hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 151625

Pamięć z wiekiem zawodzi, ale można robić wiele, by jak najdłużej utrzymać ją w dobrej formie. Naukowcy, projektanci i specjaliści od technologii opracują zaawansowany prototyp multimedialnego urządzenia dla seniorów do stymulacji pamięci indywidualnej i zbiorowej.

 

projekt naukowy

MEMO


Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze

 

Jednostka realizującaUniwersytet SWPS w Sopocie
Kwota dofinansowania151 625 PLN
Jednostka finansującalogo NCBR

Okres realizacji projektu: 2015-2017

 

Pamięć z wiekiem zawodzi, ale można robić wiele, by jak najdłużej utrzymać ją w dobrej formie. Naukowcy, projektanci i specjaliści od technologii opracują zaawansowany prototyp multimedialnego urządzenia dla seniorów do stymulacji pamięci indywidualnej i zbiorowej.

Aktywizacja wspomnień

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie procesów pamięciowych seniorów za pomocą specyficznej kategorii bodźców, jakimi są obrazy i dźwięki związane z ich osobistą przeszłością. Przewidywane jest opracowanie specjalistycznego oprogramowania lub specjalnego urządzenia.

Aktywizacja wspomnień osobistych może być punktem wyjścia dla ćwiczenia innych zdolności pamięciowych, związanych z planowaniem działania (pamięć prospektywna), krótkotrwałym przechowaniem oraz opanowaniem strategii przeszukiwania własnych zasobów pamięciowych. Dzięki temu będzie można uzyskać poprawę funkcjonowania poznawczego osób w wieku podeszłym lub też zapobiec pogarszaniu się ich możliwości poznawczych.

Urządzenie wspomagające pamięć

Celem planowanych badań jest porównanie skuteczności wybranych technik aktywizacji w grupie seniorów w Warszawie i Gdyni. Techniki te zostaną wykorzystane do konstrukcji prototypowego urządzenia aktywizującego procesy poznawcze seniorów.

Wsparcie dla osób starszych

Adresatami projektu są nie tylko osoby, które aktywnie korzystają z możliwości utrzymywania sprawności stwarzanej przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, lecz także osoby mniej aktywne poznawczo (osoby przebywające w domach pomocy społecznej, osoby korzystające z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej). 

Więcej informacji na stronie projektu: www.projektmemo.pl

Przemiany demograficzne sprawiają, że w Polsce rośnie  populacja osób starszych. W związku z tym warto podejmować działania, których celem jest zaktywizowanie tej grupy społecznej oraz zapobieganie niekorzystnym zmianom w funkcjonowaniu poznawczym zachodzącym wraz z wiekiem. Mamy nadzieję, że urządzenie to pozwoli w przyszłości podnieść jakość życia seniorów.

dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS

Zespół badawczy

Retowski Sylwiusz

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Sylwiusz Retowski

kierownik projektu
psycholog pracy i organizacji

Maruszewski Tomasz

prof. dr hab.

Tomasz Maruszewski

główny wykonawca
psycholog  specjalizujący się w psychologii procesów poznawczych (pamięć autobiograficzna i kolektywna)

Bonk Edyta

mgr

Edyta Bonk

główny wykonawca
psycholog, badacz aspektów starości (postrzeganie emerytury, postrzeganie starości, efektywności treningów pamięci)
BIOGRAM »

Bartosz Karcz

mgr

Bartosz Karcz

główny wykonawca
psycholog, prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych, świadomości obywatelskiej i pracy z osobami w wieku 60+

 

Liderem zespołu jest Fundacja PBIS Stocznia. Pozostałymi członkami konsorcjum 
– Uniwersytet SWPS, Laboratorium EE oraz miasto Gdynia.

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji