logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Piotr Jóźwiak
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu , Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa
czarne

dr

Piotr Jóźwiak

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Teorii Prawa
rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik. Zajmuje się prawem sportowym i prawem karnym. Naukowo interesuje się historią adwokatury. Jest obrońcą w postępowaniach karnych i wykroczeniowych, a także autorem skarg do Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Autor książki „Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie" (2014). Redaktor wielu publikacji naukowych, w tym: „Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych" (2013) oraz „Przestępczy seks" (2016).

Z dniem 1 czerwca 2021 roku zostal powołany do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinanrego ds. studentów i doktorantów Uniwersytetu SWPS na okres kadencji trwającej do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i prawa karnego wykonawczego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo karne
  • Prawo sportowe
  • Doping
  • Służby mundurowe

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni