hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Tomasz Grzyb

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Tomasz Grzyb

Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej
II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.

Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”.

W 2014 roku został uhonorowany Certificate of Appreciation Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna
  • Techniki wpływu społecznego
  • Techniki manipulacji
  • Propaganda
  • Metodologia badańPowiązane materiały na stronie uczelni

.