Organizator akcji

RESQL

RESQL to innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej, stworzony przez naukowców z Uniwersytetu SWPS przy pełnym uczestnictwie uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Przygotowanie całego pakietu rozwiązań zostało poprzedzone badaniami i pilotażami prowadzonymi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Działania te doprowadziły do powstania aplikacji mobilnej dla uczniów do anonimowego zgłaszania aktów przemocy i odrębnego stacjonarnego panelu dla nauczyciela odpowiadającego za przyjmowanie i analizę zgłoszeń wraz z radą pedagogiczną.

Nowoczesne narzędzia

01

RESQL to nie tylko innowacyjna aplikacja mobilna umożliwiająca bezpieczne zgłoszenie incydentu przez uczniów. To także zestawy interwencji ułatwiające nauczycielom podejmowanie odpowiednich decyzji i zaplanowanie działań.

Obrazek ucznia
Materiały RESQL
Obrazek ucznia
Materiały RESQL

Praktyczne wiedza

02

RESQL dostarcza uczniom i pracownikom szkoły niezbędnej wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej, podanej w przystępnej formie. Oferuje przetestowane scenariusze lekcji wychowawczych dotyczących problematyki przemocy, relacji w klasie, klimatu klasy i szkoły.

Nagrody i wyróżnienia

03

Już blisko 250 szkół w całej Polsce korzysta z rozwiązań, jakie daje RESQL. System został doceniony nie tylko przez gremium pedagogiczne. Otrzymał wiele nagród, w tym Diamond Award INTARG® 2020 za rozwiązanie o wyjątkowym znaczeniu społecznym oraz Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki 2022 za osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.

Nagroda Diamentowa

Poznaj pozostałych organizatorów projektu

Fundacja UNIQA

Fundacja UNIQA

Fundacja przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się hejtu i walcząca z jego skutkami w obszarze zdrowia psychicznego.

dowiedz się więcej
Uniwersytet SWPS

Uniwersytet SWPS

Nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy zaangażowany w liczne projekty społeczno-edukacyjne na rzecz ludzi i środowiska naturalnego.

dowiedz się więcej