

01Specjalista(-tka) ds. projektowania usług, innowacji

Prowadzi projekty dotyczące kreowania innowacji i projektowania usług. Analizuje potrzeby użytkowników uwzględniając oczekiwania biznesowe organizacji, instytucji kultury, cele instytucji publicznych czy oczekiwania grup społecznych. Współpracuje z zespołami projektowymi.

designer

02Moderator(ka) Design Thinking w branży kreatywnej

Zna metodologię Design Thinking i potrafi ją stosować w praktyce. Wie jak pracować z zespołem projektantów, współprowadzi warsztaty, moderuje grupę. Wspiera w tworzeniu nowych rozwiązań - usług, procesów czy produktów.

strategist

03Analityk(-czka) ds. strategii, badań i rozwoju

Gromadzi, przetwarza i analizuje dane. Koordynuje i realizuje prace badawcze i opracowuje wyniki. Pracuje przy planach i wdrożeniach nowych produktów czy usług. Rozumie tło przemian społecznych we współczesnym świecie i w kulturze.

strategist

04Koordynator(ka) projektów NGO

Koordynuje i animuje wydarzenia oraz akcje publiczne w ramach działalności danej organizacji pozarządowej. Szuka źródeł dofinansowania i przygotowuje wnioski w ramach oferowanych programów wsparcia.

Poznasz proces design thinking w projektowaniu usługZajęcia warsztatowe

01

Badania i obserwacje

Realizację konkretnego projektu rozpoczniesz od zbierania informacji. Nauczysz się dobierać metodę i prowadzić badania. Wszystko po to, aby jak najlepiej zrozumieć stojące przed Tobą wyzwanie i zaproponować adekwatne rozwiązanie. Będziesz stosować najnowocześniejsze sposoby badań.

02

Analizowanie i określenie problemu

Dowiesz się, jak dokonać skutecznej analizy przeprowadzonych badań, obserwacji i wywiadów. Nauczysz się robić syntezę, bazując na matrycy propozycji wartości. Wraz z innymi studentami przedyskutujecie wasze spostrzeżenia i codzienne problemy badanych użytkowników, tak by wybrać ten najistotniejszy i spojrzeć na niego przez pryzmat możliwości.

03

Poszukiwanie rozwiązań

Przed Tobą i Twoim zespołem niezwykle intensywny czas generowania pomysłów. Na tym etapie nauczysz się stosować w praktyce różne techniki i metody kreatywne, takie jak burze mózgów, piramidy skojarzeń czy analogie. Doświadczysz pracy w zespole z poszanowaniem cudzych pomysłów i z uwzględnieniem różnych perspektyw. Wspólnie będziecie kategoryzować proponowane rozwiązania i wybierać najlepsze.

04

Prototypowanie i testowanie

Wybrany koncept trzeba teraz rozwinąć i dookreślić poprzez spisanie czy rozrysowanie, by dane rozwiązanie nabrało bardziej namacalnej formy (makiety, schematu, storyboardu). Wcielisz się w rolę trudnego klienta, odgrywając scenki. Dowiesz się także, w jaki sposób przygotować syntetyczną prezentację innowacyjnego rozwiązania i jak przygotować się do testowania prototypu.

05

Wdrożenie

Wiesz już co podobało się Twojemu „klientowi”, a co nie. Teraz dowiesz się, w jaki sposób zaplanować wdrożenie. Nauczysz się definiować cele i potrzebne kompetencje oraz określać potrzeby finansowe.

Program do pobrania

Przykładowe projekty realizowane przez studentów

psychologia

01Park Skaryszewski

Celem projektu było stworzenie rekomendacji udogodnień dla właścicieli psów i ich pupili w Parku Skaryszewskim, takich jak plac zabaw dla czworonogów z torem przeszkód, minitarg z akcesoriami dla zwierząt, przywrócenie świetności muszli koncertowej i zloty psów danej rasy.

badania

02Pacjenci Innowatorzy

Ideą projektu było zachęcenie osób chorych na choroby przewlekłe do dzielenia się swoimi pomysłami, które ułatwiają im codzienne życie i pomagają w spełnianiu marzeń. Tak powstała aplikacja, dzięki której każdy może zdobyć wsparcie w trudnych chwilach.

informatyka

03Projekt przyszłości

Korzystając z osiągnięć w zakresie machine learning, studenci stworzyli projekt specjalnej przystawki do długopisu, dzięki której można pisać szybko i bezbłędnie. Miniaturowa nakładka pasuje do każdego rodzaju długopisu.

Współpraca z firmamipartnerzy kierunku

W trakcie nauki będziesz mieć nieustanny kontakt z praktykami z różnych branż. Realizując konkretne projekty - przy zaangażowaniu naszych Partnerów - zdobędziesz unikatowe doświadczenie. Współpraca z potencjalnymi pracodawcami pozwoli Ci zbudować sieć kontaktów zawodowych już podczas studiów. Naszymi partnerami są m.in.:

centrum cyfrowe
SOF
s360

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:
  • świadectwo dojrzałości,
  • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni).
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Zdaj rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji
  Informację o tym, czy są one wymagane w przypadku Twojej aplikacji na studia, otrzymasz w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  Obcokrajowcy, a także ci kandydaci, którzy w momencie aplikowania na studia nie mają ukończonych 18 lat muszą dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni),
  • jeżeli Twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
  • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski – dotyczy obcokrajowców,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy obcokrajowców i tych kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18 roku życia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
 6. Dostarcz oryginały dokumentów
  Aby ukończyć proces rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
  Informujemy, że kandydaci obcokrajowi mają prawo i obowiązek dostarczyć oryginalne dokumenty do Biura rekrutacji do 30 października 2021 r.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone notarialnie należy wysłać pocztą lub kurierem na adres odpowiedniego Biura rekrutacji. Prosimy o wpisanie w formularzu rekrutacyjnym danych o nadanej przesyłce.
 7. Przyjęcie na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.
  W przypadku cudzoziemców, przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej - oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2021 roku.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2021/22
10 rat 1070 zł
2 raty 5255 zł
1 rata 10100 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".