Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Magdalena Kochańska

 

 

 

Profil naukowy

Współpracowniczka Wydziału Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Specjalistka w zakresie rozwoju językowego w mowie i w piśmie oraz jego pierwotnych oraz wtórnych zaburzeń. Współautorka narzędzi diagnostycznych do badania funkcji poznawczych, w tym narzędzi do badania poziomu rozwoju językowego (m.in. Test Rozwoju Językowego, Test Powtarzania Pseudosłów, Standaryzowane Narzędzia do Oceny Wypowiedzi, Język i Komunikacja, Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych). Autorka publikacji na temat rozwoju językowego (np. „Pojęcie czasu i jego wyrażanie w języku dziecka”, Impuls, 2023) oraz poradników dla rodziców i nauczycieli (m.in. „Zaburzenie rozwoju językowego u dzieci i młodzieży. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli”, IBE, 2022). Certyfikowana trenerka The Hanen Centre w zakresie metody responsywnej komunikacji wspierającej rozwój językowy dziecka – Learning Language and Loving It.

Zobacz profil w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Typowy i zaburzony rozwój językowy
  • Specyficzne trudności w uczeniu się (w szczególności dysleksja)
  • Mowa skierowana do dziecka (input language; child-directed speech)
  • Dwujęzyczność
  • Specjalne potrzeby edukacyjne i edukacja włączająca
  • Diagnoza i terapia w psychologii edukacyjnej
  • Badania korpusowe
  • Przetwarzanie języka naturalnego

Informacje prasowe