logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Sławomir Kursa
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Instytut Prawa,
BIO Sławomir Kursa

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Sławomir Kursa

Instytut Prawa
Wydział Prawa w Warszawie
prodziekan ds. dydaktycznych
profesor w Katedrze Prawa Rzymskiego i Porównawczego

Profil Naukowy

Radca prawny. Interesuje się prawem spadkowym oraz prawniczymi aspektami prawa nieruchomości, zwłaszcza dotyczącymi całokształtu procesu inwestycyjno-budowalnego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa rzymskiego, prawa cywilnego i prawa nieruchomości.