strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Ile zarabiają absolwenci prawa?

Z najnowszych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że wysokość zarobków po ukończeniu studiów prawniczych zależy w dużej mierze od renomy uczelni, w której absolwent otrzymał dyplom. W jakim czasie adepci prawa znajdują pracę po studiach? Czy łatwo znajdują zatrudnienie?

Wynagrodzenie ogółem

Według raportu Ekonomicznych Losów Absolwentów, przeprowadzonego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zróżnicowanie w zarobkach absolwentów prawa wynika z doświadczenia zawodowego zdobytego podczas studiów oraz uczelni, w której uzyskali dyplom. Najwięcej zarabiają osoby, które ukończyły prawo na Uniwersytecie SWPS w trybie zaocznym. Wynagrodzenie w wysokości 5289,71 zł brutto na tle średniej wynagrodzeń w obszarze nauk społecznych (2610,81 zł) wygląda imponująco. Nieznacznie mniej, w tej samej kategorii studiów niestacjonarnych, zarabiają absolwenci prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W trybie stacjonarnym prym wiedzie prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Zarobki absolwentów UW sięgają średnio kwoty 4280,27 zł brutto.

Czas poszukiwania pracy etatowej

Raport pokazuje, że absolwenci prawa dość szybko znajdują pracę etatową. Na prowadzenie wysuwają się WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, choć w pierwszej 20 tego zestawienia mamy dość podobne wartości. Osoby z dyplomem prawa tych uczelni dostają zatrudnienie po kilku dniach. Absolwenci Uniwersytetu SWPS znajdują pracę średnio w ciągu dwóch tygodni (0,46). Tak dobre dane można łączyć m.in. z niestacjonarnym trybem studiów, które umożliwia podjęcie pracy i nawiązanie kontaktów zawodowych w trakcie nauki. Według raportu ELA absolwenci studiów stacjonarnych poszukują zatrudnienia nieco dłużej – średnio od jednego do pięciu miesięcy.

Ryzyko bezrobocia

W pierwszym roku po dyplomie poziom bezrobocia absolwentów kierunku prawo jest zróżnicowany. Absolwenci takich uczelni, jak Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy nie mają do czynienia z bezrobociem. Niespełna półtora procent absolwentów prawa na Uniwersytecie SWPS styka się z kwestią braku zatrudnienia, przy czym należy uwzględnić, że średnia skala bezrobocia w obrębie dziedziny nauk prawnych wynosi 6,93.

Badania losów zawodowych absolwentów

ELA jest systemem, który tworzy automatyczne raporty po każdym kierunku studiów, uwzględniając wszystkie uczelnie w skali kraju. Gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów polskich szkół wyższych, żeby ustalić – ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy i ilu wśród nich jest bezrobotnych. ELA została przygotowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

System ELA od 2014 roku monitoruje ponad 1,1 mln absolwentów szkół wyższych. Dane pozyskuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, czyli z POL-onu.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo