logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Tomasz P. Antoszek
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Prywatnego

dr 

Tomasz P. Antoszek

Wydzial Psychologii i Prawa w Poznaniu
kierownik Katedry Prawa Prywatnego

Dla mediów

Profil zawodowy

Prawnik, psycholog, mediator. Specjalizuje się w prawie cywilnym, własności intelektualnej oraz negocjacjach i mediacjach. Interesują go także psychologia zarządzania konfliktem oraz psychologia pracy i biznesu.

Zajmuje się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, mediacjami, prawem cywilnym, prawem zobowiązań, prawem umów, negocjacjami oraz psychologią konfliktu. 

Mediator z listy stałych mediatorów w sprawach cywilnych zgłoszonej Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jest współwłaścicielem Domu Mediacyjnego w Poznaniu. Prowadzi mediacje gospodarcze, cywilne oraz z zakresu prawa własności intelektualnej. Trener biznesu – realizuje m.in. szkolenia z zarządzania konfliktem.

Kilkukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Polskiego Centrum Mediacji – Oddział w Poznaniu, Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii PSSIAP oraz prezes Instytut Rozwoju Prawa. Autor referatów i artykułów naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Współtwórca akcji społecznej #KochamySpory, promującej polubowne rozwiązywanie sporów.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego, mediacji, negocjacji oraz postępowania cywilnego. 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Postępowanie cywilne
  • Mediacje
  • Prawo cywilne
  • Alternatywne metody rozwiązywania sporów
  • NegocjacjePowiązane materiały na stronie uczelni