Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Szkoła Doktorska

Nauk Społecznych i Humanistycznych

W Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS stworzyliśmy unikatowy, autorski model kształcenia, który realizujemy we współpracy z dwiema międzynarodowymi instytucjami wspomagającymi uczelnie w profesjonalnym rozwoju naukowców.

instytuty naukowe

Wsparcie
w rozwoju badawczym

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Kamila Jankowiak-Siuda
zobacz biogram

Przyjmujemy osoby, które planują karierę badawczą i akademicką. Stwarzamy im optymalne warunki do realizacji naukowych aspiracji i pomagamy na wczesnym etapie kariery. Wiemy, że najskuteczniejszą formą kształcenia i doprowadzenia do obrony pracy doktorskiej jest zagwarantowanie doktorantom wsparcia mentora, umożliwienie współpracy z badaczami oraz udostępnienie narzędzi, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów zawodowych i dzielenie się doświadczeniem w środowisku międzynarodowym.

Współpraca z centrami naukowymi

Naszą innowacją jest zaangażowanie doktorantów w działalność naszych centrów i zespołów badawczych, w których będą mogli uczyć się realizacji postępowania badawczego na każdym etapie, przygotowywania publikacji, krytycznej dyskusji naukowej, know-how aplikacji grantowych, gdzie będą mogli obserwować codzienne i niecodzienne działania i osiągnięcia swoich starszych kolegów i koleżanek oraz rozwój ich karier naukowych.

Vademecum doktoranta

Więcej informacji o drodze do doktoratu, współpracy z zespołami badawczymi, wsparciu mentoringowym oraz rodzajach stypendiów i grantów przysługujących doktorantom znajdziesz w naszym vademecum.

Sprawdź szczegóły

Autorski program
kształcenia

SzkDok metoda2

Współpraca międzynarodowa

W Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS stworzyliśmy unikatowy, autorski model kształcenia, który realizujemy we współpracy z dwiema międzynarodowymi instytucjami wspomagającymi uczelnie w profesjonalnym rozwoju naukowców:

  • Organizacja EUA Council for Doctoral Education zajmuje się doskonaleniem kształcenia doktorskiego w Europie. Członkostwo EUA-CDA umożliwia nam wymianę dobrych praktyk, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi placówkami i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.
  • Organizacja VITAE wspiera działalność badawczą naukowców z całego świata, m.in. za pośrednictwem profesjonalnej platformy, która pozwala nawiązać kontakty w środowisku międzynarodowym i umożliwia dostęp do materiałów, webinarów oraz poradników zawierających informacje pomocne w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Co nas wyróżnia?

Współpraca z badaczami

Nasi doktoranci od samego początku współpracują z wybranym zespołem badawczym Uniwersytetu SWPS, co pozwala im lepiej zrozumieć meandry świata naukowego. Obserwują pracę akademickich kolegów i koleżanek, poznają zasady prowadzenia projektów, biorą udział w dyskusjach naukowych, nawiązują międzynarodowe kontakty, doskonalą umiejętności przygotowywania artykułów i innych prac naukowych. Praktyka w centrum pozwala zdobyć doświadczenie niezbędne w dalszej karierze.

Program mentoringowy

Oprócz współpracy z promotorem i wybranym centrum badawczym doktoranci mogą skorzystać z innowacyjnego programu mentoringowego. Stanowi on ważny element zindywidualizowanej działalności dydaktycznej w programie Szkoły Doktorskiej, a jego głównym celem jest zagwarantowanie dodatkowego wsparcia w drodze do doktoratu. Program pomaga młodym naukowcom we wdrożeniu się w nową rolę zarówno edukacyjną, jak i zawodową. Składają się na niego warsztaty grupowe, spotkania peer mentoringowe oraz konsultacje indywidualne, wychodzące naprzeciw konkretnym potrzebom i dążeniom danego doktoranta.

Stypendia

Aby móc poświęcić czas na rozwój badawczy, w okresie kształcenia doktoranci otrzymują stypendium w wysokości zgodnej z zapisami ustawy PSWiN. Osoby aktywne zawodowo, które planują wykorzystanie doktoratu na styku nauki i praktyki (biznesu, administracji publicznej, NGO), zapraszamy do realizacji doktoratów eksternistycznych.

Dyscypliny

Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie w czterech dyscyplinach wiodących. Wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim zainteresowaniom naukowym.

Psychologia
Dyscyplina

Psychologia

Szkoła Doktorska

stacjonarna
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Psychologia
Dyscyplina

Psychologia

Szkoła Doktorska

stacjonarna
Wrocław doktoraty poznaj szczegóły
Literaturoznawstwo
Dyscyplina

Literaturoznawstwo

Szkoła Doktorska

stacjonarna
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Nauki o kulturze i religii
Dyscyplina

Nauki o kulturze i religii

Szkoła Doktorska

stacjonarna
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Nauki socjologiczne
Dyscyplina

Nauki socjologiczne

Szkoła Doktorska

stacjonarna
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Psychologia i Informatyka
Dyscyplina

ICT & Psychology

Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

stacjonarna
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły

Doktorat wdrożeniowy

Program skierowany do osób, których praca badawcza i jej wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie w działalności danej firmy czy przedsiębiorstwa.

Program – doktorat wdrożeniowy
Dyscyplina

Program – doktorat wdrożeniowy

Szkoła Doktorska

stacjonarna
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły

Skontaktuj się
z nami

Biuro Szkoły Doktorskiej

Oddział w Warszawie

ul. Chodakowska 19/31, pokój C212
03-815 Warszawa


Oddział we Wrocławiu

ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 b, pokój 52a
53-238 Wrocław


Godziny pracy

poniedziałek–piątek: 9.00–15.00


UWAGA

Obsługa Biura Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej będzie realizowana wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00.
W sprawach wymagających wizyty w biurze prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.

oddział w Warszawie

22 517 99 03

[email protected]


oddział we Wrocławiu

71 750 72 99

[email protected]


doktoraty eksternistyczne

[email protected]


doktoraty wdrożeniowe

[email protected]