Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Autorski program nauczania
Czym różni się Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS od innych studiów prawniczych?

W Polsce uczy się prawa w ten sam sposób od dziesiątków lat – rzetelnie, ale czy skutecznie? Doświadczenie skłania do odpowiedzi: nie. Absolwenci studiów prawniczych nie są przygotowani do zawodu, brakuje im praktycznej wiedzy i umiejętności. Owszem, znają przepisy prawa, ale nie posiadają odpowiedniego warsztatu. W Szkole Prawa postanowiliśmy to zmienić.

 1. Prawo musisz przede wszystkim rozumieć

  Nasze studia uczą analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego. Nie wymagamy zapamiętywania przepisów, lecz ich właściwej interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Ćwiczymy umiejętność argumentacji prawniczej.

 2. Będziesz się uczyć na błędach, ale nie własnych

  Poddając analizie rzeczywiste problemy prawne, nauczymy cię stosować prawo w praktyce. Praca na kazusach będzie stanowić istotny element twoich zajęć. Oprócz warsztatów i wykładów będziesz uczestniczyć w dyskusjach, negocjacjach, sporach prawnych, debatach oksfordzkich i symulacjach rozpraw sądowych.

 3. Będziesz pracować z ludźmi i dla ludzi

  Dobry prawnik umie rozmawiać z ludźmi, potrafi wyjaśniać zawiłe sytuacje prawne, prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty. U nas zdobędziesz niezbędne kompetencje z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, mediacji, retoryki. Umiejętności konieczne w pracy zawodowej, których dotychczas nie poświęcano należytej uwagi na studiach prawniczych.

 4. Poznasz swoje mocne i słabsze strony

  Podczas studiów możesz skorzystać z opieki tutora, który pomoże ci określić ścieżkę kariery zawodowej dostosowaną do predyspozycji i zainteresowań. Wspólnie zidentyfikujecie twoje mocne i słabe strony, ułożycie indywidualny plan rozwoju i program nauczania, abyś kończąc studia, był(a) kompetentnym prawnikiem, przygotowanym do podjęcia pracy w wybranym sektorze lub przystąpienia do egzaminu na aplikacje prawnicze.

 5. Zrozumiesz biznes, dla którego będziesz pracować

  Zajęcia z praktykami pozwolą zrozumieć środowisko biznesowe, w którym jako przyszły radca prawny czy prawnik korporacyjny (in-house lawyer) będziesz funkcjonować. Podejście biznesowe do prawa, umiejętności miękkie, zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, strategia zarządzania zespołem – to wyzwania dla prawnika, z którymi ty będziesz sobie radził(a).

 6. Zdobędziesz umiejętności poszukiwane na rynku pracy

  Konsultujemy program studiów z przedstawicielami biznesu, współpracujemy z lokalnymi firmami, instytucjami, kancelariami i sądami. Na zajęciach ze specjalistami poznasz bieżące problemy prawne, a podczas profesjonalnych praktyk nawiążesz pierwsze kontakty zawodowe.

Wyróżniamy się
wysoką zdawalnością na aplikacje prawnicze

Nasze studia skutecznie przygotowują do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości zdawalność wśród absolwentów prawa na Uniwersytecie SWPS jest o wiele wyższa niż średnia zdawalność wśród ogółu absolwentów prawa.

 • Absolwenci z 2022 r., którzy przystąpili do egzaminów na aplikacje w 2022 r.:
 • średnia zdawalność: 44%
 • Uniwersytet SWPS w Poznaniu: 69,2%
 • Absolwenci z 2023 r., którzy przystąpili do egzaminów na aplikacje w 2023 r.:
 • średnia zdawalność: 60,5%
 • Uniwersytet SWPS w Poznaniu: 66,7%

Unikalny program fakultetów
Przedmioty, jakie możesz wybrać w trakcie studiów

Stawiamy na praktykę – nasze przedmioty odpowiadają aktualnym problemom w prawie, z którymi mierzą się adwokaci czy radcowie prawni. Poniższe przykładowe przedmioty zmieniają się – w zależności od aktualnych trendów i sytuacji na rynku oraz zainteresowań studentów.

