Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze
naukowo-badawczy
aplikacyjny
społeczny
zakończony

MEMOMultimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze

Sylwiusz Retowski
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Sylwiusz Retowski

psycholog, zajmuje się badaniami i doradztwem z zakresu psychologii pracy i organizacji

zobacz biogram
wartość projektu: 151 625 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Sopot
okres realizacji: 2015 2016 2017

 

projekt naukowy

MEMO


Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze

 

Jednostka realizującaUniwersytet SWPS w Sopocie
Kwota dofinansowania151 625 PLN
Jednostka finansującalogo NCBR

Okres realizacji projektu: 2015-2017

 

Pamięć z wiekiem zawodzi, ale można robić wiele, by jak najdłużej utrzymać ją w dobrej formie. Naukowcy, projektanci i specjaliści od technologii opracują zaawansowany prototyp multimedialnego urządzenia dla seniorów do stymulacji pamięci indywidualnej i zbiorowej.

Aktywizacja wspomnień

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie procesów pamięciowych seniorów za pomocą specyficznej kategorii bodźców, jakimi są obrazy i dźwięki związane z ich osobistą przeszłością. Przewidywane jest opracowanie specjalistycznego oprogramowania lub specjalnego urządzenia.

Aktywizacja wspomnień osobistych może być punktem wyjścia dla ćwiczenia innych zdolności pamięciowych, związanych z planowaniem działania (pamięć prospektywna), krótkotrwałym przechowaniem oraz opanowaniem strategii przeszukiwania własnych zasobów pamięciowych. Dzięki temu będzie można uzyskać poprawę funkcjonowania poznawczego osób w wieku podeszłym lub też zapobiec pogarszaniu się ich możliwości poznawczych.

Urządzenie wspomagające pamięć

Celem planowanych badań jest porównanie skuteczności wybranych technik aktywizacji w grupie seniorów w Warszawie i Gdyni. Techniki te zostaną wykorzystane do konstrukcji prototypowego urządzenia aktywizującego procesy poznawcze seniorów.

Wsparcie dla osób starszych

Adresatami projektu są nie tylko osoby, które aktywnie korzystają z możliwości utrzymywania sprawności stwarzanej przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, lecz także osoby mniej aktywne poznawczo (osoby przebywające w domach pomocy społecznej, osoby korzystające z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej). 

Więcej informacji na stronie projektu: www.projektmemo.pl

Przemiany demograficzne sprawiają, że w Polsce rośnie  populacja osób starszych. W związku z tym warto podejmować działania, których celem jest zaktywizowanie tej grupy społecznej oraz zapobieganie niekorzystnym zmianom w funkcjonowaniu poznawczym zachodzącym wraz z wiekiem. Mamy nadzieję, że urządzenie to pozwoli w przyszłości podnieść jakość życia seniorów.

Retowski, Sylwiusz kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Sylwiusz Retowski
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Organizacji i\u00a0Marketingu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Poznaniem i Zachowaniem","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-pracy
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Sylwiusz Retowskipsycholog, zajmuje się badaniami i doradztwem z zakresu psychologii pracy i organizacji

Zespół badawczy

Maruszewski, Tomasz główny wykonawca
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Tomasz Maruszewski
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Podstaw Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Tomasz Maruszewskizajmuje się psychologią procesów poznawczych, jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim pamięci autobiograficznej
Bonk, Edyta główny wykonawca
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Edyta Bonk
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog rozwojowy
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Wspomagania Rozwoju","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-rozwojowa
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Doskona\u0142o\u015bci i Innowacji w Dydaktyce","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Edyta Bonkpsycholog rozwojowy
Karcz, Bartosz główny wykonawca
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Bartosz Karcz
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, psychoterapeuta i dydaktyk
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Wspomagania Rozwoju","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
mgr Bartosz Karczpsycholog, psychoterapeuta

Liderem zespołu jest Fundacja PBIS Stocznia. Pozostałymi członkami konsorcjum są Uniwersytet SWPS, Laboratorium EE oraz miasto Gdynia.