Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Prawo samorządowe a odpowiedzialność represyjna. Studium z pogranicza prawa karnego i administracyjnego”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/prawo_samorzadowe_a_odpowiedzialnosc_represyjna_jozwiak.jpg

Nowa książka dr. Piotra Jóźwiaka obszernie omawia temat prawnokarnych kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, rzadko eksplorowany w literaturze naukowej. Publikacja została opublikowana przez Dom Wydawniczy Elipsa, przy wsparciu merytorycznym i pod patronem Uniwersytetu SWPS.

Zagadnienie nieczęsto poddawane refleksji

Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie można mówić o wyodrębnieniu się nowej dziedziny prawa – samorządowego prawa karnego. To bardzo istotne zagadnienie, ponieważ nowa gałąź prawa może stanowić alternatywę dla ostatnich postulatów dotyczących wprowadzenia sądów pokoju.

Czy istnieje zatem samorządowe prawo karne? A jeśli tak – co z tego wynika? Czy organy administracji samorządowej są przygotowane do prowadzenia postępowań o charakterze represyjnym, w tym tych związanych z występowaniem w charakterze oskarżyciela publicznego?

Jeśli interesują cię kwestie związane z samorządem terytorialnym, prawem i jego praktycznymi aspektami, ta książka jest dla ciebie. Przygotuj się na fascynującą podróż przez mniej znane zakamarki prawa!

Kompleksowa analiza tematu

Wśród wielu zagadnień poruszanych w książce znajdują się m.in.:

  • pojęcie prawa samorządowego
  • różne rodzaje odpowiedzialności represyjnej
  • funkcja represyjna w prawie samorządowym
  • odpowiedzialność represyjna realizowana przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
  • działanie w granicach obowiązków i uprawnień przez organy samorządu terytorialnego
  • rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu przepisów represyjnych

Dowiedz się więcej o książce

O autorze

Piotr Jóźwiak
dr
Piotr Jóźwiak

Prawnik. Zajmuje się prawem sportowym i prawem karnym. Naukowo interesuje się historią adwokatury. Obrońca w postępowaniach karnych i wykroczeniowych. Autor skarg do Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego oraz książki „Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie" (2014). Redaktor wielu publikacji naukowych, m.in. „Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych" (2013) i „Przestępczy seks" (2016). Na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i prawa karnego wykonawczego. Pełni funkcję rzecznika dyscyplinanrego ds. studentów i doktorantów Uniwersytetu SWPS do 31 grudnia 2024 r.

Zobacz inne aktualności