logo uswps nazwa 3

Studia
Warszawa

Informatyka

 

Informatyka na Uniwersytecie SWPS? Rozwiązywanie praktycznych problemów za pomocą technologii cyfrowych

Wybierając informatykę na Uniwersytecie SWPS, otrzymasz znacznie więcej niż tylko naukę programowania czy projektowania aplikacji – zyskasz również umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów za pomocą wiedzy i narzędzi informatycznych, z otwartością na zagadnienia społeczne i humanistyczne, które daje środowisko Uniwersytetu SWPS. Solidne podstawy z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej, optymalizacji czy analizy w połączeniu z potrzebnymi umiejętnościami miękkimi, dadzą Ci kompetencje niezbędne do pracy w branży IT m.in. w startupach, korporacjach lub własnej firmie. Dzięki realizowanym w trakcie studiów zajęciom warsztatowym, projektom zespołowym i indywidualnym oraz praktyce zawodowej w firmach, które z nami wpsółpracują, nauczysz się wykorzystywać umiejętności praktyczne w realnym środowisku pracy.

Dlaczego warto wybrać studia
na Uniwersytecie SWPS? Solidna wiedza i praktyczne umiejętności

Utworzone na Uniwersytecie SWPS studia licencjackie z informatyki o profilu praktycznym zostały zbudowane na solidnych fundamentach matematycznych sprofilowanych pod zagadnienia informatyczne, których znajomość stanowi podstawę w pracy profesjonalnego(-nej) informatyka(-czki). Poznasz najnowsze technologie informatyczne związane ze sztuczną inteligencją czy analizą danych, które wchodzą w skład statystycznych systemów uczących się, odnoszących w ostatnim czasie sukcesy w zastosowaniach w wielu dziedzinach nauki i techniki, m.in. w: medycynie (np. rozpoznawanie patologicznych sygnałów EKG), modelach zjawisk społecznych, prognozowaniu procesów społecznych (np. przestępczości), geologii  (np. wyznaczanie aproksymacji funkcyjnej warstw), przetwarzaniu języka naturalnego. Nabierzesz biegłości w powszechnie stosowanych najpopularniejszych językach programowania. Dzięki znajomości narzędzi i protokołów, bibliotek i frameworków będziesz wszechstronnie przygotowany(-a) do zawodu programisty(-tki). Zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne, które w przyszłości pozwolą Ci z łatwością rozwijać swoje zdolności informatyczne.

Zdobędziesz praktyczną wiedzę z różnych obszarów


01 Analiza i modelowanie danych

Profesjonalna analiza i modelowanie danych pozwalają wyciągnąć wnioski z posiadanych informacji i zaprojektować odpowiednie działania. Specjaliści w tym zakresie są niezwykle cenieni na rynku pracy. Na studiach rozwiniesz tę umiejętność, poznasz narzędzia prognozowania statystycznego, opanujesz metody syntezy logicznej oraz techniki analizy sieci złożonych.


02 Algorytmy

Po tych studiach będziesz potrafił(a) rozwiązać problem tworząc odpowiednie algorytmy i struktury danych, a następnie zaimplementujesz rozwiązanie dobierając odpowiedni język programowania. Profesjonalny informatyk(-czka) to osoba, która potrafi modelować i rozwiązywać praktyczne problemy stosując właśnie takie umiejętności.


03 Obliczenia chmurowe

Z chmur obliczeniowych korzysta coraz więcej przedsiębiorstw na świecie. Znajomość technologii chmurowych i umiejętność zarządzania maszynami wirtualnymi jest więc dziś potrzebna wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób chcą być obecne zawodowo w cyberprzestrzeni.


04 Kompetencje miękkie w branży IT

Do tworzenia innowacyjnych produktów i usług oprócz ścisłej wiedzy informatycznej niezbędne są też kompetencje społeczne. Projektując dla ludzi, musisz rozumieć ich potrzeby i mechanizmy zachowań. Przybliżymy Ci wiedzę z zakresu psychologii i nauczymy projektowania w interdyscyplinarnych zespołach, dzięki czemu z łatwością odnajdziesz się w rzeczywistym środowisku pracy.

Program studiów krok po kroku

Semestr 1

Podstawy matematyki i programowania

Rozwiniesz umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu informatyki, poznasz profesjonalne narzędzia do programowania. Otrzymasz przygotowanie matematyczne, niezbędne w zawodzie informatyka.

Semestr 2

Matematyczne podstawy informatyki i podstawy algorytmiki

Zdobędziesz umiejętność ujmowania problemów w ścisłe i formalne ramy. Nauczysz się modelować oraz rozwiązywać wybrane problemy praktyczne za pomocą poznanych narzędzi matematycznych oraz informatycznych. Pamiętaj, że jedną z najważniejszych umiejętności w zawodzie informatyka jest umiejętność logicznego myślenia, a opanowanie podstawowych zagadnień dobrze przygotowuje Cię do pracy w dynamicznej, szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Semestr 3

Metody probabilistyczne i statystyczne 

Lepiej zrozumiesz zagadnienia uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji obliczeniowej oraz statystyki matematycznej. Nabyta wiedza jest niezbędna do właściwej interpretacji zbiorów danych empirycznych m.in. w naukach społecznych. Statystyka jest podstawą projektowania systemów uczenia maszynowego – ważnego działu sztucznej inteligencji – ponieważ daje szansę wyboru odpowiednich klasyfikatorów oraz budowania poprawnych modeli maszynowych dla badanych problemów.

Semestr 4

Analiza danych oraz cyberbezpieczeństwo

Analiza danych stoi za coraz większą liczbą systemów mających wpływ na nasze życie – zrozumienie mechanizmów i zagrożeń jest ważne nie tylko dla specjalistów. Zdobędziesz wiedzę na temat baz danych, projektowania aplikacji mobilnych oraz bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Zaliczenie zajęć z większości przedmiotów informatycznych będzie się odbywać na podstawie implementacji praktycznych projektów, którymi można się pochwalić w CV.

Semestr 5

Technologia chmury obliczeniowej

Poznasz współczesne trendy w informatyce, takie jak: wykorzystanie chmury obliczeniowej, uczenie maszynowe, aplikacje internetowe. Osiągniesz poziom wiedzy umożliwiający rozpoczęcie stażu zawodowego. Świadomie wybierzesz obszary informatyki, które interesują Cię najbardziej.

Semestr 6

Realizacja projektów informatycznych

W czasie tego semestru dowiesz się, jak przygotowywać i testować gotowy produkt w postaci oprogramowania wraz z dokumentacją. Odbędziesz praktykę zawodową i napiszesz pracę licencjacką.

Program do pobrania

Praktyki zawodowe u cenionych pracodawców

W trakcie studiów odbędziesz praktyki zawodowe u cenionych na rynku pracodawców. Duża liczba firm, z którymi współpracujemy, pozwoli Ci na realizację stażu w obszarze zgodnym z Twoimi zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Zaplecze techniczne infrastruktura i oprogramowanie

Uniwersytet SWPS jest wyposażony w infrastrukturę składającą się z 10 laboratoriów komputerowych z dostępem do internetu. Laboratoria połączone są w sieć o wysokiej przepustowości z bezpośrednim dostępem do chmury Microsoft Azure oraz Google Cloud. Studentki i studenci mają do dyspozycji ponad 200 komputerów w pracowniach komputerowych. Mają zapewniony dostęp do chmurowych zasobów obliczeniowych, w tym m.in. do użytkowania maszyn wirtualnych, przechowywania danych i wykonywania obliczeń np. na dużych zbiorach danych (big data), usług bezserwerowych (serverless) czy bazach danych.

Laboratoryjne zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w salach wyposażonych w:

 • komputery: procesor i7 lub i9, pamięć 32 GB lub 64 GB, Dysk SSD 512GB lub 1TB, z możliwością wyboru systemu operacyjnego pomiędzy MS Windows oraz Linux;
 • monitory 27'' IPS o rozdzielczości min. 2560x1440;
 • projektor multimedialny.

Dodatkowo część zajęć będzie się odbywała w pracowni komputerowej wyposażonej w komputery firmy Apple z systemem operacyjnym macOS.

Sale będą udostępniane studentkom i studentom do realizacji pracy własnej, na podstawie kart dostępu, w godzinach 8.00–21.00 poza godzinami zajęć dydaktycznych.

Dla celów dydaktycznych na kierunku informatyka wykorzystywane będą różne systemy operacyjne, w tym MS Windows, Linux oraz macOS, a także darmowe lub wolne oprogramowanie. Dzięki uczestnictwu w programie Microsoft MSDNAA studentki i studenci będą mieli bezpłatny dostęp do systemówu MS Windows oraz oprogramowania objętego tym programem.

Atrakcyjne perspektywy zawodowe

Studia informatyczne na naszej uczelni otworzą przed Tobą drzwi do kariery i rozwoju zawodowego zarówno w kraju, jak i zagranicą. Możesz zostać specjalistą(-tką) w zakresie zarządzania bazami danych, prowadzenia projektów informatycznych, projektowania rozwiązań informatycznych czy zapewnienia procesu kontroli jakości dostarczanego oprogramowania i koordynowania wdrażania kodu. Bez problemu odnajdziesz się w zespole programistycznym, a także będziesz potrafił(a) rozmawiać z klientami firm informatycznych.


01 Programowanie

Po ukończeniu studiów będziesz potrafił(a) programować w wybranych językach, a także wykorzystać znajomość narzędzi i protokołów, bibliotek i frameworków (front-end oraz back-end). Zdobędziesz umiejętności z zakresu pracy grupowej w zespołach programistycznych, relacji z klientami, w tym związanych z procesem projektowania i tworzenia oprogramowania.

