Statystyki maturalne 2023

Data publikacji: 21 sierpnia 2023

Zobacz, jak z egzaminem dojrzałości poradzili sobie uczniowie w 2023 r. Jak procentowo prezentuje się zdawalność matur? Które przedmioty poszły maturzystom najlepiej, a co okazało się większym wyzwaniem?

Organizacja egzaminów maturalnych w 2023 r.

Matury 2023 odbyły się między 423 maja. Była to pierwsza edycja egzaminu w Formule 2023 dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Dla absolwentów techników 4-letnich oraz absolwentów innych szkół z lat 2005–2022 była to 8. edycja egzaminu w Formule 2015.

W tym roku z egzaminem dojrzałości zmierzyło się łącznie 253 495 maturzystów, z czego 151 076 to absolwenci liceów ogólnokształcących, a 102 419 to absolwenci techników. Maturę zdawało także 113 obywateli Ukrainy.

W części obowiązkowej każdy maturzysta musiał podejść do egzaminów z:

 • języka polskiego na poziomie podstawowym,
 • języka nowożytnego na poziomie podstawowym,
 • matematyki na poziomie podstawowym,
 • jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języków obcych – na poziomie dwujęzycznym.

Maturzyści mogli ponadto wybrać maksymalnie 5 przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Większość maturzystów zdecydowała się na wybór dwóch przedmiotów (szczególnie licealiści) lub jednego przedmiotu (szczególnie absolwenci technikum), tylko 5,8% wybrało maksymalną liczbę.

Liczba wybranych przedmiotów dodatkowych

Najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy

Wśród licealistów (Formuła 2023) najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym był język angielski, który wybrało 78% maturzystów. Na drugim miejscu znalazła się matematyka (32%), na trzecim – język polski (27%) i w dalszej kolejności – biologia (24%), geografia (21%), chemia (14%), historia (8%), fizyka (8%) i wiedza o społeczeństwie (7%).

Wyniki – czyli ile osób zdało maturę?

Minimalnym wynikiem niezbędnym do zaliczenia egzaminu było 30% punków.

 • 84,4% maturzystów ukończyło egzamin dojrzałości z pozytywnym wynikiem.
 • 4,3% maturzystów nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu, a tym samym matury.
 • 11,3% zdających nie zaliczyło tylko jednego przedmiotu, co dało im prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

odsetek sukcesów

Najwyższy odsetek zdanych matur wystąpił w województwach małopolskim (88%), mazowieckim (86%) oraz podkarpackim (85%). Najniższy odsetek zdanych matur wystąpił w województwie dolnośląskim i lubelskim 82%.

Wystąpiły duże różnice między odsetkiem zdanych egzaminów maturalnych w Formule 2023 i Formule 2015. Zdecydowanie wyższą zdawalność osiągnęli tegoroczni absolwenci liceów 4-letnich zdających w Formule 2023.

Zdawalność formula 2023

Zdawalność formula 2015

Które przedmioty warto zdawać?

W ramach przedmiotów obowiązkowych odsetek zdanych egzaminów wyglądał następująco:

 • język polski – 97%
 • matematyka – 88%
 • język angielski – 97%
 • język francuski – 98%
 • język hiszpański – 93%
 • język niemiecki – 90%
 • język rosyjski – 95%
 • język włoski – 95%

W przypadku języków mniejszości narodowych odsetek zdanych egzaminów wyniósł:

 • język białoruski – 100%
 • język litewski – 100%
 • język ukraiński – 100%

Część ustna egzaminu maturalnego miała niższy odsetek zdawalności w porównaniu z częścią pisemną. Wystąpiły też duże różnice między maturzystami zdającymi w Formule 2015 i Formule 2023. 

Część ustna zdawalność 

Ciekawe statystyki

 • 1259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
  było zwolnionych z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, a tym samym otrzymało najwyższy wynik.

 • 2555 osoby uzyskały od 90 do 100% punktów
  ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej.

 • 6819 osób uzyskało od 90 do 100% punktów
  ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części pisemnej.

 • 294 osób uzyskało od 90 do 100% punktów
  ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części pisemnej.

 

Pobierz prezentację dotyczącą wyników egzaminu maturalnego 2023 »

 

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna – www.cke.gov.pl

Nasze inne projekty

Co po studiach?

#Zawodowcy

#Zawodowcy to cykl bezpłatnych spotkań online dla młodych osób stojących przed wyborem studiów oraz swojej drogi zawodowej. Przybliżamy w nim tajniki pracy w różnych obszarach.

Zobacz stronę projektu »
Webinary rekrutacyjne

Drzwi Otwarte Online

Poszukujesz studiów i uczelni dla siebie? Chcesz się dowiedzieć, jakie kierunki oferuje Uniwersytetu SWPS? Ciekawi cię, co nas wyróżnia i jakie możliwości rozwoju oferujemy? Weź udział w spotkaniach online z wykładowcami, studentami i pracownikami Biura Rekrutacji.

Zobacz stronę projektu »