Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profesorowie Uniwersytetu SWPS członkami rzeczywistymi PAN

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/PAN.jpg

Wybitna neurobiolog prof. Małgorzata Kossut oraz ceniony psycholog prof. Bogdan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS zostali członkami rzeczywistymi Polskiej Akademii Nauk, jednej z najbardziej prestiżowych instytucji naukowych w kraju.

Rozwój, promocja i integracja nauki 

Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją założoną w 1952 roku. Działa na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki z zachowaniem najwyższych standardów jakości badań. Skupia doświadczonych badaczy z kraju i zagranicy.

Co cztery lata Zgromadzenie Ogólne PAN wybiera nowych członków korporacji. W tym roku do grona wybitnych naukowców z całej Polski przyjęto 34 członków korespondentów – młodych badaczy, którzy dopiero wchodzą do organu kolegialnego Akademii, oraz 28 członków rzeczywistych – uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem i należą już do społeczności PAN.

Członkostwo Akademii to zaszczytne wyróżnienie. – Wybory na członków rzeczywistych to pewien awans członków korporacji, którzy przechodzą na najwyższy poziom dostojeństwa – wyjaśnia prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Z uwagi na specjalizację naukową i zakres prowadzonych badań prof. Kossut została zaproszona do Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych, natomiast prof. Wojciszke do Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.  

Prof. Małgorzata Kossut – współtwórca polskiej neurobiologii

258 Kossut Malgorzata biel

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut kieruje Katedrą Psychofizjologii Procesów Poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Pracownią Neuroplastyczności w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Zajmuje się neuronalnymi i molekularnymi mechanizmami uczenia się i pamięci oraz obrazowaniem plastyczności mózgu. Jej badania koncentrują się na neuroplastyczności zachodzącej w trakcie uczenia się u gryzoni, podczas rozwoju układu wzrokowego u kotów oraz po udarze i w procesie starzenia się u ludzi. Jako jedna z pierwszych udowodniła istnienie kompensacyjnych zmian plastycznych w dorosłej korze mózgowej. Wprowadziła do polskiej neurobiologii metody autoradiograficznego mapowania aktywności funkcjonalnej mózgu i analizy obrazu.

Prof. Bogdan Wojciszke – autorytet w dziedzinie psychologii społecznej

258 wojciszke bogdan

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke jest prodziekanem ds. nauki na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie Uniwersytetu SWPS, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Społecznej. Jest autorytetem w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej, autorem licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi oraz zasad dokonywania ocen moralnych. Jego model dwuwymiarowości ludzkiego poznania społecznego został wyróżniony polskim noblem – jedną z najbardziej prestiżowych nagród naukowych przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Interesują go również postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności jako wartości etycznych współczesnego społeczeństwa polskiego.

W ramach staży naukowych przebywał na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie. Jest stypendystą Fundacji Humboldta. Znalazł się w gronie laureatów programu Mistrz oraz wyjazdowego stypendium naukowego FNP dla najlepszych uczonych w kraju.