 • Prawo reklamy
 • Prawo eCommerce
 • Prawo internetu
 • Prawo energetyczne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo medyczne
 • Prawo bankowe
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo karne wykonawcze
 • Europejska procedura cywilna
 • Psychologia sądowa
 • Etyka zwodów prawniczych

Pobierz program studiów

 

 

Kompetencje prawnika
Czyli czego cię nauczymy?

W Szkole Prawa oprócz gruntownej wiedzy zdobędziesz praktyczne umiejętności prawnicze oraz kompetencje z zakresu innych dziedzin przydatne w pracy prawnika, w tym umiejętności zarządcze i psychologiczne. Nie będziemy uczyć się przepisów na pamięć, zajmiemy się ich analizą, pisaniem tekstów prawnych, syntetycznym ujmowaniem faktów, rozumowaniem prawniczym, a także rozwojem umiejętności interpersonalnych – skupimy się na tym, byś stał(a) się prawnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu.


Lawyering Skills – kursy rozwijające umiejętności prawnicze

 • Legal reading and analysis
  Czytanie i analiza prawnicza


 • Legal writing
  Pisanie prawnicze

 • Planowanie, strategia,
  research


 • Sztuka
  prawnicza


Prawnik to nie dziennik ustaw, czyli czego cię nauczymy?

 • Gruntowna
  wiedza prawnicza

 • Myślenie
  strategiczne

 • Analiza
  prawnicza

 • Wiedza o człowieku,
  interakcje

 • Kontakt
  z klientem

 • Budowanie
  wizerunku

 • Wystąpienia
  publiczne

 • Zarządzanie,
  biznes

 • Negocjacje,
  mediacje

Wyróżnij się na rynku pracy
Dodatkowe atuty, które zdobędziesz podczas studiów

Certyfikat Lex Silver Plus

Certyfikowany przez Wolters Kluwer kurs przygotowuje cię do posługiwania się profesjonalną bazą informacji prawnej LEX. Umiejętność ta jest niezwykle ceniona przez prawników pracujących w kancelariach, urzędach i biznesie, ponieważ skraca czas potrzebny na wyszukanie właściwych przepisów oraz ich interpretacji w postaci orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Prawidłowe korzystanie z tego systemu minimalizuje ryzyko popełnienia błędu podczas codziennej pracy z przepisami i dokumentami prawniczymi. Studenci realizują kurs bezpłatnie w ramach zajęć. Wartość rynkowa kursu wynosi ponad 900 zł.

certyfikat wolterskluver

System Informacji Prawnej Legalis

Na kursie certyfikowanym przez Wydawnictwo C.H. Beck nauczysz się korzystać z profesjonalnego systemu informacji prawnej Legalis. Posługiwanie się zasobami znajdującymi się w tej bazie jest niezwykle cenną umiejętnością dla wszystkich prawników. Kurs przygotuje cię do prawidłowego i sprawnego przeszukiwania zasobów programu Legalis w zakresie przepisów oraz poglądów orzecznictwa i doktryny. Dla osób studiujących na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu kurs jest nieodpłatny.


Legalis C.H. Beck - logotyp

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Mówiąc prawnik, często wyobrażamy sobie człowieka w todze sędziego lub adwokata. Wybieramy studia prawnicze kierowani idealistyczną wizją przyszłej kariery zawodowej. Jednak rynek pracy weryfikuje nasze wyobrażenia. Wielu prawników podejmuje pracę w instytucjach i organizacjach państwowych lub gospodarczych, na stanowiskach odległych od pierwotnych założeń. Jedno jest pewne, idąc na studia, nie potrafimy określić realnie, jak będzie wyglądać nasza ścieżka kariery, bo wiemy zdecydowanie za mało.

