Zarządzanie tradycyjnie kojarzy się z kontrolą procesów zachodzących w organizacji – procesów odgórnych i oddolnych, czyli od zarządu do pracownika. W firmach istnieją jednak także inne rodzaje procesów, które trudno przewidzieć i które są dla firmy kłopotem, np. kryzysy czy problemy w zarządzaniu innowacjami. Ten fenomen określa się jako zjawiska emergentne. Każdy dąży do minimalizowania ich i usprawnienia działania firmy. Nowe podejście do zarządzania mówi, że emergencją, na którą skazana jest każda organizacja, można zarządzać. Co zrobić, by stała się elementem zarządzania firmy? Dlaczego trudności organizacji nie wynikają z kryzysu, lecz z nieumiejętności reakcji na kryzys? Jak badać emergencję? Opowiada o tym psycholog prof. dr hab. Andrzej Nowak, profesor wizytujący na Uniwersytecie SWPS.

  • https://podcasts.apple.com/pl/podcast/czym-jest-emergencja-w-organizacji-i-jak-mo%C5%BCna-ni%C4%85/id1460686479?i=1000462343688
  • https://open.spotify.com/episode/4gyL8HG23lIyFOsbWZhQzZ
  • https://soundcloud.com/user-509252963/czym-jest-emergencja-w-organizacji-i-jak-mozna-nia-zarzadzac-prof-dr-hab-andrzej-nowak/s-woqua
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/3ce0d6f4-9beb-4306-a1e5-157b8531d9e3?_lst

 

Prelegent

258 Andrzej Nowak

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Psycholog społeczny. Ekspert w dziedzinie komputerowego modelowania procesów psychicznych i społecznych. Jest jednym z twórców i najważniejszym polskim przedstawicielem dynamicznej psychologii społecznej. Zajmuje się zastosowaniem teorii układów złożonych i informatyki w psychologii społecznej. Bada także procesy wpływu społecznego – wraz z Jackiem Szamrejem oraz Bibbem Latané opracował model dynamicznej teorii wpływu społecznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują także: systemy rozproszone, społeczne mechanizmy bezpieczeństwa, technologie w procesie uczenia się oraz społeczne aspekty nowych technologii. Autor oraz redaktor wielokrotnie cytowanych książek i artykułów naukowych (publikowanych m.in. w „Psychological Review”, „Personality and Social Psychology Review”, „American Psychologist”) dotyczących zastosowania symulacji komputerowych w naukach społecznych oraz podejścia dynamicznego w psychologii społecznej. Kieruje Ośrodkiem Badania Układów Złożonych i Nowych Technologii na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor wizytujący na Columbia University, University of North Carolina, Ohio State University, Netherland's Institute for Advanced Studies, Vienna's Center for Advanced Studies in the Social Sciences, Florida Atlantic University.

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować?”