Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Sylwiusz Retowski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Sylwiusz Retowski

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Sopocie
profesor uczelni w Zakładzie Psychologii Organizacji i Marketingu

Dla mediów:

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się badaniami i doradztwem z zakresu psychologii pracy i organizacji. Interesują go postawy pracowników wobec organizacji, przede wszystkim postawy niejawne. Bada także psychologiczne koszty pracy, zwłaszcza te związane z niepewnością zatrudnienia lub z nieadekwatnym zatrudnieniem. W pracy naukowej dużo uwagi poświęca analizie psychologicznych uwarunkowań osób bezrobotnych. W tym kontekście interesuje go szczególnie, jaką rolę w radzeniu sobie z bezrobociem odgrywa poczucie odpowiedzialności bezrobotnych.

Autor wielu artykułów naukowych dotyczących rynku pracy, motywacji pracowników oraz bezrobocia, a także książki „Bezrobocie i odpowiedzialność” (2011). Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP). Jest autorem badań i opracowań eksperckich dotyczących bezrobocia, a także konsultantem w zakresie badań organizacyjnych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia pracy

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni