Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Bogdan Wojciszke laureatem Nagrody Ministra

float_intro: images-old/2015/Pracownicy/bogdan_wojciszke_2000_1316.jpg

Znakomici polscy akademicy odebrali z rąk wicepremiera Jarosława Gowina Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W gronie tegorocznych laureatów  znalazł się prof. Bogdan Wojciszke, prodziekan ds. nauki sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Profesor otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagroda za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

– Wybitni polscy naukowcy są gwarantem budowy prawdziwie innowacyjnej gospodarki – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas uroczystej gali, która odbyła się 9 grudnia br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Szef resortu nauki podkreślił, że praca badawcza i dydaktyczna laureatów ma niebagatelny wpływ na rozwój społeczeństwa i stanowi o przyszłości kraju.

Prof. Wojciszke otrzymał nagrodę za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia, a także aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich. W gronie laureatów wyróżnionych w tej samej kategorii są także: prof. dr hab. Paweł Moskal (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Stanisław Puppel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski (Politechnika Gdańska).

O nagrodzie

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są co roku za wybitne osiągnięcia naukowe (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), naukowo-techniczne, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku naukowego.

Kandydaci do nagrody są zgłaszani przez rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezesa i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

O laureacie 

Bogdan Wojciszke – ukończył psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1978 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracował do 2000 roku, m.in. kierując Instytutem Psychologii. W 1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1993 r. został profesorem nauk humanistycznych. W latach 20022008 był dyrektorem Instytutu Psychologii PAN, obecnie jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Odbywał staże naukowe m.in. na Uniwersytecie w Aberdeen, w Instytucie Maxa Plancka w Berlinie i w Nuffield College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Był stypendystą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, wykładał na University of Michigan (USA) i kilku uniwersytetach niemieckich. Jest członkiem korespondentem PAN, a także członkiem z wyboru (elected Fellow) Association for Psychological Science i członkiem rady wykonawczej European Association of Social Psychology. Był redaktorem naczelnym „Przeglądu Psychologicznego”. Pracował także w redakcjach wielu czasopism („Journal of Experimental Social Psychology”, „European Journal of Social Psychology”, „Polish Psychological Bulletin”, „Social Psychology” i „Studia Psychologiczne”). Jest laureatem programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Publikacje prof. Bogdana Wojciszke należą do najczęściej cytowanych prac polskiej psychologii (ponad 4000 razy, h = 30). Z napisanych przez niego podręczników akademickich: „Człowiek wśród ludzi: Zarys psychologii społecznej” oraz „Psychologia społeczna” korzystają studenci psychologii większości polskich uczelni. Profesor stworzył Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego w Sopocie – najważniejszy ośrodek badawczy w tej dziedzinie w Europie Wschodniej. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego. Biogram »