Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profesorowie z SWPS laureatami programu Mistrz FNP

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/FNP-naukowcy_1.jpg

 

Przyznano kolejne subsydia profesorskie w ramach programu MISTRZ realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Czterech spośród dziewięciu laureatów tegorocznej edycji to profesorowie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w tym jej wydziałów zamiejscowych we Wrocławiu i Sopocie.

Mistrzowie nauki z SWPS

W tegorocznej edycji programu cztery subsydia trafiły do naukowców ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Otrzymali je:

  • prof. Leszek Koczanowicz i prof. Aleksandra Łuszczyńska z wrocławskiego wydziału SWPS,
  • prof. Grzegorz Sędek, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS) w SWPS w Warszawie,
  • prof. Bogdan Wojciszke, dziekan sopockiego wydziału uczelni.

Zwycięzcy otrzymają trzyletnie subsydia w wysokości 300 tys. zł. Przeznaczą je na realizację projektów badawczych – prof. Łuszczyńska skoncentruje się na badaniu zachowań zdrowotnych w cyklu życia człowieka, prof. Koczanowicz na tematyce demokracji niekonsensualnej, dialogu i wspólnoty krytycznej. Rozwijanie innowacyjnych treningów w celu utrzymania wysokiego poziomu funkcjonowania poznawczego na przestrzeni dorosłego życia to z kolei problematyka badawcza, na której w swojej pracy empirycznej skupi się prof. Sędek. Z kolei prof. Wojciszke będzie prowadził badania nad wpływem własnego interesu na sądy moralne.

Jakość nauki w SWPS

– Przyznanie tej prestiżowej nagrody czterem wybitnym uczonym naszej uczelni ma szczególne znaczenie – komentuje prof. Jan Strelau, Prorektor ds. nauki – SWPS od początku swego istnienia przywiązuje dużą wagę do działalności naukowej swoich nauczycieli akademickich i tworzy im warunki motywujące do prowadzenia badań i publikowania osiągnięć naukowych. Ten sukces pokazuje, że skupiamy wyróżniających się w skali kraju i znanych za granicą uczonych, co potwierdziła również ostatnia ocena parametryczna stawiająca naszą uczelnię w gronie najwybitniejszych w Polsce centrów badań społeczno-humanistycznych – zaznacza prof. Jan Strelau.

Program MISTRZ

Program MISTRZ jest realizowany od 1998 r. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez przyznawanie im subsydiów na rzecz zintensyfikowania prowadzonych dotychczas prac lub umożliwienia podejmowania nowych kierunków badań. Subsydia przyznawane są na drodze zamkniętego konkursu, obejmującego co roku jeden z czterech poniższych obszarów: nauki o życiu i o Ziemi, nauki chemiczne i o materiałach, nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie oraz nauki społeczne i humanistyczne.