 • Programista(-tka) aplikacji desktopowych
 • Programista(-tka) aplikacji w chmurze
 • Programista(-tka) aplikacji internetowych
 • Programista(-tka) aplikacji mobilnych
 • Programista(-tka) baz danych
 • Programista(-tka) aplikacji biznesowych
 • Programista(-tka) internetu rzeczy

02 Analiza danych oraz inteligencja obliczeniowa

Będziesz potrafił(a) zbierać, generować i transformować dane na potrzeby wielu modeli analitycznych, np. zbadania zachowania użytkownika oprogramowania pod względem bezpieczeństwa lub działania wykonywanego programu w celu jego optymalizacji. Wykorzystując zaś umiejętności z dziedzin humanistycznych i społecznych, będziesz umiał(a) budować i ewaluować praktyczne modele predykcyjne wykorzystujące uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.

 • Data Scientist
 • Machine Learning Engineer
 • Profiling Engineer
 • Big Data Architect
 • Specjalista(-tka) ds. przetwarzania danych

03 Administrowanie i kontrola jakości

Możesz zostać specjalistą(-tką) zarządzania bazami danych, ich infrastrukturą oraz dostępem. Jako administrator(ka) sieci będziesz odpowiedać m.in. za komunikację między systemami informatycznymi. Będziesz potrafił(a) zarządzać systemami informatycznymi – od fazy projektowania ich architektury i bezpieczeństwa, poprzez wdrażanie nowych wersji kodu, aż do wspierania działania systemu.

 • Administrator(ka) chmury obliczeniowej
 • Administrator(ka) bazy danych
 • Administrator(ka) sieci
 • Administrator(ka) systemów informatycznych
 • QA Specialist
 • Delivery Manager

04 Analityka i zarządzanie

Wraz ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego jako absolwentka lub absolwent naszych studiów możesz objąć również inne stanowiska, np. związane z przeniesieniem wymagań biznesowych na funkcje systemów informatycznych, zarządzaniem projektami informatycznymi, projektowaniem rozwiązań informatycznych czy też rozwojem systemów informatycznych.

 • Analityk(-czka) biznesowo-systemowy(-a) (IT)
 • Techniczny(-a) kierownik(-czka) projektów
 • Architekt(ka) rozwiązania
 • Architekt(ka) systemowy(-a)
 • Architekt(ka) bezpieczeństwa (IT)

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:
  • świadectwo dojrzałości,
  • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni).
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Zdaj rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji
  Informację o tym, czy są one wymagane w przypadku Twojej aplikacji na studia, otrzymasz w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  Obcokrajowcy, a także ci kandydaci, którzy w momencie aplikowania na studia nie mają ukończonych 18 lat muszą dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni),
  • jeżeli Twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
  • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski – dotyczy obcokrajowców,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy obcokrajowców i tych kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18 roku życia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
 6. Dostarcz oryginały dokumentów
  Aby ukończyć proces rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
  Informujemy, że kandydaci obcokrajowi mają prawo i obowiązek dostarczyć oryginalne dokumenty do Biura rekrutacji do 30 października 2021 r.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone notarialnie należy wysłać pocztą lub kurierem na adres odpowiedniego Biura rekrutacji. Prosimy o wpisanie w formularzu rekrutacyjnym danych o nadanej przesyłce.
 7. Przyjęcie na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.
  W przypadku cudzoziemców, przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej - oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2021 roku.

Warunki przyjęcia

Nauka zdalna i przygotowanie do matury w czasie pandemii były wyzwaniem dla tegorocznych maturzystów. Wiemy o tym i dlatego zapraszamy na studia na kierunku Informatyka, nawet jeśli egzamin z matematyki poszedł Ci niezgodnie z Twoimi oczekiwania.
Na pierwszym roku studiów oferujemy Ci nieodpłatne dodatkowe zajęcia z matematyki, dzięki czemu masz szansę poradzić sobie z tym oraz pozostałymi przedmiotami. Skorzystaj z szansy i aplikuj już teraz!
Sprawdź, czy spełniasz warunki:

 • co najmniej 40 pkt kwalifikacyjnych z egzaminu maturalnego z matematyki1
 • i co najmniej 120 pkt obliczonych według wzoru:

  2*m + i + 0,5*a,

  gdzie:
  [m] - wynik z matury pisemnej z matematyki przeliczony na punkty kwalifikacyjne1
  [i] - wynik z matury pisemnej z informatyki przeliczony na punkty kwalifikacyjne1
  [a] - wynik z matury pisemnej z angielskiego przeliczony na punkty kwalifikacyjne1

  Jeśli kandydat pisał maturę na więcej niż jednym poziomie, pod uwagę brany jest lepszy wynik.

  1 zgodnie z przelicznikiem określonym w §13 Uchwały Rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2021/22
10 rat 1175 zł
2 raty 5775 zł
1 rata 11100 zł

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".