Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Nasi profesorowie w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/students-cap.jpg

W listopadzie odbyły się wybory do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Wśród członków powołanych na kadencję w latach 2017-2020 znalazło się troje wykładowców Uniwersytetu SWPS: prof. Anna Zeidler-Janiszewska z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, prof. Bronisław Sitek w Wydziału Prawa i prof. Bogdan Wojciszke z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie.

Centralna Komisja – instytucja koordynująca standardy rozwoju kadry naukowej 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów jest organem administracji rządowej i działa przy Prezesie Rady Ministrów. Celem działalności Komisji jest nadzór nad procedurą przyznawania stopni i tytułów naukowych w Polsce, stworzenie badaczom możliwości optymalnego rozwoju naukowego i zapewnienie jednolitych standardów przeprowadzania postępowań awansowych w całym kraju.

Komisja przyznaje wydziałom szkół wyższych, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk i pozostałym ośrodkom badawczym uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Powołuje komisje habilitacyjne oraz recenzentów w postępowaniach awansowych. Opiniuje także projekty aktów normatywnych związanych z awansami naukowymi.

Nowo wybrani członkowie – naukowcy cieszący się uznaniem w środowisku akademickim

W skład Centralnej Komisji wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli każdej dziedziny nauki i sztuki. Dokładną liczbę członków oraz warunki ich wyboru określa w rozporządzeniu Premier RP. Członkowie Centralnej Komisji to uznani profesorowie z bogatym dorobkiem naukowym w danej dziedzinie nauki.

Prof. Anna Zeidler-Janiszewska jest specjalistą w zakresie filozofii kultury. Zajmuje się metodologią humanistyki, estetyką i sztuką współczesną. Pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. nauki. Prowadzi zajęcia z zakresu kultury wizualnej, strategii badawczych współczesnej humanistyki oraz wykłady dotyczące pamięci Holocaustu i polityk historycznych w wymiarze narodowym, europejskim i światowym. Mandat członka Centralnej Komisji otrzymała już po raz drugi.

Prof. Bogdan Wojciszke jest autorytetem w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej, autorem licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi oraz zasad dokonywania ocen moralnych. Jego model dwuwymiarowości ludzkiego poznania społecznego został wyróżniony polskim noblem – jedną z najbardziej prestiżowych nagród naukowych przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Profesor jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Zamiejscowego w Sopocie Uniwersytetu SWPS. Prowadzi seminaria z zakresu psychologii społecznej, psychologii ogólnej oraz metodologii badań psychologicznych.

Wśród nowo wybranych członków znalazł się także ekspert w zakresie prawa rzymskiego prof. Bronisław Sitek, który w latach 2013-2015 sprawował funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Profesor pracuje na Wydziale Prawa, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego, w tym odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym, prawa rodzinnego oraz ochrony interesów Skarbu Państwa.

Wybór trojga naszych wybitnych profesorów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów potwierdza rosnący prestiż środowiska naukowego Uniwersytetu SWPS.

prof. dr hab. Grzegorz Sędek, prorektor ds. nauki Uniwersytetu SWPS