Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje
naukowo-badawczy
zakończony

Potrzeba poczucia sensuwyznaczniki i konsekwencje

Katarzyna Cantarero
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Cantarero

psycholog specjalizująca się w psychologii społecznej i egzystencjalnej (kłamstwo, moralność, wpływ społeczny)

zobacz biogram
wartość projektu: 468 000 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Sopot
okres realizacji: 2016 2017 2018 2019

projekt naukowy

Potrzeba poczucia sensu 

wyznaczniki i konsekwencje
Jednostka realizująca sopot logo white
Kwota dofinansowania 468 000 PLN 
Jednostka finansująca ncn white

Okres realizacji projektu: 2015–2018


Potrzeba posiadania poczucia sensu uznawana jest za jedną z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka i podstawowy motyw społeczny. Nie dla wszystkich jednak poczucie sensu jest jednakowo ważne i nie wszyscy jednakowo silnie reagują na jego brak. Zespół dr Katarzyny Cantarero zbada, w jaki sposób ludzie różnią się natężeniem potrzeby poczucia sensu i jak wpływa to na ich dobrostan.

Cele projektu

Potrzeba poczucia sensu

Wysoka potrzeba poczucia sensu nie jest charakterystyczna dla wszystkich ludzi – to wstępne założenie dr Cantarero było punktem wyjścia do badań, które miały zweryfikować założenia mówiące o istnieniu różnic indywidualnych w poziomie potrzeby poczucia sensu.

Celem projektu było pokazanie wyznaczników i konsekwencji potrzeby sensu. Potrzeba ta rozumiana jest jako chęć znalezienia rzetelnych związków między obiektami, sytuacjami bądź zdarzeniami. Przeprowadzone badania potwierdziły zasadność założenia przyjetoge przez dr Cantarero. Na podstawie wyników przygotowano skalę do mierzenia różnic indywidualnych w potrzebie sensu. Skala ta ma dobre właściwości psychometryczne i została opracowana zarówno w języku polskim, jaki i angielskim.

Celem badań było pokazanie, jak ludzie różnią się natężeniem potrzeby poczucia sensu. Nie każdy będzie silnie się angażować w jego znalezienie, gdy znajdzie się np. w jakiejś nowej czy zaskakującej sytuacji. Mam nadzieję, że prace wykonane w ramach tego projektu będą przydatne dla lepszego zrozumienia związku między poszukiwaniem sensu w trudnych sytuacjach a naszym samopoczuciem.

Cantarero, Katarzyna kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Katarzyna Cantarero
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Cantareropsycholog specjalizująca się w psychologii społecznej i egzystencjalnej (kłamstwo, moralność, wpływ społeczny)

 

Zagrożenie znaczenia

W projekcie przeanalizowano także Model Utrzymania Znaczenia, który zakłada, że w sytuacjach określanych jako zagrożenie znaczenia (meaning threat) ludzie odczuwają napięcie i podejmują działania mające je zredukować. Dr Cantarero chciała udowodnić, że nie wszyscy ludzie są w równym stopniu podatni na oddziaływanie zagrożenia znaczenia. Ci, którzy przejawiają ofensywny stosunek w sytuacji zagrożenia znaczenia to osoby z wysokim poczuciem sensu. Badaczka sprawdziła także zależności między dobrostanem a potrzebą poczucia sensu.

Zespół badawczy

Wojciszke, Bogdan opiekun naukowy
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Bogdan Wojciszke
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Poznaniem i Zachowaniem","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Bogdan Wojciszkepsycholog społeczny, zajmuje się badaniem dynamiki bliskich związków uczuciowych i psychologii władzy