Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarny

dr

Karolina Zygmunt

Instytut Nauk HumanistycznychWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Zakładzie Iberystyki i Italianistyki/p>

Profil naukowy

Doktor filologii hiszpańskiej Wydziału Filologii, Tłumaczeń i Komunikacji Uniwersytetu w Walencji. Na tym samym uniwersytecie ukończyła również studia magisterskie i licencjackie z zakresu filologii hiszpańskiej.

Studia filologiczne sfinalizowała z wyróżnieniem Premio Extraordinario de Grado, a rozprawę doktorską realizowała w ramach grantu naukowego przyznanego przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Rządu Hiszpanii. Również dzięki grantom badawczym rządu Hiszpanii odbyła staże naukowe na Cambridge University i Université de Lausanne.

Naukowo zajmuje się literaturą podróży zarówno z perspektywy filologicznej, jak i kulturoznawczej. Wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się również analiza dyskursu, przekład literacki oraz dydaktyka nauczania języków obcych.

W latach 2015-2019 działała jako wykonawca w grancie badawczym Parnaseo (Servidor Web de Literatura Española), przyznanym przez Ministerstwo Ekonomii i Konkurencyjności Rządu Hiszpanii. W ramach tego projektu jest współwykonawcą bazy danych hiszpańskiej średniowiecznej literatury podróżniczej Bibliografía de libros de viajes castellanos medievales. 

Jest również związana z interdyscyplinarnym projektem badawczym Ruta de la Seda, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat Jedwabnego Szlaku. 

Należy do Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM) i Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispánica (ALEPH) oraz pełni funkcję sekretarz redakcji i koordynatora działu edycji czasopisma literackiego „Kamchatka. Revista de análisis cultural”.

Jest autorką monografii naukowej „Viajar y escribir en la era del turismo de masas. Relatos de viajes contemporáneos por la Ruta de la Seda” (CSIC, 2021) oraz licznych artykułów naukowych związanych przede wszystkim z literaturą podróży, a także wystąpień na międzynarodowych kongresach i sympozjach filologicznych (Walencja, Salamanca, Valladolid, Santander, Rzym, Lozanna). Zajmowała się współorganizacją interdyscyplinarnych warsztatów doktoranckich w zakresie badań naukowych z językoznawstwa, literatury i teatru oraz międzynarodowej specjalistycznej konferencji na temat literatury podróży Jedwabnego Szlaku (Walencja).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, gramatyki opisowej języka hiszpańskiego, językoznawstwa hiszpańskiego oraz seminarium licencjackie.