Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Bogdan Wojciszke

prof. dr hab.

Bogdan Wojciszke

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Sopocie
profesor w Zakładzie Psychologii Społecznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii osobowości i psychologii społecznej. Prowadzi liczne badania dotyczące spostrzegania i oceniania ludzi, rozpatrując, jaki wpływ na ten proces mają wspólnotowość (moralność i funkcjonowanie społeczne) i sprawczość (sprawność, kompetencja, nastawienie na cele). Analizuje mechanizmy rządzące zachowaniami, myśleniem i emocjami osób pozostających w bliskich związkach uczuciowych. Zajmuje się również psychologią statusu i władzy, bada m.in., w jaki sposób zdobycie władzy czy podwyższenie statusu zmieniają funkcjonowanie człowieka. Interesuje się także postawami Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywnością i godnością jako wartościami etycznymi współczesnego społeczeństwa polskiego.

W ramach staży naukowych przebywał na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institute w Berlinie, w Paryżu i Oksfordzie. Jest stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta, a także laureatem licznych nagród, m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Akademii Nauk, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2016 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego.

Autor poczytnych książek: „Alfabet miłości” (2015), „Kobieta zmienną jest” (2012), „Psychologia społeczna” (2011), „Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej” (2002), „Psychologia miłości: intymność, namiętność, zaangażowanie” (1994), „Procesy oceniania ludzi” (1991), oraz wielu artykułów naukowych, publikowanych w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych, takich jak Studia Psychologiczne”, „Journal of Experimental Social Psychology”, „European Journal of Social Psychology”. 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały Wideo

Miłość, moralność, psychologia, nauka

.

Namiętność, seks i ekonomia

.

Materiały Audio

Trzy składniki miłości

Pobierz plik MP3 (1,76 MB)

Namiętność i seks to nie to samo

Pobierz plik MP3 (1,14 MB)