Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Opis specjalności
Czego uczymy

Psychologia edukacyjna to pomost między specjalistami z różnych dyscyplin a środowiskiem edukacyjnym. Psycholog edukacyjny to ekspert, który wie, jak stworzyć optymalne środowisko edukacyjne, uwzględniając potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Zajmuje się analizą i diagnozą różnych zjawisk w obszarze edukacji.
 • Rozumie i wspiera rozwój potencjału twórczego.
 • Identyfikuje czynniki wzmacniające oraz ryzyka na drodze indywidualnego rozwoju człowieka.
 • Projektuje, a następnie wdraża i dokonuje ewaluacji oddziaływań związanych m.in. ze wstępną diagnozą i interwencją w obszarze zdrowia psychicznego.

Na naszych studiach poznasz najnowsze wyniki badań edukacyjnych, oparte na dowodach programy wspierania rozwoju indywidualnego, pracy w zróżnicowanym środowisku, wspierania procesów edukacyjnych oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak: hejt, cyberbulling, wykluczenie, uzależnienia. Pogłębisz kompetencje w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Nauczysz się współpracować ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w edukację: uczniem, rodzicami, nauczycielami i decydentami w poszanowaniu ich godności i indywidualności. Opanujesz pracę z grupą i podstawy modyfikacji zachowania.

Adresaci specjalności

Ta specjalność jest dla ciebie, jesli chcesz w praktyczny sposób korzystać z szerokiej wiedzy psychologicznej i interesujesz się podnoszeniem efektywności uczenia, treningami poznawczymi, coachingiem edukacyjnym, interwencją kryzysową w edukacji, superwizją i zdrowiem psychicznym. Możesz też prowadzić warsztaty rozwojowe, promując wiedzę psychologiczną w różnych grupach wiekowych.

Atuty specjalności
Co nas wyróżnia

planowanie pracy

Praktyczne umiejętności

Program obejmuje podstawowe umiejętności psychologa w edukacji: diagnozę psychologiczną procesów związanych z edukacją, diagnozę przesiewową trudności (szkolnych/przedszkolnych), diagnozę funkcjonalną, interwencję związaną z rozwojem poznawczym, emocjonalnym i społecznym, konsultacje i metody coachingu dla dzieci, rodziców i nauczycieli, rozwój kompetencji związanych z pracą z uczniem przejawiającym zachowania trudne, używanie strategii zarządzania zachowaniem w grupie, model pozytywnego wspierania zachowań (PBS).

nowatorskie metody kształcenia

Nowatorskie metody kształcenia

Odchodzimy od tradycyjnego uczenia teoretycznego na rzecz zagadnień praktycznych i uczenia w oparciu o doświadczenie. Wspólnie szukamy rozwiązań dla rzeczywistych problemów, przed jakimi staje psycholog edukacji: analizujemy przypadki, weryfikujemy dostępne strategie interwencji, szukamy ewidencji skuteczności. Gwarantujemy praktyki w atrakcyjnych miejscach (IPIN, NGO-sy, szkoły i przedszkola, poradnie, stowarzyszenia, organizacje zajmujące się wdrażaniem programów edukacyjnych). Przewidujemy superwizje dla absolwentów, a w trakcie trwania specjalności – wsparcie mentorskie i tutorskie.

jedne z najlepszych studiow w Polsce

Jedyne takie studia w Polsce

Program specjalności został opracowany zgodnie ze standardami National Association of School Psychologists (głównej organizacji zawodowej psychologów szkolnych w USA), Division of Educational & Child Psychology Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z naciskiem na praktykę opartą na dowodach i ewaluację oddziaływań.

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Absolwenci psychologii edukacyjnej posiadają unikalne kwalifikacje do pracy w obszarach edukacji publicznej i prywatnej. Rozumieją sposób działania systemu edukacji w Polsce. Psycholog edukacji posiada wszystkie niezbędne kompetencje doradcy, zajmuje się też interwencją psychologiczną, mentoringiem, superwizją – choć nie tak głęboką jak psychoterapeuta. Ważną kompetencją jest umiejętność porozumienia i współpracy z innymi specjalistami (m.in. prawnikami, lekarzami, pedagogami) dzięki rozumieniu kontekstu klinicznego i wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i psychopatologii. W polskim systemie edukacji pomoc psychologiczna jest gwarantowana prawnie wszystkim uczniom i – jak wskazują raporty Najwyższej Izby Kontroli – zarówno szkoły, jak i poradnie, potrzebują wysoko wykwalifikowanych psychologów edukacji.

Specjalność jest zgodna z oczekiwaniami Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych.

Przejdź do Biura Karier

 
Kaczan, Radosław
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Radosław Kaczan
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-rozwojowa
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Radosław Kaczanpsycholog rozwoju człowieka
Kochańska, Magdalena
Specjalizacja
psycholog, pedagog i językoznawca
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Kochańska
dr Magdalena Kochańskapsycholog, pedagog i językoznawca
Kuźmicz, Tomasz
Specjalizacja
psycholog, zajmuje psychologią edukacji
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Tomasz Kuźmicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji ","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
mgr Tomasz Kuźmiczpsycholog, zajmuje się psychologią edukacji
Marszałek, Bartłomiej
Specjalizacja
 psycholog
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Bartłomiej Marszałek
mgr Bartłomiej Marszałekpsycholog, zajmuje się psychologią edukacji
Pudło, Monika
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Monika Pudło
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Monika PudłoPsycholog
Suchowierska-Stephany, Monika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Monika Suchowierska-Stephany
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog kliniczny
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Monika Suchowierska-Stephanypsycholog kliniczny, certyfikowany analityk zachowania
Szen-Ziemiańska, Joanna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Joanna Szen-Ziemiańska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psychopedagog kreatywności, specjalizuje się w psychologii twórczości, nauki i edukacji
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na uczelni
ekspert ds. mentoringu w Interdyscyplinarnej Szkole DoktorskiejEkspert ds. mentoringu w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Joanna Szen-Ziemiańskapsychopedagog kreatywności, specjalizuje się w psychologii twórczości, nauki i edukacji
Śniegulska, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Śniegulska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholożka, psychoterapeutka, dydaktyk
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-dziecieca
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Magdalena Śniegulskapsycholożka, psychoterapeutka, dydaktyk

