Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Profesorowie Uniwersytetu SWPS członkami rzeczywistymi PAN

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/PAN.jpg

Wybitna neurobiolog prof. Małgorzata Kossut oraz ceniony psycholog prof. Bogdan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS zostali członkami rzeczywistymi Polskiej Akademii Nauk, jednej z najbardziej prestiżowych instytucji naukowych w kraju.

Rozwój, promocja i integracja nauki 

Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją założoną w 1952 roku. Działa na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki z zachowaniem najwyższych standardów jakości badań. Skupia doświadczonych badaczy z kraju i zagranicy.

Co cztery lata Zgromadzenie Ogólne PAN wybiera nowych członków korporacji. W tym roku do grona wybitnych naukowców z całej Polski przyjęto 34 członków korespondentów – młodych badaczy, którzy dopiero wchodzą do organu kolegialnego Akademii, oraz 28 członków rzeczywistych – uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem i należą już do społeczności PAN.

Członkostwo Akademii to zaszczytne wyróżnienie. – Wybory na członków rzeczywistych to pewien awans członków korporacji, którzy przechodzą na najwyższy poziom dostojeństwa – wyjaśnia prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Z uwagi na specjalizację naukową i zakres prowadzonych badań prof. Kossut została zaproszona do Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych, natomiast prof. Wojciszke do Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.  

Prof. Małgorzata Kossut – współtwórca polskiej neurobiologii

258 Kossut Malgorzata biel

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut kieruje Katedrą Psychofizjologii Procesów Poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Pracownią Neuroplastyczności w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Zajmuje się neuronalnymi i molekularnymi mechanizmami uczenia się i pamięci oraz obrazowaniem plastyczności mózgu. Jej badania koncentrują się na neuroplastyczności zachodzącej w trakcie uczenia się u gryzoni, podczas rozwoju układu wzrokowego u kotów oraz po udarze i w procesie starzenia się u ludzi. Jako jedna z pierwszych udowodniła istnienie kompensacyjnych zmian plastycznych w dorosłej korze mózgowej. Wprowadziła do polskiej neurobiologii metody autoradiograficznego mapowania aktywności funkcjonalnej mózgu i analizy obrazu.

Prof. Bogdan Wojciszke – autorytet w dziedzinie psychologii społecznej

258 wojciszke bogdan

Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke jest prodziekanem ds. nauki na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie Uniwersytetu SWPS, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Społecznej. Jest autorytetem w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej, autorem licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi oraz zasad dokonywania ocen moralnych. Jego model dwuwymiarowości ludzkiego poznania społecznego został wyróżniony polskim noblem – jedną z najbardziej prestiżowych nagród naukowych przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Interesują go również postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności jako wartości etycznych współczesnego społeczeństwa polskiego.

W ramach staży naukowych przebywał na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie. Jest stypendystą Fundacji Humboldta. Znalazł się w gronie laureatów programu Mistrz oraz wyjazdowego stypendium naukowego FNP dla najlepszych uczonych w kraju.