logo uswps nazwa 3

Studia

Język hiszpański jest bardzo ceniony na polskim rynku pracy, ale w ofertach najczęściej towarzyszy mu również wymóg bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Wychodzimy naprzeciw tej potrzebie proponując Iberystykę z rozszerzonym językiem angielskim.

dr Paulina Nalewajko, literaturoznawca, tłumacz

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Iberystyka
z rozszerzonym językiem angielskim

 • studia I stopnia 3- lub 4- letnie
 • forma stacjonarna
 • Rekrutacja trwa

Nauka dwóch języków obcych

Studenci uczą się hiszpańskiego, angielskiego i poznają kulturę krajów Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. Opanowują jednakowo dobrze obydwa języki; dzięki bardzo dużej liczbie godzin języka hiszpańskiego i angielskiego program umożliwia ukończenie studiów z poziomem C1 zarówno z hiszpańskiego, jak i z angielskiego. Jest to szczególnie istotne na współczesnym rynku pracy. Portale z ofertami pracy zawierają wiele propozycji dla osób władających dobrze językiem hiszpańskim, ale praktycznie zawsze towarzyszy im wymaganie biegłego opanowania języka angielskiego.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które chcą podjąć pracę w różnych firmach i instytucjach związanych z handlem zagranicznym, turystyką i innymi sektorami obsługi klienta międzynarodowego, a jednocześnie zainteresowanych kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Gotowych na bardzo intensywną naukę dwóch języków: hiszpańskiego i angielskiego oraz ciągłe doskonalenie kompetencji lingwistycznych. Ciekawych świata i chętnych do podjęcia pracy nie tylko w Polsce, lecz także w krajach hiszpańsko- lub anglojęzycznych.

Wymagania językowe: studia 3-letnie – hiszpański na poziomie B1 (według standardów europejskich CEFR), studia 4-letnie – hiszpański nauczany od podstaw, dodatkowo, w każdym z wariantów: angielski na poziomie B1+ (według standardów europejskich CEFR).

Perspektywy zawodowe

Iberystyka z rozszerzonym językiem angielskim to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy w międzynarodowym środowisku, częstych wyjazdach czy też angażu za granicą. Rynek pracy obejmuje Polskę, Hiszpanię, 19 krajów Ameryki Łacińskiej i wiele krajów anglojęzycznych, a także kraje, w których język angielski jest językiem biznesu.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych firmach i instytucjach związanych z handlem zagranicznym, turystyką i innymi sektorami obsługi klienta międzynarodowego, a także w szkołach językowych i liniach lotniczych.

Czego uczymy

Zobacz przykładowe moduły:

 • Praktyczny hiszpański
 • Język angielski na poziomie rozszerzonym, np. Language and Culture
 • Ameryka Łacińska: kultura i społeczeństwo
 • Hiszpania: kultura i społeczeństwo
 • Literatura hiszpańska
 • Literatura latynoamerykańska
 • Językoznawstwo iberyjskie
 • Kompetencje osobiste i społeczne: prezentacja i autoprezentacja, debata w języku hiszpańskim

Studia w trybie 3- lub 4-letnim

Kandydaci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia: studia 3-letnie z wymaganą na starcie znajomością hiszpańskiego na poziomie B1 oraz studia 4-letnie, na których uczą się języka od podstaw. Studia te rozpoczynają się od bardzo intensywnej nauki hiszpańskiego (prawie 500 godzin). Dzięki temu po upływie roku studenci mogą już używać języka w podróży i życiu codziennym. Zarówno absolwenci iberystyki 3-letniej jak i 4-letniej opanowują język hiszpański i język angielski na poziomie C1.

Duża liczba godzin praktycznej nauki języka hiszpańskiego i angielskiego

Iberystyka na Uniwersytecie SWPS to ponad 1000 godzin praktycznych zajęć z języka hiszpańskiego na studiach stacjonarnych. To również ponad 500 godzin języka angielskiego.

Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę o języku: jego funkcjonowaniu, historii, rozwoju. Poznają również nowoczesne techniki usprawniające uczenie się i nauczanie. Wielu studentów doskonali język hiszpański i język angielski oraz kompetencje kulturowe na zagranicznych stażach i praktykach odbywanych w ramach programu Erasmus

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:
  • świadectwo dojrzałości,
  • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni).
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Zdaj rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji
  Informację o tym, czy są one wymagane w przypadku Twojej aplikacji na studia, otrzymasz w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  Obcokrajowcy, a także ci kandydaci, którzy w momencie aplikowania na studia nie mają ukończonych 18 lat muszą dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni),
  • jeżeli Twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
  • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski – dotyczy obcokrajowców,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy obcokrajowców i tych kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18 roku życia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
 6. Dostarcz oryginały dokumentów
  Aby ukończyć proces rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
  Informujemy, że kandydaci obcokrajowi mają prawo i obowiązek dostarczyć oryginalne dokumenty do Biura rekrutacji do 30 października 2021 r.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone notarialnie należy wysłać pocztą lub kurierem na adres odpowiedniego Biura rekrutacji. Prosimy o wpisanie w formularzu rekrutacyjnym danych o nadanej przesyłce.
 7. Przyjęcie na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.
  W przypadku cudzoziemców, przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej - oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2021 roku.

Warunki przyjęcia

 • Studia  4-letnie: matura z języka angielskiego: min. 60% poziom podstawowy lub min. 40% poziom rozszerzony, albo dokument potwierdzający znajomość języka obcego zobacz listę dokumentów uznawanych przez Uniwersytet SWPS; albo egzamin pisemny z języka angielskiego.
 • Studia 3-letnie: język hiszpański – poziom rozszerzony powyżej 60%; matura z języka angielskiego: min. 60% poziom podstawowy lub min 40% poziom rozszerzony;
  dokument potwierdzający znajomość języka obcego (zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały rekrutacyjnej); lub egzamin pisemny z języka angielskiego.
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2 (dotyczy obcokrajowców)

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2021/22
10 rat 1120 zł
2 raty 5515 zł
1 rata 10600 zł

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".