Pozostałe specjalności
do wyboru na studiach II stopnia

W ramach psychologii II stopnia oferujemy kilka ścieżek rozwoju, co pozwala studentom dostosować program studiów do zainteresowań i planów zawodowych. Specjalność wybierasz już na etapie rekrutacji i realizujesz od pierwszego semestru studiów.

 1. Neurokognitywistyka

  Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię z perspektywy, która pozwala wyjaśnić i opisać ludzkie zachowanie poprzez analizę aktywności mózgu i badanie związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi i emocjonalnymi człowieka.
  Czytaj więcej 

 2. Psychologia biznesu

  Psychologia biznesu pokazuje, jak zastosować wiedzę psychologiczną w kontekstach biznesowych. Studenci dowiadują się, jak planować rozwój pracowników i organizacji. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii rynków finansowych, oszczędzania i inwestowania, psychologii marketingu, kreowania wizerunku i budowania marki.
  Czytaj więcej 

 3. Psychologia kliniczna i zdrowia

  Specjalność zajmuje się zdrowiem psychicznym w ujęciu klinicznym. Obejmuje zagadnienia diagnozy psychologicznej i terapii zaburzeń oraz wzmacniania zasobów zdrowia. Studenci dowiadują się, jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię.
  Czytaj więcej 

 4. Praktyczna psychologia społeczna

  Studenci uczą się, jak w praktyce wykorzystywać wiedzę z psychologii społecznej w obszarze rozwoju osób i grup; diagnozy i interwencji kryzysowej; konfliktów, ich dynamiki i strategii rozwiązywania; sprawowania i podlegania władzy; wzmacniania liderów i twórczych przywódców organizacji.
  Czytaj więcej 

 5. Psychologia międzykulturowa

  Psychologia międzykulturowa bada zależności między kulturą a psychiką człowieka. Pomaga zrozumieć różnorodność kulturową oraz jej wpływ na nasze zachowanie, decyzje, jakie podejmujemy, oraz sposób, w jaki interpretujemy otaczający nas świat.
  Czytaj więcej 

Materiały
audio-wideo

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to najpopularniejszy w Polsce projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę psychologiczną. Celem projektu jest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w obszarach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz nowoczesnych technologiach. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.psyche.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotify, LectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Rekrutacja
krok po kroku

Pamiętaj, że możesz aplikować tylko na jeden kierunek.

Sprawdź, jak przebiega proces rekrutacji
 1. Wypełnij internetowy
  formularz rekrutacyjny
 2. Wgraj skan dokumentów
  i poczekaj na ich weryfikację
 3. Podejdź do egzaminu
  kwalifikacyjnego
 4. Zawrzyj umowę
  elektroniczną
 5. Dostarcz dokumenty
  do Biura Rekrutacji
 6. Sprawdź decyzję
  o przyjęciu na studia w formularzu rekrutacyjnym

Lista
rankingowa

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstaje na podstawie wyników z egzaminu kwalifikacyjnego, oceny na dyplomie studiów wyższych oraz dodatkowych punktów za ukończenie studiów psychologicznych.

Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc dla danej specjalności.

Wiedza
psychologiczna

pierwsza składowa
oceny

egzamin
wrzesień 2023

70 pkt do zdobycia

Egzamin kwalifikacyjny

Niezależnie od kierunku ukończonych studiów musisz podejść do testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności psychologiczne na poziomie studiów I stopnia.

Wcześniej otrzymasz listę rekomendowanych lektur, które pomogą ci w przygotowaniu się do egzaminu.

Egzamin pisemny w formie on-line odbędzie się we wrześniu. O dokładnym terminie poinformujemy cię z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Dotychczasowe
wykształcenie

druga składowa
oceny

10 pkt do zdobycia

Ocena na dyplomie

Ważna jest również ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Zostanie ona przeliczona na punkty:
5 i 6 – 10 pkt
4,5 – 7 pkt
4 – 5 pkt
3,5 – 3 pkt
3 – 0 pkt

Jeśli masz kilka dyplomów, w pierwszej kolejności weźmiemy pod uwagę dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia, następnie dyplom z nauk społecznych i pozostałe.

Studia
kierunkowe

trzecia składowa
oceny

25 września
koniec rekrutacji!

dodatkowe 20 pkt

Studia psychologiczne

W rankingu liczy się także kierunek ukończonych studiów. Jeśli jesteś absolwentem(-tką) studiów na kierunku psychologia, otrzymasz dodatkowe 20 pkt.

 

Opłaty
i stypendia

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 100 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że: kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Sprawdź, jak obniżyć czesne
 

Czesne za pierwszy rok

rok akademicki 2024/2025 wysokość raty
Zapłać w 10 ratach 1 545 PLN
Zapłać w 2 ratach 7 595 PLN
Zapłać całość 14 600 PLN

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w Biurze Rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

 

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30