Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
ActEU – Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization
finansowany ze środków europejskich
międzynarodowy
naukowo-badawczy
realizowany

ActEUActivating European citizens’ trust in times of crises and polarization

Mikołaj Cześnik
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mikołaj Cześnik

socjolog, politolog

zobacz biogram
wartość projektu: 14 068 790 PLN (2 999 870 EUR)
budżet Uniwersytetu SWPS: 376 356 PLN (80 250 EUR)
instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2023 2024 2025 2026

Projekt ActEU (Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization), w który zaangażowało się 12 europejskich uczelni, ma na celu przeanalizowanie zaufania obywateli do instytucji politycznych oraz zapewnienie narzędzi umożliwiających aktywizację młodych obywateli. Z ramienia naszej uczelni projekt prowadzi prof. Mikołaj Cześnik, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych USWPS.

O projekcie

Międzynarodowy zespół zaangażowany w projekt postara się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 • W jaki sposób można konceptualizować i empirycznie mierzyć zaufanie polityczne i legitymizację instytucji unijnych?
 • Czy wielopoziomowy charakter europejskich demokracji przedstawicielskich wymaga identycznego poziomu wsparcia obywateli na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym?
 • W jaki sposób polaryzacja społeczna w kluczowych kwestiach politycznych naszych czasów – imigracji, zmian klimatycznych i nierówności płci – podważa zaufanie polityczne i legitymizację demokratycznych systemów politycznych? I co mogą decydenci i społeczeństwo obywatelskie, aby sprostać tym wyzwaniom?

Odwiedź oficjalną stronę projektu ActEU

Projekt stawia sobie za cel zrozumienie i rozwiązanie kluczowych wyzwań, przed którymi stoi demokracja w Europie. Jako kierownik polskiego zespołu projektu ActEU, jestem przekonany, że nasze badanie ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia mechanizmów budowania zaufania politycznego i legitymacji w czasach kryzysu i rosnącej polaryzacji społecznej. Współpraca z międzynarodowym konsorcjum ekspertów i instytucji pozwala nam na podejście multidyscyplinarne i wielowymiarowe do analizy problemów demokracji w Europie.

Celem projektu jest nie tylko diagnoza problemów, ale przede wszystkim opracowanie konkretnych narzędzi i rozwiązań, które mogą wspierać demokracje w budowaniu trwałego zaufania obywateli. Przez połączenie innowacyjnych metod badawczych z praktycznym angażowaniem społeczeństwa obywatelskiego i decydentów, projekt ActEU ma szansę przyczynić się do stworzenia silniejszych, bardziej inkluzywnych i odpornych demokracji w Europie.

Cześnik, Mikołaj kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog

Metodologia

Międzynarodowy zespół 30 badaczy, którzy tworzą konsorcjum ActEU, podchodzi do zadania w nowatorski sposób. W pierwszej części grupa kierowana przez prof. Danielę Braun (Uniwersytet Kraju Saary) i dr Kristinę Weissenbach (NRW School of Governance, UDE) opracuje innowacyjne metody badań: od analiz internetowych po wywiady eksperymentalne.

W drugiej fazie projektu do działania wkroczą młodzi ludzie, którzy będą mogli zabrać głos w sprawach związanych z polityką, demokracją, ustrojem, instytucjami politycznymi oraz tematami społecznymi. Wyniki z pierwszego etapu realizacji projektu zostaną bezpośrednio wykorzystane do stworzenia zestawu narzędzi działań zaradczych mających na celu zwiększenie zaufania politycznego do europejskich demokracji przedstawicielskich i ich legitymizacji. W 13 europejskich miastach powstaną Youth Democracy Labs. Z kolei 20 organizacji działających w obszarach najbardziej istotnych dla projektu (np. nierówności płci, migracje, zmiany klimatu) utworzy sieć społeczeństwa obywatelskiego – ActEU Civil Society Network.

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS będą uczestniczyli w kilku częściach projektu ActEU. Na podstawie publicznie dostępnych danych będą analizować m.in. to, jak w na przestrzeni lat zmieniało się w Europie zaufanie do instytucji przedstawicielskich i sposoby partycypacji politycznej.

Użyteczność wyników

W obliczu wielu tematów polaryzujących społeczeństwa, projekt ActEU ma m.in. przeanalizować tendencję spadku zaufania obywateli unijnych państw do instytucji politycznych. Inicjatorzy projektu zamierzają odkryć, jak polityka może odzyskać zaufanie obywateli i jak mogą oni z większym entuzjazmem podchodzić do uczestnictwa w demokracji.

Zespół

Wit Hubert
dr Wit Hubert
Instytut Nauk Społecznych USWPS

Międzynarodowe konsorcjum badawcze:

W skład konsorcjum badawczego wchodzą:

 • UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN, Niemcy (lider konsorcjum);
 • UNIVERSITAT DES SAARLANDES, Niemcy;
 • PARIS-LODRON-UNIVERSITAT SALZBURG, Austria;
 • TRANS EUROPEAN POLICY STUDIES ASSOCIATION, Belgia;
 • USTAV MEZINARODNICH VZTAHU, Czechy;
 • ABO AKADEMI, Finlandia;
 • FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES, Francja;
 • INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE, Francja;
 • ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS, Grecja;
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO, Włochy;
 • UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Hiszpania;
 • UNIWERSYTET SWPS, Polska.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]