Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Opis specjalności
Czego uczymy

Studenci, którzy wybiorą psychologię wspierania rozwoju, poznają metody samorozwoju, a także techniki wspierania rozwoju innych. Dowiadują się, jak zapobiegać i przeciwdziałać problemom, jakie napotykamy w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości. Zdobywają wiedzę o prawidłowościach rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania.

Uczą się, jak prowadzić grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty. Dowiadują się, jak zaprojektować i przeprowadzić interwencje mające na celu wspomaganie rozwoju lub podniesienie jakości życia w wybranym obszarze funkcjonowania (osobistego i zawodowego) osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości.

Poznają podstawy psychoedukacji i promocji zdrowia. Zdobywają wiedzę na temat kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych, usprawniania pamięci i uczenia się, psychodietetyki oraz psychoseksuologii.

Zaznajamiają się z podstawami doradztwa zawodowego i udzielania pomocy w planowaniu lub zmianie kariery zawodowej. Dowiadują się, jak zapobiegać stresowi w pracy i wypaleniu zawodowemu.

Adresaci studiów

Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, które chcą zdobyć tytuł magistra psychologii w czasie znacznie krótszym niż 5 lat. Wybór specjalności umożliwia uzupełnienie dotychczasowego wykształcenia o specjalistyczną wiedzę i kompetencje z tej dziedziny psychologii, która najbardziej odpowiada zainteresowaniom i planom zawodowym studenta.

Specjalność Psychologia wspierania rozwoju skierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem wszechstronnych kompetencji w zakresie podnoszenia jakości życia. Jeśli pragniesz wykorzystać swoją kreatywność, otwartość, empatię, potrzebę samodoskonalenia się i pragnienie przyczynienia się do polepszenia życia innych, ta specjalność jest dla ciebie.

Wybór specjalności
Kiedy podejmujesz decyzję

Psychologia wspierania rozwoju to jedna z trzech specjalności oferowanych na jednolitych studiach magisterskich na kierunku psychologia dla magistrów i licencjatów. Nie musisz decydować się już dziś. Aplikujesz na kierunek psychologia, a specjalność wybierasz pod koniec 4. semestru i zrealizujesz na 3. i 4. roku studiów.

Uruchomienie specjalności zależy od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Sprawdź pozostałe specjalności

Atuty specjalności
Co nas wyróżnia

Budynek Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Najlepsza psychologia w Polsce

Psychologia na Uniwersytecie SWPS zajęła pierwsze miejsce wśród studiów psychologicznych w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024. To nie tylko duże wyróżnienie, ale przede wszystkim potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na naszej uczelni.

Więcej informacji »

praktyczne zastosowanie psychologii

Praktyczne zastosowanie psychologii

Podczas aktywnych form zajęć studenci nabywają praktyczne umiejętności – uczą się, jak wspierać ludzi w rozwoju osobistym i zawodowym, pomagać w radzeniu sobie z wyzwaniami, stresem czy wypaleniem zawodowym, wspierać ludzi w dążeniu do osiągania celów i do zwiększania dobrostanu w pracy i życiu.

interwencje

Projektowanie interwencji psychologicznych

Studenci uczą się projektowania i przeprowadzania szkoleń dla dzieci i młodzieży, treningów zdolności poznawczych dla różnych grup wiekowych, a także pozytywnych interwencji psychologicznych nastawionych na różne obszary funkcjonowania indywidualnego i społecznego.

spoleczne kompetencje

Praca z profesjonalistami

Warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez specjalistów łączących praktykę z wiedzą opartą na wiarygodnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych metod.

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Zmiany społeczne i cywilizacyjne przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na psychologów specjalizujących się w przeciwdziałaniu i minimalizowaniu negatywnych efektów tych zmian (m.in. stresu, wypalenia zawodowego, zaburzonych relacja praca-rodzina, otyłości, problemów relacyjnych i seksualnych).

W trakcie realizacji specjalności studenci zdobędą kompetencje do pracy w poradniach rodzinnych, poradniach psychologicznych, firmach szkoleniowych, instytucjach doradztwa zawodowego, żłobkach, przedszkolach i szkołach (po uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji), a także instytucjach i organizacjach wspierających osoby starsze.

Przejdź do Biura Karier

 
 • Brygoła, Elwira
  Specjalizacja
  psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Elwira Brygoła
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierowniczka","Nazwa w mianowniku":" Zak\u0142ad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej ","Nazwa odmieniona":" Zak\u0142adu Metodologii i Diagnozy Psychologicznej "}}
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  psychologia
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Elwira Brygoła
 • Grunt-Mejer, Katarzyna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Katarzyna Grunt-Mejer
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Katarzyna Grunt-Mejer
 • Kubiak, Anna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anna Kubiak
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Anna Kubiak
 • Piotrowski, Konrad
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Konrad Piotrowski
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog rozwoju
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci"}}
  Funkcja na uczelni
  dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Konrad Piotrowski
 • Staszewska, Angelika
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Psychodietetyczka
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Angelika Staszewska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  Funkcja na Wydziale
  []
  Funkcja w Katedrze
  []
  dr Angelika Staszewska
 • Zatorski, Mateusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Mateusz Zatorski
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog, psychotransplantolog
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Obszar zainteresowania
  psychotransplantologia
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Traum\u0105 i Kryzysami \u017byciowymi","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Mateusz Zatorski
 • Zięba, Mariusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Mariusz Zięba
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Traum\u0105 i Kryzysami \u017byciowymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Traum\u0105 i Kryzysami \u017byciowymi"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Og\u00f3lnej"}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Mariusz Zięba

Pozostałe specjalności
do wyboru na psychologii dla magistrów i licencjatów

 1. Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych

  Specjalność zajmuje się diagnozą i terapią pacjentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Studenci uczą się o zaburzeniach psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych, z uwzględnieniem przyczyn i mechanizmów prowadzących do pojawiania się tych zaburzeń. Poznają podejścia i techniki pomocy psychologicznej.
  Czytaj więcej 

 2. Psychologia pracy i organizacji

  Specjalność koncentruje się na rozumieniu kluczowych mechanizmów ludzkich zachowań w pracy zawodowej. Studenci zdobywają najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą zarówno jakości życia człowieka w kontekście pracy zawodowej, jak i mechanizmów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
  Czytaj więcej 

Materiały
audio-wideo

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to najpopularniejszy w Polsce projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę psychologiczną. Celem projektu jest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w obszarach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz nowoczesnych technologiach. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.psyche.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotify, LectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Zasady
rekrutacji

Aplikujesz na jednolite studia magisterskie w indywidualnym toku nauczania na kierunku psychologia. Nad wyborem specjalności możesz się jeszcze zastanowić – decyzję podejmujesz w toku studiów.

Psychologia dla magistrów i licencjatów

Szczegółowe zasady rekrutacji, spis wymaganych dokumentów oraz informacje na temat płatności znajdziesz na stronie kierunku.

Przejdź na stronę psychologii dla magistrów i licencjatów Sprawdź najczęściej zadawane pytania

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w biurze rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30