Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Wojciszke laureatem konkursu Beethoven

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/wojciszke-beethoven1.jpg

Wspaniała wiadomość dla naszej uczelni – prof. Bogdan Wojciszke, prodziekan ds. nauki sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS, został laureatem konkursu Beethoven 2, organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotę Badawczą. Dofinansowanie w wysokości 600 tys. umożliwi realizację projektu „Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego”.

To kolejne – po nagrodzie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (polski Nobel), Nagrodzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowym stypendium dla laureatów programu Mistrz FNP – zaszczytne wyróżnienie przyznane profesorowi w ciągu zaledwie roku. Gratulujemy!

W gronie najlepszych

W drugiej edycji konkursu Beethoven przyznano 28,5 mln zł na 38 projektów badawczych, realizowanych wspólnie przez naukowców polskich i niemieckich. W obszarze nauk humanistycznych, nauk społecznych i o sztuce nagrodzono 15 projektów. Tylko jeden z nich zostanie zrealizowany w instytucji niepublicznej – to oczywiście projekt, którym pokierują prof. Wojciszke oraz prof. Susanne Bruckmüller, psycholog, znakomita badaczka z University of Koblenz-Landau.

Naukowcy sprawdzą, w jaki sposób sprawczość i wspólnotowość, dwa podstawowe wymiary spostrzegania społecznego, są reprezentowane w ludzkim umyśle. – Grant pozwoli na kontynuację współpracy polsko-niemieckiej, jaką przed 10 laty rozpocząłem z prof. Andreą Abele. Susanne Bruckmüller jest świeżo upieczonym profesorem i wychowanką prof. Abele, zaś głównym wykonawcą ze strony polskiej jest mój wychowanek – dr Michał Parzuchowski – mówi prof. Wojciszke.

Zwycięski projekt: „Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego”

Spostrzeganie ludzi, siebie samego, a także grup społecznych odbywa się na dwóch głównych wymiarach: sprawczości i wspólnotowości – potwierdzają liczne współczesne badania. Sprawczość dotyczy cech związanych z osiąganiem celów (sprawność, inteligencja, zdolności), zaś wspólnotowość – cech związanych z funkcjonowaniem społecznym (moralność, serdeczność, pomocność). Choć te wymiary są bardzo popularne we współczesnej psychologii, niewiele wiadomo, jak te dwa rodzaje treści są reprezentowane w ludzkim umyśle.

Projekt ma wypełnić tę lukę. Ponadto naukowcy zamierzają sprawdzić dwie główne hipotezy: (1) wspólnotowość jest reprezentowana w bardziej jednorodny i pojęciowo gęstszy sposób niż sprawczość, a w konsekwencji (2) spostrzeżenia dotyczące wspólnotowości mają bardziej dwubiegunowy, czarno-biały charakter niż spostrzeżenia dotyczące sprawczości. Hipotezy będą weryfikowane w serii badań polsko-niemieckich, co pozwoli stwierdzić, jak dalece obowiązują one dla różnych języków.

Prof. Bogdan Wojciszke i prof. Susanne Bruckmüller sprawdzą, w jaki sposób sprawczość i wspólnotowość, dwa podstawowe wymiary spostrzegania społecznego, są reprezentowane w ludzkim umyśle.

O laureacie 

Bogdan Wojciszke (ur. w 1952 r. w Gdańsku) ukończył psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1978 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracował do 2000 roku, m.in. kierując Instytutem Psychologii. W 1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1993 r. został profesorem nauk humanistycznych. W latach 2002-2008 był dyrektorem Instytutu Psychologii PAN, obecnie jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Odbywał staże naukowe m.in. na Uniwersytecie w Aberdeen, w Instytucie Maxa Plancka w Berlinie i w Nuffield College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Był stypendystą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, wykładał na University of Michigan (USA) i kilku uniwersytetach niemieckich. Jest członkiem korespondentem PAN, a także członkiem z wyboru (elected Fellow) Association for Psychological Science i członkiem rady wykonawczej European Association of Social Psychology. Był redaktorem naczelnym „Przeglądu Psychologicznego”. Pracował także w redakcjach wielu czasopism („Journal of Experimental Social Psychology”, „European Journal of Social Psychology”, „Polish Psychological Bulletin”, „Social Psychology” i „Studia Psychologiczne”). Jest laureatem programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Publikacje prof. Bogdana Wojciszke należą do najczęściej cytowanych prac polskiej psychologii (ponad 4 000 razy, h = 30).

Z napisanych przez niego podręczników akademickich: „Człowiek wśród ludzi: Zarys psychologii społecznej” oraz „Psychologia społeczna” korzystają studenci psychologii większości polskich uczelni. Profesor stworzył Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego w Sopocie - najważniejszy ośrodek badawczy w tej dziedzinie w Europie Wschodniej. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Konkurs Beethoven 2

Konkurs Beethoven 2 został zorganizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). Do konkursu można było zgłaszać projekty polsko-niemieckiej współpracy badawczej z dwóch obszarów: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

Niemiecka Wspólnota Badawcza to organizacja finansująca badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych. W jej skład wchodzą niemieckie uniwersytety i instytuty badawcze oraz stowarzyszenia naukowe.

Wpłynęło 155 wniosków, z czego zespoły eksperckie wskazane przez NCN i DFG wyłoniły 38 projektów – 15 z zakresu z zakresu humanistyki, nauk społecznych lub nauk o sztuce oraz 23 z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Zwycięskie projekty zostały zgłoszone przez naukowców m.in. z Instytutu Slawistyki PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Kompletna lista nagrodzonych projektów jest dostępna na stronie: ncn.gov.pl.