Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Prestiżowe stypendium FNP dla prof. Wojciszke

udostępnij artykuł
Prestiżowe stypendium FNP dla prof. Wojciszke
float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/FNP-naukowcy_1.jpg

Prof. Bogdan Wojciszke otrzymał wyjazdowe stypendium naukowe przyznawane wybitnym polskim uczonym wyróżnionym w prestiżowym konkursie Mistrz. Środki przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej pozwolą profesorowi na realizację projektu „Attitudinal influences on moral judgment” na University of Cambridge.

Wyjazdowe stypendia naukowe

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest pozarządową instytucją non-profit, która wspiera naukowców, dofinansowuje projekty i innowacyjne rozwiązania, organizuje szkolenia pomagające w rozwoju zawodowym. 

Co roku FNP przyznaje trzy wyjazdowe stypendia naukowe dla uczonych o znaczącym dorobku badawczym na wyjazdy typu sabbatical leave, umożliwiając im prowadzenie pracy badawczej w renomowanych ośrodkach naukowych na całym świecie.

Podczas rozpatrywania wniosków komisja złożona z zagranicznych recenzentów bierze pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia kandydata oraz jego aktywność naukową w ostatnich pięciu latach, plan badawczy i prestiż instytucji, w której zamierza realizować swoje badania.

O stypendium mogą ubiegać się tylko najlepsi. Konkurs skierowany jest do laureatów programu Mistrz, w ramach którego FNP nagradza doświadczonych uczonych z sukcesami w kształceniu młodej kadry naukowej.

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

258 wojciszke bogdan

Prodziekan ds. nauki na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie Uniwersytetu SWPS, kierownik Katedry Psychologii Społecznej. Autor licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi oraz zasad dokonywania ocen moralnych. Zajmuje się psychologią statusu i władzy. Interesują go również postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności jako wartości etycznych współczesnego społeczeństwa polskiego.

W ramach staży naukowych przebywał na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie. Jest stypendystą Fundacji Humboldta. W 2011 roku znalazł się w gronie naukowców nagrodzonych w programie Mistrz – otrzymał trzyletnie subsydium w wysokości 300 tys. zł na badania pokazujące, na ile własny interes wpływa na ocenę moralności innych ludzi i ich działań.

Wśród laureatów programu Mistrz jest także troje innych naukowców z Uniwersytetu SWPS: prof. Aleksandra  Łuszczyńska, prof. Leszek Koczanowicz z Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu oraz prof. Grzegorz Sędek pracujący na Wydziale Psychologii w Warszawie.