Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Kamila Jankowiak-Siuda

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Kamila Jankowiak-Siuda

prorektorka ds. dydaktycznych
Instytut Psychologii
kierownik Centrum Neuronauki Behawioralnej
Wydział Psychologii w Warszawie
Katedra Psychologii Biologicznej


Dla mediów

Profil naukowy

Biolog molekularny, neuropsycholog. W ramach pracy naukowej szuka odpowiedzi na pytanie, jakie są neurobiologiczne (emocjonalne i poznawcze) podstawy empatii. Naukowo koncentruje się na pokazaniu, jak cechy osoby, z którą się empatyzujemy (np. płeć, atrakcyjność, intensywność emocji, uczciwość), cechy empatyzatora (lęk, wrażliwość sensoryczna, płeć) oraz kontekst sytuacyjny mogą wpływać na poziom empatii bólu. Interesuje się wpływem genów na funkcjonowanie empatycznego mózgu w normie i patologii oraz reakcjami mózgu na ból.

Jest autorką kilkunastu artykułów z listy filadelfijskiej z zakresu biologii molekularnej, neuronauki społecznej i psychologii. Publikowała m.in. w „Frontiers in Behavioral Neuroscience”, „Frontiers in Psychology”, „PLOS One”, „European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience”, „Cellular & Molecular Biology Letters”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu biologicznych podstaw zachowania, neuronauki społecznej, neuroestetyki. Jest dyrektorką Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kieruje Centrum Neuronauki Behawioralnej. 28 września 2023 r. objęła funkcję prorektorki ds. dydaktycznych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Neuropsychologia
  • neurobiologia
  • psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni