Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO AGnieszka Czerw

dr

Agnieszka Czerw

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog pracy i organizacji. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na jakości życia człowieka dorosłego w kontekście pracy zawodowej. W swoich badaniach łączy perspektywę psychologii pracy i organizacji oraz psychologii pozytywnej. Zajmuje się zagadnieniami dobrostanu pracownika, wartością i sensem pracy w życiu człowieka.

Jej aktywność praktyczna skupia się na prowadzeniu diagnozy organizacji metodami ilościowymi (kwestionariusze i ankiety) i jakościowymi (wywiady indywidualne i zogniskowane) oraz konsultowaniu wprowadzania i doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi.Jest autorką książek: „Optymizm. Perspektywa psychologiczna”, „Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną” (współautorka), „Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy” i licznych artykułów naukowych i popularnych.

Tworzy także narzędzia diagnostyczne. Jest np. współautorką Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych stworzonego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i stosowanego we wszystkich Urzędach Pracy w Polsce.

Jest założycielką i członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, a także wieloletnią przewodniczącą tego Towarzystwa.

Na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu prowadzi zajęcia specjalnościowe (np. z przywództwa, badań w organizacji) oraz obowiązkowe (podstawowe umiejętności psychologiczne, esej psychologiczny, umiejętności osobiste, zaawansowana psychometria). Na uczelni pelni rolę koordynatora ds. kierunku psychologia.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

 

Jak dogonić swoje szczęście - co nam podpowiada psychologia pozytywna?

.