W Szkole Prawa pokażemy ci różne możliwości kariery i wykształcimy umiejętności niezbędne do podjęcia wyzwań na aktualnym rynku pracy.

certyfikat wolterskluver

Adwokat, prokurator, sędzia

To trzy twarze Temidy – najbardziej popularne zawody prawnicze. Głównym obowiązkiem adwokata jest udzielanie pomocy prawnej klientom i występowanie przed sądem w ich imieniu. Po drugiej stronie sali sądowej staje prokurator, czyli oskarżyciel. Sprawuje on nadzór nad śledztwem prowadzonym przez służby mundurowe oraz postępowaniem karnym. Sędzia natomiast orzeka w sprawach, które należą do właściwości sądów i trybunałów. Jest bezstronnym i niezawisłym funkcjonariuszem publicznym.

certyfikat wolterskluver

Radca prawny, notariusz

Radca prawny i adwokat to niemalże równoważne tytuły zawodowe. Natomiast do obowiązków notariusza należy sporządzanie odpisów, wypisów, wyciągów, poświadczeń i aktów notarialnych, a także spisywanie protokołów. Zyskują one wówczas charakter dokumentu urzędowego.

certyfikat wolterskluver

Prawnik w biznesie i organizacjach

Prawnik biznesowy pomaga właścicielom firm i organizacji rozwiązywać problemy, doradza w kwestiach zgodności, opracowuje systemy monitorowania i minimalizowania ryzyka, sporządza i modyfikuje dokumenty, informuje klientów o obowiązujących przepisach, reprezentuje ich przed sądem.

certyfikat wolterskluver

Prawnik w świecie innowacji i nowych technologii

Ten zawód polega na prowadzeniu działalności doradczej dla przedsiębiorców z sektora IT i nowych technologii. Prawnik specjalizujący się w innowacjach zajmuje się m.in. kwestiami własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa, prowadzi audyty oprogramowania, wspiera klientów w negocjacjach, opracowywaniu i wykonywaniu umów.

certyfikat wolterskluver

Prawnik w świecie kultury, designu, sztuki i muzyki

Prawo w kulturze i sztuce reguluje ochronę dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego oraz twórczości jako dobra osobistego. Zajmuje się kwestiami wykorzystywania utworów w przestrzeni publicznej, opodatkowania twórców, różnymi aspektami digitalizacji.

Aplikacje prawnicze
Kurs przygotowujący do egzaminu

Zdanie egzaminów na aplikacje prawnicze wymaga nie tylko posiadania gruntownej wiedzy, lecz także praktycznego przygotowania do wybranego przez ciebie testu kwalifikacyjnego na aplikację. W celu przygotowania cię do tego wyzwania uruchamiamy fakultatywny przedmiot przygotowania do aplikacji prawniczych. Realizować kurs mogą studenci, którzy już w trakcie studiów (na 5. roku) wiedzą, że zamierzają podejść do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką lub radcowską. W ramach kursu studenci przerabiają materiały umożliwiające im zdanie testów aplikacyjnych. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w taki sam sposób, w jaki odbywa się rzeczywisty test na aplikacje.

Patroni kierunku
Z kim współpracujemy

Założenia programowe są regularnie konsultowane z przedstawicielami rynku zatrudniającego prawników różnych specjalności.

 

SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sp.k.

Jedna z największych kancelarii prawnych w Polsce, składająca się z 80 doświadczonych prawników, którzy umiejętnie łączą wiedzę akademicką z praktycznym doświadczeniem biznesowym. Razem z SMM Legal organizujemy wykłady, warsztaty oraz spotkania z praktykami. Eksperci z SMM Legal prowadzą na Uniwersytecie SWPS m.in. zajęcia z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego. Dzięki współpracy z kancelarią nasi studenci mogą wziąć udział w programie edukacyjnym „Prawo, biznes i Ty”, skorzystać z wyjątkowych zajęć o praktycznym i warsztatowym charakterze oraz odbyć płatne praktyki w SMM Legal.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

OIRP w Poznaniu jest samorządem zawodowym, który zrzesza radców prawnych oraz aplikantów radcowskich. Wspólnie organizujemy przedsięwzięcia dydaktyczne, naukowe oraz edukacyjne. Wybitni praktycy prawa – radcowie prawni prowadzący zajęcia dydaktyczne dla studentów – dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska

Radczyni prawna Beata Strzyżowska prowadzi działaność prawniczą od ponad 20 lat. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz finansach i zabezpieczeniach. Przez ponad 15 lat zdobywała doświadczenie w kancelariach w Poznaniu, Warszawie i Londynie. Była również dyrektorką departamentu prawnego w dużym banku komercyjnym oraz doradczynią jego prezesa. Od 2017 r. prowadzi własną kancelarię, w której pomaga osobom poszkodowanym na rynku finansowym. Kancelaria składa się z kilkunastoosobowego zespołu prawników.

 • logo SMM Legal
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
 • Kancelaria prawnicza Beata Strzyżowska - logo
 
 • Antoszek, Tomasz Paweł
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Tomasz P. Antoszek
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, psycholog, mediator
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Prywatnego"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Tomasz P. Antoszek
 • Bagieńska-Masiota, Aleksandra
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Aleksandra Bagieńska-Masiota
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, politolog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"koordynator ds. procedury antyplagiatowej","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  prawo-prasowe
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Aleksandra Bagieńska-Masiota
 • Daniel, Paweł
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Paweł Daniel
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paweł Daniel
 • Herbowski, Piotr
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Piotr Herbowski
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na uczelni
  profesor
  Obszar zainteresowania
  prawo-karne
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Piotr Herbowski
 • Hyżorek, Aleksander
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  prawnik
  Biogram
  Tak
  Imię i nazwisko
  Aleksander Hyżorek
  Tytuł
  mgr
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. organizacyjnych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"opiekun student\u00f3w I roku","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Aleksander Hyżorek
 • Jóźwiak, Piotr
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Piotr Jóźwiak
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Piotr Jóźwiak
 • Koch, Andrzej
  Etatowy
  Nie
  Specjalizacja
  Prawnik
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  prof. zw. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Andrzej Koch
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  Funkcja na Wydziale
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  prof. zw. dr hab. Andrzej Koch
 • Kursa, Sławomir
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Sławomir Kursa
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  prawnik, radca prawny
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa w Warszawie"}}
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Sławomir Kursa
 • Łącki, Paweł
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Paweł Łącki
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Adwokat
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Paweł Łącki
 • Piechowiak, Marek
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Marek Piechowiak
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Specjalizacja
  Prawnik, filozof
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Publicznego i Teorii Prawa"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja na uczelni
  profesor
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Marek Piechowiak
 • Puchalski, Adam
  Etatowy
  Nie
  Specjalizacja
  prawnik
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Adam Puchalski
  mgr Adam Puchalski
 • Rycerski, Adrian
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Adrian Rycerski
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  nauki-prawne
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Prawa Prywatnego","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  prawnik
  Instytut
  Instytut Prawa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Adrian Rycerski
 • Zajęcki, Maurycy
  Specjalizacja
  Prawnik, specjalizuje się w teorii, filozofii i historii prawa
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Maurycy Zajęcki
  Miasto
  poznan
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na uczelni
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Instytut Prawa
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Maurycy Zajęcki
 • Zbierska, Anna
  Etatowy
  Nie
  Specjalizacja
  prawnik
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Anna Zbierska
  mgr Anna Zbierska
 • Zedler, Feliks
  Specjalizacja
  jeden z najwybitniejszych znawców postępowania cywilnego
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  prof. zw. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Feliks Zedler
  prof. zw. dr hab. Feliks Zedler

Materiały
audio-wideo

Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS jest ogólnopolskim projektem popularyzującym wiedzę z dziedziny prawa na najwyższym, merytorycznym poziomie. Skomplikowane zagadnienia prawne przybliżamy w przystępny i ciekawy sposób, docierając do odbiorców kanałami online. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.prawo.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Prawa w serwisach YouTubeSpotifyLectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Drzwi Otwarte Uniwersytetu SWPS

Prawo

dr Ewa Dawidziuk, prof. Monika Lewandowicz-Machnikowska

Webinar rekrutacyjny

Rekrutacja bez tajemnic

 

Katarzyna Ksenicz, Wiktoria Zażnicka

 

Webinar z cyklu #Zawodowcy

Jak zostać sędzią?

 

Jarosław Gwizdak, Anna Cymerys

 

Webinar z cyklu #Zawodowcy

Jak zostać adwokatem?

