logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Anna Ziółkowska
Poznań
Psychologia
Zakład Psychologii Ogólnej, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
BIO Anna Ziolkowska

dr

Anna Ziółkowska

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
prodziekan ds. dydaktyki
adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej

aziolkowska@swps.edu.pl

Dla mediów:

Profil naukowy

Psycholog. Specjalizuje się w psychologii behawioralnej: zastosowaniu terapii behawioralnej w edukacji dzieci o prawidłowym i zaburzonym rozwoju oraz interwencjach poznawczo-behawioralnych wobec ofiar kryzysów traumatycznych.

Wśród jej zainteresowań naukowych jest także psychologia pamięci i uczenia się, zwłaszcza takie zagadnienia jak: symulowanie zaburzeń pamięci, pamięć fleszowa jako szczególny rodzaj pamięci autobiograficznej.

Autorka wielu artykułów naukowych z zakresu psychologii behawioralnej, publikowanych m.in. w „Przeglądzie Psychologicznym”, „Rocznikach Psychologicznych”, „Psychologii Rozwojowej”.

Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu historii myśli psychologicznej oraz seminarium magisterskie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia pamięci i uczenia się
  • Symulowanie zaburzeń pamięci
  • Pamięć fleszowa
  • Psychologia behawioralna

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni