Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
CO-CREATE: Confronting Obesity: Co-creating policy with youth
międzynarodowy
naukowo-badawczy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

CO-CREATEConfronting Obesity: Co-creating policy with youth

kierownik projektu
prof. dr hab.
Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

zobacz biogram
wartość projektu: 41 029 748 PLN
budżet uniwersytetu swps: 944 016 PLN (222 687 EUR)
instytucja finansująca: Unia Europejska
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Wrocław
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Co siódmy 15-latek w Europie zmaga się z nadwagą lub otyłością. Według przewidywań do 2025 r. jedno na pięcioro dzieci będzie dotknięte nadwagą – łącznie ponad 16 milionów dzieci. Celem międzynarodowego projektu CO-CREATE jest redukcja nadwagi i otyłości w okresie dzieciństwa i adolescencji poprzez współpracę między młodzieżą a badaczami w tworzeniu strategii mających na celu zapobieganie otyłości. Projekt jest częścią programu Horyzont 2020, którego celem jest zapewnienie globalnej konkurencyjności Europy. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego jest prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska.

 

projekt naukowy

CO-CREATE

Confronting Obesity: Co-creating Policy with Youth

 

Jednostka realizująca swps wroclaw white
41 029 748 PLNWartość projektu944 016 PLN / 222 687 EURBudżet Uniwersytetu SWPS
Jednostka finansująca mnisw

Okres realizacji projektu: 2018 – 2023

 

Co siódmy 15-latek w Europie zmaga się z nadwagą lub otyłością. Według przewidywań do 2025 r. jedno na pięcioro dzieci będzie dotknięte nadwagą – łącznie ponad 16 milionów osób. Celem międzynarodowego projektu CO-CREATE jest redukcja nadwagi i otyłości w okresie dzieciństwa i adolescencji poprzez współpracę między młodzieżą a badaczami w tworzeniu strategii mających na celu zapobieganie otyłości. Projekt jest częścią programu Horyzont 2020, którego celem jest zapewnienie globalnej konkurencyjności Europy. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego realizującego projekt „CO-CREATE: Przeciwdziałanie otyłości: interwencje polityczne współkreowane z młodzieżą” jest prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska.

Opis projektu

Idea

Ideą CO-CREATE jest powstrzymanie wzrostu otyłości wśród dzieci i nastolatków przed rokiem 2025. Idea ta jest zgodna z planem działania Unii Europejskiej w sprawie otyłości u dzieci na lata 2014-2020 oraz globalnym planem Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz zapobiegania i kontroli chorób niezakaźnych na lata 2013-2020.

Ponieważ występowanie otyłości jest związane jest z ubóstwem, CO-CREATE chce zredukować poziomy wspołczynnika chorobowości wśród nastolatków z niższych grup społeczno-ekonomicznych do obecnych poziomów wśród nastolatków z najwyższych grup społeczno-ekonomicznych w tych samych krajach. Intencją jest, aby zmiany wprowadzane były przez środowisko polityki publicznej.

Cele

Celem projektu jest zmniejszenie odsetka dzieci i nastolatków z otyłością poprzez współpracę z nastolatkami w celu stworzenia i rozpowszechniania strategii zapobiegających otyłości. W projekcie zastosowano podejście systemowe, które zapewni lepsze zrozumienie interakcji czynników związanych z otyłością na różnych poziomach.

Badania prowadzone w projekcie koncentrują się na osobach w okresie dojrzewania, ponieważ jest to szczególny czas w życiu dziecka, w którym doświadcza ono wielu ważnych zmian, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. CO-CREATE chce angażować młodzież i organizacje młodzieżowe w proces identyfikowania i formułowania strategii, a także promowania i wdrażania strategii mających na celu zapobieganie otyłości.

Wykonawcy w projekcie

Banik, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Banik
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Banikpsycholog
Boberska, Monika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Monika Boberska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Monika Boberskapsycholog
Kuliś, Ewa
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Ewa Kuliś
Dyscyplina
psychologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
Stanowisko
asystent
Funkcja w Centrum
[]
mgr Ewa Kuliśpsycholog, doktorantka, asystentka badawcza, pracownik administracyjno-burowy
Szczuka, Zofia
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Zofia Szczuka
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Zofia Szczukapsycholog
mgr Magdalena Kruk

Metodologia

Zarys metodologiczny

Badania uwzględniają znaczenie czynników geograficznych, społeczno-ekonomicznych, behawioralnych i kulturowych. W projekt zaangażowani są międzynarodowi partnerzy z różnych szczebli politycznych w Europie, Australii, Republice Południowej Afryki i Stanach Zjednoczonych. Dzięki zastosowaniu wielkoskalowych zbiorów danych, narzędzi do monitorowania polityki, nowatorskich podejść analitycznych i zaangażowania młodzieży wypracowane zostaną nowe, skuteczne strategie, narzędzia i programy promowania zrównoważonych i zdrowych zachowań żywieniowych oraz stylów życia.

Wiedza uzyskana w projekcie – innowacyjne narzędzia do faktycznej oceny realizacji polityki żywieniowej, strategie wzmocnienia pozycji nastolatków, a także startegie określania, wdrażania i monitorowania odpowiednich programów politycznych – będzie miała zastosowanie dla wszystkich zainteresowanych stron zaangażowanych w europejskie wysiłki na rzecz zwalczania otyłości u dzieci i nastolatków.

Zaangażowanie młodzieży

Celem CO-CREATE jest zaangażowanie młodzieży we wszystkie etapy projektu. Organizacja Press – wspierająca młodzież w ramach Save the Children międzynarodowej organizacji non-profit, prowadzącej działalność humanitarną – jest pełnoprawnym partnerem konsorcjum. Aktywny udział młodzieży stanowi trzon projektu na jego różnych etapach. Lokalne organizacje młodzieżowe zaangażowane będą w pięciu różnych miejscach, w tym w Portugalii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Polsce. W ramach projektu badacze współpracują również z Europejskim Parlamentem Młodzieży.

Innowacje

Zapobieganie otyłości

CO-CREATE, poprzez szereg innowacyjnych działań, przyczyni się do postępu w dziedzinie zapobiegania otyłości w Europie. Działania prowadzone w projekcie, przy użyciu szeregu nowatorskich narzędzi oraz ulepszonych i istniejących podejść do walki z otyłością, będą stymulowały współtworzenie zestawu celów politycznych określających priorytety związane ze zwalczaniem epidemii otyłości. Wypracowane narzędzia i polityki pomogą poprawić nie tylko jakość życia nastolatków, lecz także zdrowia publicznego u osób w każdym wieku i kraju.

Innowacje w sześciu głównym obszarach

 1. Synteza danych i polityk na poziomie europejskim.
 2. Współtworzenie planów zapobiegania otyłości przez młodzież i ekspertów akademickich.
 3. Rozwój i doskonalenie narzędzi do monitorowania zachowań związanych z bilansem energetycznym.
 4. Generowanie i wykorzystywanie map systemu otyłości w celu identyfikacji i testowania polityk zapobiegania otyłości.
 5. Opracowanie protokołów tworzenie sojuszy młodzieżowych w zakresie polityki zapobiegania otyłości.
 6. Protokoły i narzędzia do współpracy młodzieży z organami decydującymi i przedstawicielami przemysłu.

 

W ramach CO-CREATE badacze będą współpracować z młodzieżą w celu tworzenia i upowszechniania strategii politycznych, atrakcyjnych dla młodzieży oraz tych, które sprawdziły się w ograniczaniu otyłości. CO-CREATE dąży do wzmocnienia pozycji młodzieży i włączenia ich w proces tworzenia i selekcjonowania, promowania i wdrażania polityk promujących zdrowy styl życia.

Łuszczyńska, Aleksandra kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Aleksandra Łuszczyńska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi"}}
Specjalizacja
Psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńskapsycholog, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia

 

Podsumowanie

Epidemia otyłości stwarza ogromne obciążenia dla spoleczeństwa w postaci cierpienia, chorób i kosztów opieki zdrowotnej. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych i chociaż żaden kraj nie zwalczył jej w znaczącym stopniu, podjęto już znaczące działania w zakresie przeciwdziałania otyłości. Do tej pory jednak uwaga badaczy skupiała się na dzieciach i dorosłych, w dużej mierze ignorując potrzeby nastolatków.

Celem CO-CREATE jest zajęcie się tą ważną grupą społeczeństwa, dlatego to właśnie młodzież, jej perspektywa i czynniki kształtujące zdrowie nastolatków, są w centrum projektu.

Zebrana grupa wysoko cenionych ekspertów zajmujących się problemem otyłości, postara się pomóc nastolatkom – zapewniając im szereg mechanizmów, struktur i możliwości – zidentyfikować strategie, które polepszą zdrowie młodzieży w Europie.

W ramach projektu tworzone będą nowe oceny polityki dotyczące aktywności fizycznej, opisany zostanie stan wiedzy w zakresie działań związanych z otyłością w Europie, a młodzież zostanie zaangażowana w szereg nowatorskich działań o charakterze partycypacyjnym.

CO-CREATE to możliwość wyjścia poza istniejące modele generowania wiedzy i działań w zakresie zdrowia publicznego, w celu znalezienia nowych sposobów rozwiązania jednego z największych wyzwań zdrowotnych i ekonomicznych, przed którymi stoi Europa. Nowe spostrzeżenia, podejścia i narzędzia metodologiczne, wypracowane w projekcie, pomogą wypłaszczyć krzywą otyłości, poprawiając tym samym stan zdrowia nastolatków.

Konsorcjum

 1. Folkehelseinstituttet, Norwegia
 2. Universiteit van Amsterdam, Holandia
 3. Universitetet i Oslo, Norwegia
 4. World Obesity Federation, Wielka Brytania
 5. London School of Hygiene and Tropical Medicine, Wielka Brytania
 6. University of Cape Town, Republika Południowej Afryki
 7. Cenro de Estudos Investigação em Dinamicas Sociais e Saúde, Portugalia
 8. World Center Research Fund International, Belgia
 9. EAT Stockholm Food Forum AS, Norwegia
 10. University of Texas Health Science Center at Houston, Stany Zjednoczone
 11. World Health Organization, Szwajcaria
 12. Press Norway
 13. Universitetet i Bergen, Norwegia
 14. Uniwersytet SWPS, Polska
 15. Deakin University, Australia

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]