Strona główna Festiwalu Nauki na Uniwersytecie SWPS Festiwal Nauki 2022 na Uniwersytecie SWPS, Warszawa, 17-18 września
Igor Lyubashenko

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Igor Lyubashenko


Uniwersytet SWPS | Instytut Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych w WarszawiePolitolog

Naukowo interesuje się problematyką rozwoju politycznego i tranzycji, sposobami radzenia sobie społeczeństw ze spuścizą konfliktów i przemocy, a także metodologią badań jakościowych w naukach społecznych.

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS w 2010 r. Uzyskał habilitację w Instytucie Studiów Politycznych PAN w 2018 r.

Kierownik projektu naukowego pt. „Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autor książki Transitional Justice in Post-Euromaidan Ukraine. Swimming Upstream.

Spotkania w ramach Festiwalu Nauki

Debata

Wokół projektu „SORRY”. Czy mury runą?

Sala 305godz. 20:00 - 21:00

Dyskusja wokół projektu „SORRY” z udziałem zaproszonych gości.

Joanna Rajkowska , Ewa Klekot, Maciej Siuda, Igor Lyubashenko, Jan Sowa, Maria Poprzęcka

 

Formularz zgłoszeniowy