 

Inga Skowrońska, Anna Romańczuk

 

Strefa Prawa

Trudności w komunikacji prawniczej

Jarosław Gwizdak, Aleksander Hyżorek

Strefa Prawa

Dziecko jako świadek w postępowaniach karnych

Anna Zbierska, dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Czy prezenty wystarczą jako alimenty?

Anna Zbierska, dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Jak rozmawiać z dziećmi o prawie?

Anna Zbierska, dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Mediacje jako narzędzie rozwiązywania sporów

dr Tomasz Antoszek, dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Ochrona wizerunku w internecie, czyli Facebook, Instagram, YouTube a prawo autorskie

dr Aleksandra Bagieńska-Masiota

Strefa Prawa

Koronawirus a prawa pracownicze

dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska i dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Koronawirus: prawa obywatelskie w czasie epidemii

webinar z RPO, prof. Adamem Bodnarem

Strefa Prawa

Sesja online - problem ściągania i odpowiedzialność studentów

dr Piotr Jóźwiak, Adam Mallicki i dr Tomasz Lewandowski

Strefa Prawa

Prawo w filmach i serialach vs rzeczywistość sali sądowej - cz. 2

prof. Adam Bodnar, Jarosław Gwizdak, Marta Kozuchowska-Warywoda

Projekt Można!

Prawo, studia, nauka

dr Piotr Piesiewicz i Andrzej Tucholski

Uniwersytet SWPS

Koncepcja Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS

prof. Teresa Gardocka

Strefa Prawa

Państwo prawa i prawa człowieka w czasach koronawirusa

prof. Adam Bodnar i prof. Ewa Łętowska

Strefa Prawa

Ochrona praw osób LGBT+ w Polsce

prof. Adam Bodnar, dr hab. Anna Śledzińska-Simon i adw. Paweł Knut

Strefa Prawa

Wolność i prawa obywatela a druga fala koronawirusa

prof. Teresa Gardocka i prof. Dariusz Jagiełło

Strefa Prawa

Mowa nienawiści w Polsce

prof. Adam Bodnar, dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Marcin Sośniak

Strefa Prawa

Prawo w filmach i serialach vs rzeczywistość - cz. 1

prof. Adam Bodnar, Jarosław Gwizdak

Strefa Prawa

Prawo w filmach i serialach vs rzeczywistość sali sądowej - cz. 2

prof. Adam Bodnar, Jarosław Gwizdak, Marta Kozuchowska-Warywoda

Projekt Można!

Prawo, studia, nauka

dr Piotr Piesiewicz i Andrzej Tucholski

Uniwersytet SWPS

Koncepcja Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS

prof. Teresa Gardocka

Rekrutacja
krok po kroku

Pamiętaj, że możesz aplikować tylko na jeden kierunek.

Sprawdź, jak przebiega proces rekrutacji
 1. Wypełnij internetowy
  formularz rekrutacyjny
 2. Wgraj skan dokumentów
  i poczekaj na ich weryfikację
 3. Zawrzyj umowę
  elektroniczną
 4. Dostarcz dokumenty
  do Biura Rekrutacji
 5. Sprawdź decyzję
  o przyjęciu na studia w formularzu rekrutacyjnym

Warunki
przyjęcia

 • dwa najwyższe wyniki z matury z dowolnych przedmiotów pisemnych łącznie min. 100 pkt
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2 (dotyczy obcokrajowców)
 • wyższy semestr: kandydaci zainteresowani aplikowaniem powinni zaznaczyć w formularzu checkbox "Chcę aplikować na wyższy semestr studiów" i załączyć skany Karty przebiegu studiów lub dyplomy i suplementy potwierdzające wyższe wykształcenie.
 

Dokumenty rekrutacyjne

Zasady rekrutacji

Zawarcie umowy

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Przetwarzanie danych osobowych

Opłaty
i stypendia

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że: kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Sprawdź, jak obniżyć czesne
 

Czesne za pierwszy rok

rok akademicki 2024/2025 wysokość raty
Zapłać w 10 ratach 1 395 PLN
Zapłać w 2 ratach 6 865 PLN
Zapłać całość 13 200 PLN

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w biurze rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30

Drzwi Otwarte
na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu