Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Nauka powinna być dla świata, a nie tylko dla samej nauki. Najcenniejszy bowiem jest właśnie pierwiastek praktyczny, który umożliwia postęp i innowacje.

dr Agata Jastrzębowska-Tyczkowska, koordynator programu

Autorski program kształcenia
Co wyróżnia Szkołę Doktorską Nauk Społecznych i Humanistycznych

Stworzyliśmy unikatowy, autorski model kształcenia, który realizujemy we współpracy z międzynarodowymi instytucjami wspomagającymi uczelnie w profesjonalnym rozwoju naukowców. Przyjmujemy osoby, które planują karierę badawczą i akademicką. Stwarzamy im optymalne warunki do realizacji naukowych aspiracji i pomagamy na wczesnym etapie kariery. Wiemy, że najskuteczniejszą formą kształcenia i doprowadzenia do obrony pracy doktorskiej jest zagwarantowanie doktorantom wsparcia mentora, umożliwienie współpracy z badaczami oraz udostępnienie narzędzi, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów zawodowych i dzielenie się doświadczeniem w środowisku międzynarodowym.

Program „doktorat wdrożeniowy” umożliwia początkującym naukowcom poszukiwanie odpowiedzi na praktyczne problemy badawcze, osadzone w świecie społecznym.

 1. Współpraca nauki i biznesu

  Tworzymy warunki do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno­gospodarczym, prowadzonej w ramach Szkoły Doktorskiej. Wprowadzamy możliwości kształcenia uczestnika szkoły doktorskiej we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą lub innym podmiotem.

 2. Pionierzy w kreowaniu wdrożeń

  W roku akademickim 2018/19 Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS we współpracy z Centrum Nauki Kopernik pozyskała finansowanie na trzy doktoraty wdrożeniowe z obszaru edukacji kreatywnej oraz konstruktywistycznej. W roku 2020/21 pozyskane zostały dwa projekty – kontynuacja współpracy z Centrum Nauki Kopernik oraz współpraca z Bursą Szkolną nr 4 w Warszawie.

 3. Wsparcie działań naukowych

  Doktoranci otrzymują wsparcie finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą liczyć na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Pobierz program kształcenia

Warunki udziału w programie

 • Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (standardowa rekrutacja do szkoły doktorskiej poprzedzona wcześniejszymi konsultacjami z koordynatorem ds. programu z ramienia Uniwersytetu SWPS).
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przez podmiot, który wyrazi zgodę na kształcenie się pracownika w szkole doktorskiej i zapewni opiekuna pomocniczego w firmie (tytuł doktora lub min. 5-letnie doświadczenie związane z wdrożeniami).

Stypendia doktoranckie
Wsparcie finansowe w okresie kształcenia

Oferujemy bezpłatne kształcenie stacjonarne. W okresie kształcenia doktoranci otrzymują nieopodatkowane stypendia w wysokości 37%, a po ocenie śródokresowej – 57% wynagrodzenia profesora ustalonego w drodze rozporządzenia. Stypendia podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że osoby kształcące się w Szkole Doktorskiej gromadzą kapitał emerytalny. W praktyce wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosi co najmniej: 2104,65 zł netto (przed oceną śródokresową), 3242,29 zł netto (po ocenie śródokresowej).

Szkoła Doktorska przyjmuje także stypendystów programów badawczych prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu SWPS. Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale rekrutacyjnej.

Wybór centrum badawczego i promotora
Jak nawiązać współpracę

 1. Zapoznaj się z ofertą centrów badawczych

  Przed rozpoczęciem rekrutacji sprawdź obszary działalności jednostek badawczych wymienionych na naszej stronie i wybierz centrum lub zespół, z którym chciałbyś współpracować. Zapoznaj się z biogramami promotorów, ich zainteresowaniami naukowymi oraz wymaganiami wobec doktorantów. Wybierz specjalistę, z którym chcesz współpracować.

 2. Skontaktuj się z wybranym centrum badawczym

  Napisz do kierownika centrum/zespołu badawczego, którego członkiem jest wybrany przez Ciebie promotor. Przedstaw zakres tematyczny swojego projektu badawczego i wskaż naukowca, pod opieką którego chciałbyś przygotowywać pracę doktorską. Możesz tez skontaktować się bezpośrednio z wybranym naukowcem.

 3. Zdobądź rekomendację kierownika zespołu

  Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od potencjalnego promotora, poproś kierownika centrum lub lidera zespołu badawczego o rekomendację do podjęcia współpracy. Dokument ten będzie potrzebny podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym.

Vademecum doktoranta
Zanim rozpoczniesz naukę

Czym jest doktorat, jak wyglądają proces badawczy i kolejne etapy pracy nad rozprawą, na czym polega współpraca z zespołami badawczymi – więcej informacji o drodze do doktoratu, wsparciu mentoringowym, a także rodzajach stypendiów i grantów przysługujących doktorantom znajdziesz w naszym vademecum.

Sprawdź, co daje doktorat

 1. Rekrutacja do programu
  do 31 maja 2021 roku
 2. Rejestracja w formularzu
 3. Rozmowy kwalifikacyjne
  od 15 do 30 kwietnia 2021 roku
 4. Weryfikacja językowa
 5. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
 6. Dostarczenie dokumentów
  do Biura Szkoły Doktorskiej
 7. Ogłoszenie wyników rekrutacji
  po 18 września 2021 roku
 8. Przedłożenie oryginałów złożonych dokumentów do wglądu
  (warunek konieczny) po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej

Dokumenty
do dostarczenia

 • W 2021 roku nabór wniosków w ramach programu trwa do 31 maja (Etap I) – zgodnie z komunikatem BIP.
 • Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić się do koordynatora z ramienia Uniwersytetu SWPS i uzupełnić formularz zgłoszeniowy.
 • W toku rekrutacji 3-4 wybrane projekty zostaną przygotowane do złożenia w Etapie I Konkursu.
 • Etap II rozpoczyna się po pozytywnej ocenie wniosku przez MEiN (i trwa do 20 września).
 

dokumenty do pobrania

Pobierz wszystkie dokumenty (pakiet ZIP)

Opłaty
i stypendia

Opłata rekrutacyjna

Opłata wynosi 400 PLN.

Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji. Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 

Finansowanie kształcenia

Tryb stacjonarny
kształcenie bezpłatne dofinansowane przez MEiN
Stypendia doktoranckie
W okresie kształcenia doktoranci nieposiadający stopnia doktora otrzymują nieopodatkowane stypendia w wysokości 37% (przed oceną śródokresową) i 57% (po ocenie śródokresowej) wynagrodzenia profesora ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra.
Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosi:
przed oceną śródokresową po ocenie śródokresowej
2104,65 zł netto 3242,29 zł netto