Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Prof. Wojciszke laureatem konkursu Beethoven

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/wojciszke-beethoven1.jpg

Wspaniała wiadomość dla naszej uczelni – prof. Bogdan Wojciszke, prodziekan ds. nauki sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS, został laureatem konkursu Beethoven 2, organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotę Badawczą. Dofinansowanie w wysokości 600 tys. umożliwi realizację projektu „Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego”.

To kolejne – po nagrodzie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (polski Nobel), Nagrodzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowym stypendium dla laureatów programu Mistrz FNP – zaszczytne wyróżnienie przyznane profesorowi w ciągu zaledwie roku. Gratulujemy!

W gronie najlepszych

W drugiej edycji konkursu Beethoven przyznano 28,5 mln zł na 38 projektów badawczych, realizowanych wspólnie przez naukowców polskich i niemieckich. W obszarze nauk humanistycznych, nauk społecznych i o sztuce nagrodzono 15 projektów. Tylko jeden z nich zostanie zrealizowany w instytucji niepublicznej – to oczywiście projekt, którym pokierują prof. Wojciszke oraz prof. Susanne Bruckmüller, psycholog, znakomita badaczka z University of Koblenz-Landau.

Naukowcy sprawdzą, w jaki sposób sprawczość i wspólnotowość, dwa podstawowe wymiary spostrzegania społecznego, są reprezentowane w ludzkim umyśle. – Grant pozwoli na kontynuację współpracy polsko-niemieckiej, jaką przed 10 laty rozpocząłem z prof. Andreą Abele. Susanne Bruckmüller jest świeżo upieczonym profesorem i wychowanką prof. Abele, zaś głównym wykonawcą ze strony polskiej jest mój wychowanek – dr Michał Parzuchowski – mówi prof. Wojciszke.

Zwycięski projekt: „Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego”

Spostrzeganie ludzi, siebie samego, a także grup społecznych odbywa się na dwóch głównych wymiarach: sprawczości i wspólnotowości – potwierdzają liczne współczesne badania. Sprawczość dotyczy cech związanych z osiąganiem celów (sprawność, inteligencja, zdolności), zaś wspólnotowość – cech związanych z funkcjonowaniem społecznym (moralność, serdeczność, pomocność). Choć te wymiary są bardzo popularne we współczesnej psychologii, niewiele wiadomo, jak te dwa rodzaje treści są reprezentowane w ludzkim umyśle.

Projekt ma wypełnić tę lukę. Ponadto naukowcy zamierzają sprawdzić dwie główne hipotezy: (1) wspólnotowość jest reprezentowana w bardziej jednorodny i pojęciowo gęstszy sposób niż sprawczość, a w konsekwencji (2) spostrzeżenia dotyczące wspólnotowości mają bardziej dwubiegunowy, czarno-biały charakter niż spostrzeżenia dotyczące sprawczości. Hipotezy będą weryfikowane w serii badań polsko-niemieckich, co pozwoli stwierdzić, jak dalece obowiązują one dla różnych języków.

Prof. Bogdan Wojciszke i prof. Susanne Bruckmüller sprawdzą, w jaki sposób sprawczość i wspólnotowość, dwa podstawowe wymiary spostrzegania społecznego, są reprezentowane w ludzkim umyśle.

O laureacie 

Bogdan Wojciszke (ur. w 1952 r. w Gdańsku) ukończył psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1978 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracował do 2000 roku, m.in. kierując Instytutem Psychologii. W 1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1993 r. został profesorem nauk humanistycznych. W latach 2002-2008 był dyrektorem Instytutu Psychologii PAN, obecnie jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Odbywał staże naukowe m.in. na Uniwersytecie w Aberdeen, w Instytucie Maxa Plancka w Berlinie i w Nuffield College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Był stypendystą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, wykładał na University of Michigan (USA) i kilku uniwersytetach niemieckich. Jest członkiem korespondentem PAN, a także członkiem z wyboru (elected Fellow) Association for Psychological Science i członkiem rady wykonawczej European Association of Social Psychology. Był redaktorem naczelnym „Przeglądu Psychologicznego”. Pracował także w redakcjach wielu czasopism („Journal of Experimental Social Psychology”, „European Journal of Social Psychology”, „Polish Psychological Bulletin”, „Social Psychology” i „Studia Psychologiczne”). Jest laureatem programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Publikacje prof. Bogdana Wojciszke należą do najczęściej cytowanych prac polskiej psychologii (ponad 4 000 razy, h = 30).

Z napisanych przez niego podręczników akademickich: „Człowiek wśród ludzi: Zarys psychologii społecznej” oraz „Psychologia społeczna” korzystają studenci psychologii większości polskich uczelni. Profesor stworzył Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego w Sopocie - najważniejszy ośrodek badawczy w tej dziedzinie w Europie Wschodniej. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Konkurs Beethoven 2

Konkurs Beethoven 2 został zorganizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). Do konkursu można było zgłaszać projekty polsko-niemieckiej współpracy badawczej z dwóch obszarów: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

Niemiecka Wspólnota Badawcza to organizacja finansująca badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych. W jej skład wchodzą niemieckie uniwersytety i instytuty badawcze oraz stowarzyszenia naukowe.

Wpłynęło 155 wniosków, z czego zespoły eksperckie wskazane przez NCN i DFG wyłoniły 38 projektów – 15 z zakresu z zakresu humanistyki, nauk społecznych lub nauk o sztuce oraz 23 z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Zwycięskie projekty zostały zgłoszone przez naukowców m.in. z Instytutu Slawistyki PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Kompletna lista nagrodzonych projektów jest dostępna na stronie: ncn.gov.pl.