Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production Network
międzynarodowy
naukowo-badawczy
realizowany

CICERONE:Creative Industries Cultural Economy Production Network

kierownik projektu
prof. dr hab.
Dorota Ilczuk

ekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, założycielka fundacji Pro Cultura

zobacz biogram
wartość projektu: 12 PLN
budżet Uniwersytetu SWPS: 480 PLN (111 124 EUR)
organizacja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: nauki o kulturze i religii sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 20192020202120222023

>

projekt naukowy

CICERONE

Creative Industries Cultural Economy Production Network

 

 

 

 

 

Partner konsorcjum UNI SWPS
12 970 778 PLN / 2 999 439 EURWartość projektu480 547 PLN / 111 124 EURBudżet Uniwersytetu SWPS
Jednostka finansująca KE

Okres realizacji projektu: 2019 - 2023

Przemysły kultury i kreatywne (CCIs) w Europie dostarczają dóbr i usług o wartości symbolicznej (kulturowej i ekonomicznej), specyficznej nie tylko dla każdego z 46 państw, ale również ich poszczególnych regionów. Branże CCIs są ważnymi elementami napędowymi lokalnego rozwoju gospodarczego, wzmacniającymi tożsamości lokalne i regionalne. Celem projektu CICERONE jest zrozumienie funkcjonowania przemysłów kultury i kreatywnych w Europie, badanych z perspektywy globalnych łańcuchów produkcji (GPN) i wartości (CVG). W efekcie stworzone zostaną podstawy dla zmian w prowadzeniu skutecznej polityki kulturalnej. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego realizującego projekt „CICERONE: Sieć produkcji w obszarze gospodarki kreatywnej” jest prof. dr hab. Dorota Ilczuk.

Opis projektu

Cele i metodologia

CICERONE to interdyscyplinarny, międzynarodowy program badawczy finansowany ze środków programu Horyzont 2020, którego celem jest zrozumienie funkcjonowania współczesnych przemysłów kultury i kreatywnych (CCIs). Branże badane są tu z perspektywy globalnych łańcuchów produkcji (GPN). Takie podejście badawcze pozwala na poznanie, nie tylko roli lokalnych uwarunkowań obecnych na różnych etapach produkcji i konsumpcji, ale także powiązań transgranicznych, współzależności poszczególnych faz produkcji oraz wpływu CCIs na lokalny rozwój gospodarczy i kształtowanie się tożsamości lokalnej i regionalnej. Przeprowadzone badania pozwolą środowisku akademickiemu, studentom, jak i dziennikarzom poszerzyć wiedzę związaną z globalną/europejską produkcją w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych. Wyniki badań będą również podstawą dla zmian w polityce kulturalnej Unii Europejskiej.

Potencjał społeczny i gospodarczy

Na podstawie wyników badań zespół badawczy opracuje platformę użyteczną dla środowiska akademickiego, osób stanowiących o polityce kulturalnej, a także dziennikarzy, opatrzoną przykładami z obszaru gospodarki kreatywnej, która stanowić będzie swoiste repozytorium wiedzy o globalnych łańcuchach produkcji w obszarze CCIs. Celem platformy będzie identyfikacja strategicznych form wspólnego działania w sferze przemysłów kultury i kreatywnych. Projekt pomoże również odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przemysły kultury i sektory kreatywne, poprzez bezpośrednie efekty ekonomiczne, zaangażowanie obywateli i wytwarzanie treści symbolicznych, mogą przyczynić się do wzmocnienia społecznej spójności i inkluzywności, a także wpływać na tożsamość poszczególnych grup społecznych. Z gospodarczego punktu widzenia wyniki badań dadzą podstawy dla większej efektywności w obszarze szeroko rozumianej produkcji w obrębie gospodarki kreatywnej, a także zmian w polityce kulturalnej Europy.

Zespół badawczy

Cholewicka, Emilia badaczka
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Kulturoznawczyni, tancerka, feministka, ekonomistka kultury
Imię i nazwisko
Emilia Cholewicka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Emilia Cholewickakulturoznawczyni

Lista współpracowników

Anna Karpińska
Anetta Jankowska
Katarzyna Plebańczyk

Skład konsorcjum

  • Universiteit van Amsterdam
  • City University of London
  • Università degli Studi di Bari Aldo Moro
  • Stockholms universitet
  • Universitat de Barcelona
  • Uniwersytet SWPS
  • Universität Wien
  • Observatory of Cultural Economics
  • KEA European Afairs