Strona główna Festiwalu Nauki na Uniwersytecie SWPS Festiwal Nauki 2022 na Uniwersytecie SWPS, Warszawa, 17-18 września
Teresa Gardocka

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Teresa Gardocka


Uniwersytet SWPS | Instytut Prawa | Wydział Prawa w WarszawiePrawniczka, specjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego, dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS

Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się również problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt.

Autorka wielu publikacji. Do najważniejszych należą: „Postępowanie karne” (2005), „Dylematy praw człowieka” (2009), „Mowa nienawiści a wolność słowa” (2010), „Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość” (2010) oraz „Prawa mniejszości narodowych” (2011). Redaktor naukowa prac zbiorowych zakresu prawa karnego, takich jak: „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej” (2016), „Medyczne prawo karne” (2016).

Prelekcje w ramach Festiwalu Nauki

Spotkanie

Kształtowanie polityki historycznej przez państwo polskie, jest za co przepraszać

Sala 305godz. 18:00 - 19:00

Państwo Polskie różnymi metodami próbuje kształtować historię na nowo – ze szkodą dla prawdy.

Teresa Gardocka

Formularz zgłoszeniowy